Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dni UKRAJINY 2020

08.10.2020 - 14.10.2020
Košice

Miesto realizácie: mesto Košice

Termín podujatia: 8. - 14. október 2020

Združenie F E M A N / Slovensko-Európska kultúrna spoločnosť (žiadateľ) bola založená v roku 2000 má sídlo v Košiciach a je nezávislým a neziskovým združením ľudí podporujúcich ľudové umenie, národné tradície, kultúrne dedičstvo, cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu európskych národov a národností. Združenie FEMAN od svojho vzniku v roku 2000 podporuje činnosť a spoluprácu kultúrnych združení na území mesta Košice, v náväznosti na ich medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Medzi základné ciele Združenia FEMAN patrí organizácia kultúrnych podujatí, medzinárodných festivalov, odborných seminárov, výstav, kongresov, prednášok, jazykových táborov, športových podujatí a kultúrno-spoločenských aktivít, zameraných na kultúru národov a národností žijúcich na území mesta Košice, na území Slovenska a Európy.

Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) organizuje, šíri a podporuje kultúrne aktivity, činnosti pre verejnosť a mládež na území Slovenska, v Ukrajine a iných častiach Európy. Podporuje činnosť a spoluprácu kultúrnych združení na území mesta Košice, v náväznosti na medzinárodnú a cezhraničnú kultúrnu spoluprácu a od roku 2010 sa aktívne venuje rozvoju cezhraničnej spolupráce, hlavne s Ukrajinou. Vyvíjajú činnosti zamerané na podporu kultúry a cestovného ruchu v meste Košice a Košickom samosprávnom kraji, v pohraničných oblastiach samosprávneho kraja, na území Slovenska ale hlavne s partnermi na Ukrajine a s partnermi v Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku, s cieľom prispieť k ich rozvoju, všestrannej podpore a vzdelanosti mladých ľudí, rozvoju ich aktivít v kultúrnej oblasti, spoločenskej, sociálnej, medzinárodnej a verejno–prospešnej činnosti.

Od roku 2015 je hlavným organizátorom jedinečného podujatia na Slovensku pod názvom "Dni UKRAJINY", ktoré svojím programom, dramaturgiou, aktérmi, umelcami a účastníkmi láka návštevníkov z celého okolia, pohraničných oblastí a predovšetkým láka návštevníkov a turistov hlavne z Ukrajiny.

 

O podujatí a jeho história

Podujatie Dni Ukrajiny sa organizuje v Košiciach od roku 2015 pravidelne. V roku 2020 sa organizuje jeho 6. ročník v poradí. Návštevnosť pravidelne každým rokom narastá. O podujatie je medzinárodný záujem a venuje sa mu mimoriadna pozornosť zo strany médií na slovenskej, tak aj na ukrajinskej strane, pre jeho jedinečnosť, pestrosť účinkujúcich súborov a dramaturgiu smerom k celkovej prezentácii Ukrajiny. Počet účinkujúcich každým rokom narastá; ak to bolo v roku 2015 - 150 účinkujúcich dnes ich majú 500 - 600, z toho 80% účinkujúcich tvoria ukrajinskí účastníci podujatia. V roku 2019 bolo napriek sviatkom "Veľkej noci na Ukraine" v Košiciach 450 účinkujúcich z Ukrajiny

Zámer a cieľ podujatia

Združenie FEMAN sa vo svojej činnosti špecializuje predovšetkým na rozvoj a podporu kultúry, cezhraničnú ekonomickú a hospodársku spoluprácu, sociálnu pomoc a budovanie medzinárodných kultúrnych kontaktov. V roku 2020 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov v poradí 6. ročník „Dní UKRAJINY 2020 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný medzinárodný cezhraničný projekt zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko zase ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade má KSK a mesto  Košice, ktoré sú prakticky vďaka svoje strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie. Hlavný cieľ: 1)priniesť do Košíc aktuálne informácie "TOP" turistických destináciách na oboch stranách Slovensko - Ukrajinskej hranice 2)poukázať na význam spolupráce v oblasti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu - ktoré sú hnacím motorom rozvoja ekonomiky pohraničných miest a pohraničných obcí 3) vyzdvihnúť významné turistické destinácie ktoré sa nachádzajú v Košickom samosprávnom kraji a majú ekonomický potenciál rozvoja s možnosťou vytvárania nových pracovných miest v prepojení na vzdelávanie v danej oblasti 4)podpora vlakového spojenia Košice - Mukačevo a možnosti, potreby kraja pri riešení ponuky destinačných "balíčkov" na mieru pre ukrajinských turistov

 

Cieľová skupina

Medzi hlavné cieľové skupiny patria:

•         starostovia slovenských a ukrajinských pohraničných obcí,

•         primátori miest z pohraničných oblastí SK/UA,

•         zástupcovia samosprávnych orgánov,  

•         zástupcovia (študenti, profesori, rektori) presídlených univerzít z Krymu a Donbasu,

•         zástupcovia  Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR,

•         zástupcovia MV SR/sekcia verejnej správy,

•         zástupcovia Čopského pohraničného oddelenia / Ukrajina,

•         zástupcovia médií,

•         predstavitelia národnostných menšín a národnostných spolkov v Košiciach,

•         zástupcovia a kolektívy Zväzu  Rusínov - Ukrajincov SR,  

•         zástupcovia osvetových stredísk, centier  voľného času,

•         žiaci a študenti základných a stredných škôl,

•         študenti s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove,

•         obyvatelia mesta Košice, Košice-okolie, KSK a PSK, turisti a návštevníci mesta Košice.

 

Návštevnosť

8 000 - 20 000 návštevníkov za 10 dní podujatia a sprievodných podujatí

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Vzhľadom na hranice Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny je to jediné podujatie svojho druhu nielen v kraji, ale aj v rámci Slovenska, v čom spočíva jeho výnimočnosť, jedinečnosť a geografická poloha pre záujemcov zo širšieho regiónu. Podujatie zároveň "vysiela významný medzinárodný signál" smerom nielen k Ukrajine ale smerom k EU o záujme Slovenska a nášho regiónu a nutnosti podpory a možnosť rozvoja cezhraničnej spolupráce partnerských pohraničných obcí a miest. Podujatie taktiež jednoznačne podporuje ekonomicko – hospodársky rozvoj regiónu, rozvoj cestovného ruchu v kraji, najmä však poukazuje na kultúrne pamiatky kraja v slovensko - ukrajinskom pohraničí (drevené kostolíky, Bukovský prales, Morské oko, jazero Beňatina, vínne oblasti, Tokaj.    ) a zároveň prispieva k tvorbe nových pracovných príležitosti v odvetví cestovného ruchu. Všeobecne podporuje zahraničnú politiku SR, rozvoj vidieckeho a náboženského cestovného ruchu, poukázanie a na význam a úlohu OBSE - pracovať na stabilite, mieri a demokracii v Európe prostredníctvom politického dialógu, zdieľaných hodnôt a praktickou prácou, význam zahraničnej politiky, vojenských a ekologických aspektov, ekonomiky a dodržiavanie ľudských práv, spoločné marketingové aktivity na prezentáciu pamiatok v KSK na Ukrajine s ukrajinskými partnermi, vo významných veľkomestách Ukrajiny.

Podujatie sa bude prezentovať na významných podujatiach, organizovaných: 

Veľvyslanectvom SR v Kyjeve (oblasti v Ukrajine, ktoré spadajú do pôsobnosti) 

Generálnym  konzulátom SR v Užhorode

Honorárnymi konzulátmi SR v Charkove, Odese a Velikom Bereznom 

Asociáciou ukrajinských novinárov a žurnalistov v Kyjeve 

samostatnými "tlačovkami" pre média na  ukrajinskej i na slovenskej strane 

samostatnou interaktívnou kampaňou  v internetových médiách a na sociálnych sieťach v spolupráci s partnermi na Ukrajine / "Pozvánka" na návštevu podujatia do Košíc zo strany ukrajinských návštevníkov

 

Žiadateľ: Združenie FEMAN (slovensko-európska kultúrna spoločnosť)

Celkové výdavky: 45 800 €

Schválená výška dotácie: 5 000 €

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
Žáner:
Cieľová skupina:
  • mládež 15-18 rokov
  • dospelí
  • seniori
  • odborná verejnosť
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí