Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

ART FILM FEST 2020

01.09.2020 - 30.11.2020
Mesto Košice

Miesto realizácie: Mesto Košice

Termín podujatia: jeseň 2020

 

Spoločnosť BLAZON s.r.o. (žiadateľ) má dlhoročné skúsenosti s organizovaním a prípravou rôznych druhov podujatí. Spoločnosť sa venuje dodávaniu a sprostredkovaniu služieb, marketingu, produkčnému zabezpečeniu eventov a produkcii videozáznamov.

BLAZON, s.r.o. ako dodávateľ a subdodávateľ služieb spolupracoval na podujatiach ako sú SNP 75 rokov 2019, Banská Bystrica, Biela Noc - Košice 2019, Orange - Majstrovstvá sveta v hokeji, Košice Fanzóna 2019, Samsung road show Košice 2019, Americká Ambasáda roadshow 2019. Od presídlenia ART FILM FESTu do Košíc (r. 2016), je BLAZON, s.r.o. kontinuálnym dodávateľom služieb, spolupracovníkom a partnerom festivalu. V náväznosti na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu sa subjekty ART FILM FEST s.r.o. a BLAZON s.r.o. dohodli na spoluorganizovaní Medzinárodného filmového festivalu ART FILM FEST 2020 na základe memoranda o partnerstve a vzájomnej spolupráci z dňa 13.11.2019. ART FILM FEST je najstarší a periodicky najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový festival v Slovenskej republike, ktorý sa každoročne koná v poslednej júnovej dekáde roka v Košiciach.

 

O podujatí a jeho história 

Art Film Fest sa koná od roku 1993 v Slovenskej republike. Najskôr sa začal organizovať v Trenčianskych Tepliciach, neskôr paralelne aj v Trenčíne. Je najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom bez prerušenia na území Slovenska. Prvý ročník navštívilo okolo 200 záujemcov. Prvé ročníky boli orientované iba na krátke filmy o umení. Od roku 1995 sa na festivale udeľuje ocenenie Actor´s Mission (Hercova misia), ktorú si dosiaľ prevzalo 65 zahraničných i domácich hercov, keďže je udeľovaná za výnimočný prínos vo filmovej hereckej profesii. V roku 2005 sa stal prezidentom festivalu Milan Lasica. Výrazným obratom z hľadiska zmeny umeleckého smerovania a dramaturgickej koncepcie sa stal rok 2009, kedy do pozície umeleckého riaditeľa bol nominovaný Peter Nagel. Výsledkom bol vzrastajúci záujem profesionálnej i laickej verejnosti, ktorý fakticky vyústil do prekvapujúceho, ale logického rozhodnutia – zmeniť miesto konania. Od roku 2016 sa ART FILM FEST koná v Košiciach, kde organizátori našli nielen všetky náležité podmienky pre fungovanie moderného filmového festivalu, ale aj záruku na ďalší rozvoj a progres veľkého kultúrno spoločenského podujatia. Rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi správne, čoho jednoznačným potvrdením je narastajúca spontánna návštevnosť. Pre porovnanie: v roku 2016 prejavilo záujem o festival 19 305 divákov, v roku 2019 to bolo 23 391 divákov.

 

Zámer a cieľ podujatia

BLAZON s.r.o. ako spoluorganizátor projektu ART FILM FEST 2020 si za ciele primárne určil 

Podnecovať a prehlbovať záujem širokej verejnosti o komplexné filmové umenie (krátkometrážne i dlhometrážne snímky, hrané, dokumentárne, experimentálne i animované diela, filmy z najprestížnejších festivalov i z domáceho prostredia, ale aj z histórie).

Iniciovať industry platformu pre stretnutia slovenských i zahraničných filmových profesionálov.

Pred konaním festivalu zorganizovať v spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou konferenciu na území Košického samosprávneho kraja, ktorá pomôže upriamiť pozornosť a záujem na rozvoj audiovizuálneho priestoru a zároveň podporí prezentáciu a propagáciu Košického samosprávneho kraja. 

Ponúkať priestor pre aktivity filmového vzdelávania a priamy kontakt medzi tvorcami a divákmi. 

Oceňovať kvalitu tvorivého umenia vybraných osobností slovenskej a svetovej kinematografie.

Domácim i zahraničným účastníkom priblížiť a propagovať zaujímavé a atraktívne miesta východoslovenského regiónu.

Postupne zvyšovať návštevnosť, ktorá je nielen objektívnym meradlom kvality festivalu, ale v priamej úmere logicky a prirodzene pôsobí a zvyšuje cestovný ruch vo východoslovenskom regióne.

Prostredníctvom početného zastúpenia printových, televíznych, rozhlasových aj on-line médií prinášať a rozširovať povedomie o dejisku festivalu a východoslovenskom priestore.

 

Cieľová skupina

ART FILM FEST je v maximálnej miere prístupný laickej, odbornej i mediálnej verejnosti, potencionálnym návštevníkom všetkých vekových kategórií. Akcentuje tradíciu, že sa dlhodobo orientuje a umožňuje prístup ku kvalitnej kinematografii predovšetkým trom početným skupinám – študentom, filmovým profesionálom a seniorom.

 

Návštevnosť 

23 000 - 25 000 návštevníkov

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer:

ART FILM FEST je jedinečným typom kultúrno-spoločenského podujatia nielen pre Košice a Košický kraj, ale z hľadiska významu aj pre celú Slovenskú republiku. Ide o najstarší, najvýznamnejší, najdiváckejší, periodicky najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový festival na Slovensku. Je to jediná udalosť v danej sfére, ktorá trvá 9 plnohodnotných dní. Medzinárodný charakter vyplýva z priamej podstaty jeho určenia – obsahuje dve medzinárodné súťaže, viac ako tucet programových sekcií so zacielením na celý svet, dve medzinárodné poroty, množstvo zahraničných hostí, novinárov a návštevníkov a medzinárodný presah v stredoeurópskom audiovizuálnom kontexte. Reprezentanti a značka ART FILM FEST sú dlhodobo prítomné a zviditeľňované na desiatkach iných medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach. Je prirodzené, že od roku 2016 sa spolu s festivalom dostáva do medzinárodného povedomia nielen domovské mesto, ale celý východoslovenský región. Postupne si na ART FILM FEST zvykajú a zvyšujú svoju návštevnosť aj záujemcovia z blízkeho Maďarska, Poľska i Ukrajiny. Tento prirodzený trend chce festival naďalej rozvíjať a zintenzívňovať.

 

Žiadateľ: BLAZON, s.r.o.

Celkové výdavky: 72 530

Schválená výška dotácie: 25 000

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
  • festival
Žáner:
  • divadlo
  • film a foto
Cieľová skupina:
  • deti predškoláci 1-6 rokov
  • školáci 6-15 rokov
  • mládež 15-18 rokov
  • dospelí
  • seniori
  • odborná verejnosť
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí