Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Jasov

Bohatá história obce Jasov je spojená nielen s kláštorom premonštrátov, ale aj s Jasovskou jaskyňou, v ktorej boli objavené stopy po obývaní ďaleko za prvou zmienkou o existencii obce.
Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1234. Hovorí sa v nej o kláštore a obci, ktoré patrili k majetku hradu Turňa.

Po ničivých tatárskych nájazdoch bola obec spustošená. Vďaka nemeckej kolonizácii však znovu ožila. Doklady o kolonizátoroch a ich vplyve na vývoj obce nájdeme ešte aj dnes. Nielen v tom, že sa tu rozvíjalo baníctvo, ktoré znamenalo pre Jasov obrovský rozmach, ale napríklad aj v stavebných detailoch, ktoré sa zachovali na niektorých objektoch.
Vďaka premonštrátom sa v Jasove rozvíjalo aj poľnohospodárstvo - už v 15. storočí tu boli napríklad založené rybníky.

V roku 1846 bola verejnosti sprístupnená prvá jaskyňa na území Slovenska - Jasovská jaskyňa.
Vďaka vlastnej elektrárni mal Jasov verejné osvetlenie dokonca skôr ako Košice.
Vďaka tomu, že Jasov sa rozkladá v údolí, je príchod doň naozaj zaujímavý. Keď sa pred návštevníkom vynorí pohľad na malebnú obec, ktorej dominuje už spomínaný premonštrátsky kláštor s nádherným barokovým kostolom, vôbec netuší, čo všetko v tomto kúte Slovenska nájde.

Zaujímavé miesta v Jasove a okolí:

 • Národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny,
 • Jasovská Jaskyňa – zapísaná v svetovom prírodnom dedičstve UNESCO od r. 1995,
 • Náučný chodník Jasovská skala,
 • Jasovské rybníky – s možnosťou rybolovu,
 • kláštorný komplex Rádu premonštrátov s barokovým kostolom a francúzskou záhradou,
 • gotický kostol, v súčasnosti po veľkom požiari zrenovovaný,
 • Socha sv. Floriána – patróna hasičov – vybudovaná na pamiatku 4 veľkých požiarov v 19. storočí,
 • kamenné kríže na krížnych cestách,
 • Rudnícka kaplnka.
   
Telefón: 
055/ 466 41 06
Email: 
obecjasov@stonline.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí