Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

730 ročná Tibava - križovatka gotickej a vínnej cesty

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu atrakcií cestovného ruchu v obci Tibava, ktorá v tomto roku oslávi 730. výročie prvej písomnej správy o obci (r. 1282 - hradníci pred kráľom Ladislavom IV.)
Skvalitniť verejný priestor pred obecným úradom a gotickým kostolom.
Zrevitalizovať historický grófsky park, 3. Zviditeľniť obec ako križovatku gotickej a vínnej cesty.

Východisková situácia
Tibava je križovatkou ciest 1. triedy (do Užhorodu) a 2. triedy (k lokalitám UNESCO - Karpatské bukové pralesy a drevený kostolík v Ruskej Bystrej). Historicky sa už od roku 1413 obyvatelia Tibavy venovali pestovaniu viniča. K hradnému panstvu Tibava (Tiba) v 15. storočí patrilo mestečko Sobrance a 15 dedín. Kaštieľ zo 17. stor. so založeným parkom (cudzokrajné dreviny), bol po 2. svetovej vojne značne poškodený a v roku 1952 asanovaný. Zachovala sa len časť  historického parku s jazierkom a ostrovčekom (2,2878 ha). Nachádzajú sa v ňom vzácne chránené solitéry zelene (platan javorolistý a lipa malolistá). Grófsky park je zanedbaný. V katastri obce sa nachádzajú vinohrady - obec je známa výrobou kvalitných vín. Spoločnosť Pivnica Tibava s.r.o. sa radí k renomovaným pestovateľom hrozna a výrobcom vína v SR. Majiteľ spoločnosti Pivnica Tibava s.r.o. je nositeľom Dekrétu na výrobu omšových a liturgických vín. Pri parku sa nachádza rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z 1. pol. 14 storočia – od roku 1963 národná kultúrna pamiatka. Je postavený v gotickom slohu (sú zachované fragmenty gotických prvkov). Dnes obcou prechádza turistická Gotická a Vínna cesta bez označenia a informácií. Hlavne pred obecným úradom, gotickým kostolom a vstupom do parku chýba adekvátna úprava prostredia a celková informovanosť o výnimočnosti Tibavy - križovatky Gotickej a Vínnej cesty.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Výsledkom projektu bude upravený verejný priestor pred obecným úradom a gotickým kostolom.
2. Obyvatelia obce a jej návštevníci budú môcť spoznávať prírodné hodnoty obnoveného historického grófskeho parku a relaxovať v ňom. Pred vstupom do parku bude osadený altánok s možnoťou ochutnákvy miestnych vín a špecialít. V budúcnosti budú obnovené kultúrno - spoločenské aktivity v parku, obec v spolupráci s ochranármi zachráni biologicky  hodnotné solitéry zelene, obnoví drevinovú skladbu, zabezpečí ochranu parku a obnoví jazierko (vodozádržné opatrenia s rekreačným využitím) na základe štúdie parku (financovanie štúdie z POD).
3. Mimoriadne a vzácne historické prírodné a kultúrne hodnoty obec zviditeľní prostredníctvom dvojjazyčných S-A bulletinov, informačných tabúľ pri vstupe do Grófskeho parku a v centre obce a na webe obce, mikroregiónu a portáloch CR v kraji a SR, a tak prispeje k väčšej informovanosti a zvyšovaniu úcty k hodnotám. Pri oslavách 730. výročia prvej písomnej správy o obci tohto roku budú revitalizované priestory a prezentované informácie vizitkou obce.

Spôsob realizácie projektu
1. Skvalitniť verejný priestor pred obecným úradom a gotickým kostolom
1.1. vyčistiť verejné priestory,
1.2. zabezpečiť osadenie informačnej tabule pred vstupom do grófskeho parku pri kostole a v centre obce;
2. Zrevitalizovať historický grófsky park
2.1. vyčistiť park,
2.2. vyrúbať prestárle stromy (na základe odporučenia dendrológa a v spolupráci s ochranármi a OÚŽP),
2.3. osadiť altánok pri vstupe do parku;
3. Zviditeľniť obec ako križovatku gotickej a vínnej cesty
3.1. spracovanie a vydanie informačného bulletinu v dvoch jazykoch (slov. a angl.),
3.2. spracovanie a tlač dvoch informačných panelov na drevené konštrukcie tabúľ,
3.3. výroba dvoch  informačných tabúľ,
3.4. obnova webstránky obce.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projektom chceme zvyšovať záujem o návštevnosť našej obce. Okolie gotickej pamiatky, najvýchodnejšej na Schengenskej hranici, bude permanentne udržiavané, podobne ako aj verejný priestor pred vstupom na obecný úrad. Pri obnove parku bude v 1. etape park vyčitstený, vyrúbané prestárle stromy a v 2. etape (na základe následnej odbornej štúdie) budú prioritne vysádzané miestne stanovištné druhy (pri zachovaní pôvodných vzácnych solitérov), chodníky budú mlátové, nástupné zhromažďovacie plochy čiastočne dlaždené z miestneho kameňa, použité drevené prvky. Komplexné riešenie obsahuje dôsledné prieskumy v teréne (park), selekciu informácií o histórii, overenie v teréne, zdokumentovanie stavu a najhodnotnejších prvkoch a javoch v obci. Uvedomenie si jedinečných kultúrno historických a prírodných hodnôt obce na významnej turistickej  Gotickej a Vínnej ceste bude zdokumentované na informačných paneloch spolu s orientačnou mapou obce a vyznačenými turistickými zaujimavosťami okolia. Obnovený "grófsky" park, upravené verejné priestory a lepšia informovanosť prispejú k účinnejšej propagácii výnimočnosti obce TIBAVA nielen v roku 730. výročia osláv obce. Ubytovacie služby pre návštevníkov zabezpečí len 2 km vzdialené mesto Sobrance (prípadne obyvatelia obce prenájmom svojich chalúp), podobne aj stravovanie.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
10 823,76 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí