Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Festival Živé sochy 2020

mesto Spišská Nová Ves, konkrétne Radničné námestie a prislúchajúca časť Letnej ulice.

Združenie umelcov Spiša - žiadateľ (ďalej „ZUS“) bolo zriadené 28. 02. 2007 v Spišskej Novej Vsi. Združenie vzniklo z dôvodu potreby zoskupenia jednotlivcov v regióne Spiš za účelom osvety, podpory, propagácie a rozvoja rôznych druhov lokálneho umenia s medzinárodným dopadom. Pričom podujatia majú aj významný výchovno-edukačný charakter.

Spoluorganizátor CMart s.r.o. je produkčná agentúra so širokým umeleckým portfóliom a bohatými skúsenosťami zo slovenského aj medzinárodného trhu. Stáli aj pri vzniku Festivalu Živé sochy v roku 2017. Agentúra má dlhoročné skúsenosti s organizáciou alebo participáciou na rôznych podujatiach v zahraničí.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude konať 4. ročník festivalu. Pri vzniku podujatia stálo Mesto Spišská Nová Ves a umelecká agentúra CMart s.r.o., ktorí sú garantom a spoluorganizátorom podujatia dodnes. Od 2. ročníka festivalu (2018) sa festivalu zúčastňujú zahraniční umelci a 3. ročník podujatia (2019) bol zaradený medzi TOP podujatia Košického kraja. Návštevnosť podujatia od prvého ročníka kontinuálne rastie. Posledné ročníky festivalu navštívili odhadom desaťtisíce návštevníkov. 

 

Festival sa už tradične koná počas dvoch dní. V hlavnom programe vystupujú živé sochy známych osobností Big Names, ktoré sú rozmiestnené po celej ploche centra mesta. V sprievodnom programe ich dopĺňajú walk act shows, teda umelci, ktorí sa v určitých časoch pohybujú po centre mesta, napr. choduliari a i. Do sprievodného programu takisto zapadajú dve pódiá, na ktorých sú rôzne tanečné a spevácke vystúpenia, alebo divadlá pre deti. Festival Živé sochy bude dvojdňovou víkendovou udalosťou, a to v prípade všetkých organizovaných podujatí vo vybraných krajinách EÚ

 

Zámery a ciele podujatia:

Festival Živé sochy je jediným svojho druhu na Slovensku a zároveň ojedinelým v Európe. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu jedinečného medzinárodného festivalu pouličného a statického umenia s kultúrno-vzdelávacím charakterom. Festival vyzdvihuje lokálne, európske aj svetové osobnosti. Vďaka festivalu Spišský región, resp. KSK, navštívia ľudia z celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Podujatie podporí - rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného CR - rozvoj zážitkovej turistiky - zachovanie a propagáciu historického a prírodného dedičstva v KSK so signifikantným dopadom na rozvoj CR - podmienky pre zlepšenie a rozvoj aktivít, reg. produktov a služieb v CR v KKSK - zvýšenie počtu návštevníkov v KSK a tým i zvyšovanie priemernej doby pobytu (prenocovaní) - zvýšenie kvality poskytovaných služieb v CR v KSK - vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora - znižovanie negatívnych dopadov na zmeny klímy. 

 

Cieľová skupina: 

Festival má zaujať a prilákať čo najširšie spektrum divákov, pričom by mal búrať vekové aj sociálne bariéry. Festival je vhodný pre deti (od tých najmenších/najmladších), dorast, študentov stredných a vysokých škôl, pracujúcich, nezamestnaných, dôchodcov, zdravotne postihnutých, ba aj tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Festival tak do kultúrneho diania zapojí širokú verejnosť. Konať sa bude na verejne prístupných miestach s bezbariérovým prístupom. Vstup bude voľný a neobmedzený, čím sa zabezpečí dodržiavanie horizontálnych princípov rovnosti divákov. 

 

Návštevnosť:

Predpokladaný počet účastníkov podujatia: 35 tisíc osôb. Žiadateľ vychádza zo skúseností z predošlých ročníkov, pričom berie do úvahy zvyšujúci sa záujem o podujatie zo strany potenciálnych návštevníkov, ale aj médií z dôvodu jeho jedinečnosti a vysokej umeleckej a organizačnej úrovni. Na základe predošlých ročníkov festivalu sa očakáva značný prílev návštevníkov KSK kvôli tomuto podujatiu. Pôjde o slovenských ako aj zahraničných návštevníkom. Predpokladá sa, že návštevníkov tiež záujme kultúrno-historické a prírodné bohatstvo jedinečného regiónu Spiš. 

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Predmetné podujatie je jediným svojho druhu na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Podujatie priťahuje pozornosť primárne ľudí z mesta a regiónu, avšak každým rokom vnímame vyšší záujem ľudí z celého Slovenska a zaregistrovali sme aj účastníkov z Českej Republiky či Poľska. Vďaka skúsenostiam z predošlých ročníkov podujatia, je možné tvrdiť, že návštevnosť a záujem o podujatie sa z dôvodu jedinečnosti a úrovni podujatia rapídne zvyšuje. Účastníci – umelci, ale aj návštevníci prichádzajú na podujatie z celej Európy. Podujatie má teda nielen nadnárodný, ale až medzinárodný charakter a význam.

 

Žiadateľ: Združenie umelcov Spiša

Celkové oprávnené výdavky: 50 800 €

Výška podpory: 10 000 €

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
 • festival
Žáner:
 • divadlo
 • folklór
 • gastronómia
 • história
 • remeslá
 • záľuby
 • spev
 • tanec
 • zábava
Cieľová skupina:
 • deti predškoláci 1-6 rokov
 • mládež 15-18 rokov
 • dospelí
 • seniori
 • odborná verejnosť
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí