Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Ciele programu Terra Incognita

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb.
Vznikol ako súbežná iniciatíva Košického samosprávneho kraja k projektu „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“.
Hlavná téma je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen základné historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu na týchto cestách ponúknu.

Dlhodobý cieľ programu TERRA INCOGNITA

  • Zvýšenie kvality života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu, voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Špecifické ciele programu TERRA INCOGNITA

  • Zvýšenie kultúrneho zázemia, povedomia a kultúrneho vyžitia obyvateľov kraja
  • Zvýšenie kapacity aktérov a kvality poskytovaných kultúrnych služieb v regióne
  • Skvalitnenie kultúrnej, športovej a voľnočasovej infraštruktúry pre domáci a zahraničný cestovný ruch

Očakávaný dopad programu v regióne:

  • Podpora domáceho a príjazdového cestovného ruchu
  • Posilnenie lokálpatriotizmu
  • Posilnenie miestnej ekonomiky
  • Zvýšenie záujmu o šport, miestnu kultúru a históriu
  • Zvýšenie informovanosti o možnostiach turistického vyžitia v KSK
  • Posilnenie súdržnosti rodín ako základných jednotiek spoločnosti
Príloha: