Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Smolník

Smolník leží v doline Smolníckeho potoka v Slovenskom rudohorí. Bol založený ako banícka obec. Prvá dochovaná zmienka o Smolníku pochádza z roku 1243. V povestiach sa však traduje, že už predtým, v časoch tatárskeho vpádu, tu žili ľudia, ktorí sa pred nájazdmi zachránili tak, že sa skryli v tajnej chodbe, ktorá údajne dodnes vedie od potoka na predmestí až do miest, kde stojí tabaková továreň.

Od počiatku bol o Smolník veľký záujem, ako banská obec mala už v roku 1280 vlastnú nemocnicu, založenú kráľom Ladislavom IV. Ťažba a spracovanie železnej rudy pritiahli do tejto oblasti nemeckých kolonistov, ktorí si na mieste dnešnej obce stavali honosné obydlia.Rozmach obce vrcholil v prvej tretine 14. storočia - v roku 1327 získal Smolník  postavenie slobodného kráľovského mesta. Jeho patrónom sa stal Viliam Druget, z rodu, ktorý je dobre známy z  celej oblasti východného Slovenska.

Dejiny tohto mesta sú spojené s históriou ťažby železnej rudy. Vďaka tomu bol Smolník vždy v centre záujmu  panovníka, ale aj odbojných skupín. V polovici 15. storočia sa mesto stalo spolu s Gelnicou poddanským mestom  kniežaťa Zápoľského, neskôr ho devastovali Bebekovci. Postavenie mesta sa zlepšilo, keď sa stalo súčasťou  združenia Spišských banských miest.

19. storočie poznamenalo tvár mesta najskôr požiarom, pri ktorom vyhorela budova Komory a kostol, neskôr tu  vyčíňala epidémia cholery a týfu, ktorá zdecimovala počet obyvateľov.  V druhej polovici 19. storočia dochádza k utlmeniu a zastaveniu ťažby železnej rudy a medi, bane sa preorientovali na ťažbu pyritu a sideritu. V budove bývalého riaditeľstva baní vznikla tabaková továreň, v ktorej sa vyrábali cigary.

Ani vstup do 20. storočia nebol pre Smolník najšťastnejší. pri rozsiahlom požiari v roku 1905 vyhorela  podstatná časť mesta veterná smršť o päť rokov neskôr zničila okolité lesy, zdroj dôležitej suroviny. Aj  vojny zmenili tvár mesta - v prvej svetovej vojne narukovalo vyše 800 Smolníčanov, obdobie druhej svetovej  vojny dalo zasa priestor pre fašizujúce tendencie pôvodom nemeckého obyvateľstva.

Druhá polovica 20. storočia znamenala najskôr stabilizáciu a rozvoj ťažby pyritu, vzápätí však aj vyčerpanie zdrojov a útlm ťažby.V súčasnosti je Smolník zaujímavým mestečkom s originálnou architektúrou a prekvapujúco rozsiahlymi objektami. Svojou polohou a poskytovanými službami je vhodnou východiskovou bázou pre aktívny oddych a spoznávanie regiónu.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí