Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Herľany

Prvá zmienka o Herľanoch pochádza z roku 1487, hoci obec vznikla skôr, pravdepodobne už v prvej polovici 15. storočia. V 16. storočí sa obec vyľudnila, pretože nebol dostatok pôdy, ktorá živila obyvateľov. Ako osada sa však zachovala. Už v 17. storočí nastáva obrat - Herľany sa spomínajú ako kúpeľné mesto, miesto výletov panstva z Košíc i Zemplína. V nasledujúcom storočí však opäť Herľany miznú z mapy, nezachovala sa o nich žiadna zmienka. Až na začiatku 19. storočia sa opäť uvádzajú ako kúpele, obývané nemeckým obyvateľstvom (to sem prišlo pravdepodobne za vlády Jozefa II.). V polovici 19. storočia sa však uvádza, že obec je slovenská.
Svetovú popularitu si získali v roku 1872, kedy tu po prvý raz vytryskol studenovodný gejzír, donedávna jediný v Európe. Interval erupcie je 34 - 36 hodín, informáciu o približnom čase nájdete na stránkach obce Herľany.
Areál niekdajších kúpeľov so zachovanými budovami je v súčasnosti majetkom Technickej univerzity Košice, ktoré tu prevádzkujú turistické ubytovne - kontakt: Učebno-výcvikové zariadenie TU Košice, 04 446 Herľany, telefón: 055/696 41 55.

Telefón: +421
E-maiul:

Telefón: 
055 69 64 122
Email: 
obecherlany@netkosice.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 46 ľudí