Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg
Objav
Objav

Prírodu

Spoznaj
Spoznaj

Miesta

Zaži
Zaži

Podujatia

Prejdi
Prejdi

Tematické cesty

Mapa
Objav

Obľúbené miesta

Najnovšie príspevky

Miesto realizácie: Mesto Košice Termín podujatia: jeseň 2020   Spoločnosť BLAZON s.r.o. (žiadateľ) má dlhoročné skúsenosti s organizovaním a prípravou rôznych druhov podujatí. Spoločnosť sa venuje dodávaniu a sprostredkovaniu služieb, marketingu, produkčnému zabezpečeniu eventov a produkcii...
Dátum začatia a ukončenia podujatia: august 2020 Miesto realizácie: Malý Horeš - areál vínnych pivníc Žiadateľom o dotáciu je obec Malý Horeš v okrese Trebišov, ktorá má záujem zorganizovať XII. ročník kultúrno-gastronomického festivalu s názvom "...
Združenie umelcov Spiša - žiadateľ (ďalej „ZUS“) bolo zriadené 28. 02. 2007 v Spišskej Novej Vsi. Združenie vzniklo z dôvodu potreby zoskupenia jednotlivcov v regióne Spiš za účelom osvety, podpory, propagácie a rozvoja rôznych druhov lokálneho umenia s medzinárodným dopadom. Pričom podujatia...
Obec Margecany predstavuje významnú obec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Má dôležitú polohu na železničnej trati č. 180 Košice - Žilina - Bratislava, ku ktorej sa pripája železničná trať č. 170 (tzv. stredoslovenská magistrála) Zvolen - Margecany. Obec Margecany patrí medzi významné obce...
V posledných rokoch obec Štítnik (žiadateľ) realizovala viaceré investičné (napr. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z fondov EÚ, Rekonštrukcia a oprava miestneho rozhlasu, Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska, Oprava povrchu...
Občianske združenie Tri Ruže (žiadateľ) od založenia každý rok organizuje rôzne kultúrne, gastronomické a remeselnícke podujatia. Hlavným cieľom združenia je cez kultúru spojiť národy žijúce na našom území a poukázať na nutnosť zachovania tradícií. Ich najdôležitejšou...
OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k...

Stránky