Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dokumenty

Pri používaní logo programu Terra Incognita a pri vytváraní propagačných materiálov sa riaďte podľa nasledujúceho manuálu. Tento manuál je voľne stiahnuteľný. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na adrese info@terraincognita.sk.