Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg
Objav
Objav

Prírodu

Spoznaj
Spoznaj

Miesta

Zaži
Zaži

Podujatia

Prejdi
Prejdi

Tematické cesty

Mapa
Objav

Obľúbené miesta

Najnovšie príspevky

Dátum začatia a ukončenia podujatia: august 2020 Miesto realizácie: Malý Horeš - areál vínnych pivníc Žiadateľom o dotáciu je obec Malý Horeš v okrese Trebišov, ktorá má záujem zorganizovať XII. ročník kultúrno-gastronomického festivalu s názvom "...
Združenie umelcov Spiša - žiadateľ (ďalej „ZUS“) bolo zriadené 28. 02. 2007 v Spišskej Novej Vsi. Združenie vzniklo z dôvodu potreby zoskupenia jednotlivcov v regióne Spiš za účelom osvety, podpory, propagácie a rozvoja rôznych druhov lokálneho umenia s medzinárodným dopadom. Pričom podujatia...
Obec Margecany predstavuje významnú obec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Má dôležitú polohu na železničnej trati č. 180 Košice - Žilina - Bratislava, ku ktorej sa pripája železničná trať č. 170 (tzv. stredoslovenská magistrála) Zvolen - Margecany. Obec Margecany patrí medzi významné obce...
V posledných rokoch obec Štítnik (žiadateľ) realizovala viaceré investičné (napr. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z fondov EÚ, Rekonštrukcia a oprava miestneho rozhlasu, Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska, Oprava povrchu...
Občianske združenie Tri Ruže (žiadateľ) od založenia každý rok organizuje rôzne kultúrne, gastronomické a remeselnícke podujatia. Hlavným cieľom združenia je cez kultúru spojiť národy žijúce na našom území a poukázať na nutnosť zachovania tradícií. Ich najdôležitejšou...
OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k...
Zemplín Veterán Club Michalovce (žiadateľ) datuje svoj vznik v roku 2010 a odvtedy sa rodina Zemplín Veterán Club rozrastá. V rámci klubu sa snažia vlastnými silami renovovať autá a aj preto majú z každého “nového prírastku” veľkú radosť. Ich cieľom je, aby širokej verejnosti...

Stránky