Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dóm sv. Alžbety - Perla na Gotickej ceste

Ciele projektu
Zvýšenie návštevnosti a skvalitnenie služieb pre turistov v Dóme svätej Alžbety v Košiciach do roku 2013.
Skvalitniť  služby pre turistov rozšírením priestoru turistickej informačnej kancelárie v Dóme sv. Alžbety.
Zatraktívniť turistickú destináciu Dóm sv. Alžbety, zefektívniť využitie kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu.
Prispieť k podpore domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

Východisková situácia
Dóm sv. Alžbety v Košiciach ako najznámejšia gotická pamiatka mesta Košice ale aj Košického kraja, stále viac priťahuje veľké množstvo návštevníkov – tuzemských i zahraničných turistov. Perly gotickej cesty, n.o. zabezpečuje poskytnutie informácií o košickej dominante a sprevádzanie turistov – v interiéry dómu je zriadené miesto pre sprievodcov. Táto miestnosť nespĺňa kritériá pre poskytnutie služieb – je maličká, nezmestia sa v nej ani dvaja ľudia, nie je tam miesto na skladovanie propagačných a informačných materiálov o pamiatke a v porovnaní so štandardom v zahraničí pôsobí biedne. Za účelom zlepšenia súčasnej situácie je plánovaná aktivita projektu, ktorej výsledkom bude vytvorenie lepších priestorov pre sprievodcov, ktorí  budú môcť poskytovať kvalitnejšie služby pre turistov. V súčasnosti stagnuje dostatok prezentačných a propagačných materiálov, ktoré prispejú nielenže k publicite a  propagácii dómu, ale  na základe neustáleho dopytu po tomto produkte, naplníme potreby turistov. Informovanosť o kultúrnom dedičstve – dómu ešte stále nie je na veľmi dobrej úrovni, tak ako by si to táto pamiatka a dominanta zaslúžila. Perly gotickej cesty, n.o. a jej členovia, prívrženci vyvíjajú  úsilie k postupnej rekonštrukcii, ale zameriavajú sa aj na aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu záujmu o miestnu kultúru a históriu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
V rámci projektu sledujeme zámer rozšírenia turistickej informačnej kancelárie v Dóme sv. Alžbety. Kancelária bude rozmerovo väčšia, čím poskytne komfortnejšie prostredie pri vykonávaní práce sprievodcov. Vytvorí sa miesto pre skladovanie informačných materiálov a bude zriadená vitrína s ponúkaným sortimentom propagačného materiálu pre turistov. Takto sprievodcovia môžu vyhovieť požiadavkám návštevníkov, ktorí majú záujem o nákup pohľadníc, bulletinov, resp. kníh, čím sa zabezpečí lepšia propagácia národnej pamiatky. Zrealizovaním ďalšej aktivity – virtuálna prehliadka Dómu sv. Alžbety, inovatívnym spôsobom ponúkneme ďalšiu formu propagácie. LCD monitor, kde bude verejnosti dostupná virtuálna prehliadka vrátane doplnkových informácií o dóme a Gotickej ceste bude umiestnený v informačnej kancelárii dómu. Zvýšime dostupnosť prostredníctvom web stránok – www.terraincognita.sk, www.dom.rimkat.sk,www.virtualTravel.sk, www.perlygotickejcesty.sk, www.kosice.sk, www.szenterzsebetut.hu a ďalšie, kde výstup bude umiestnený. Po ukončení realizácie, výstup bude prístupný širokej verejnosti. Tlačeným propagačným materiálom rozšírime ponuku
sortimentu propagačného materiálu pre obyvateľov, domácich a zahraničných turistov.

Spôsob realizácie projektu
Rozšírenie turistickej informačnej kancelárie v interiéri dómu sv. Alžbety pomocou drevených deliacich prvkov.
Virtuálna prehliadka Dómu svätej Alžbety.
Dóm sv. Alžbety – Perla Gotickej cesty – tlačená publikácia propagujúca históriu dómu a dóm samotný.
Zriadenie informačného pultu v turistickej informačnej kancelárii a vitríny pre ponúkaný sortiment propagačného materiálu pre turistov

Udržateľnosť výsledkov projektu
Garantom udržteľnosti projektu je nezisková organizácia, ktorá disponuje ľudskými zdrojmi s bohatými skúsenosťami s riadením a realizáciou projektov. V orgánoch n.o. sú zastúpení predstavitelia zakladajúcich organizácií – Rímskokatolíckej cirkvi a Mesta Košice – ktoré majú evidentný záujem o zvyšovanie propagovania a návštevnosti národnej kultúrnej pamiatky, o zviditeľnenie a zvýšenie záujmu o miestnu kultúru, históriu a tradície. Po finančnej stránke žiadateľ disponuje finančnými zdrojmi, ktoré využije na zabezpečenie multiplikačného efektu projektu a naďalej bude prekladať ďalšie projekty za účelom realizovania aktivít, ktoré budú pokračovaním v plánovaných aktivitách. Udržateľnosť zabezpečíme aj aktualizáciou prípadným doplnením virtuálnej prehliadky, rozširovaním informácií na LCD monitore a prípravou ďalších propagačných materiálov.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
8 000,00 €

Video (Youtube, Vimeo, Facebook): 
Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí