Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

História regiónu a stála výstava minerálov a hornín Slánskych vrchov

Ciele projektu
Hlavným cieľom je vytvorením expozície histórie regiónu obrazom a slovom a tiež stálou expozíciou minerálov a hornín Slanských vrchov osvetová činnosť v oblasti kultúry, tradícií a popularizácia vedy.
Vytvorená expozícia bude propagovať historicko-kultúrne pamiatky regiónu severnej časti údolia rieky Olšava so zreteľom: na prezentáciu rodov Keczer a Vecsey a ich erbov, informácie o hrade Lipovec, sakrálne a historické stavby stavby, chránené lokality. Vytvorením expozície minerálov a hornín Slanských vrchov – prezentácia nerastného bohatstva – najmä dostupných achátov, chalcedónov, opálov rôznych druhov, ametystu, obsidiánov a iných pre popularizáciu vedy a propagácie regiónu a jeho baníctva, ktoré je spojené s regiónom. Tento cieľ je v plnom súlade s propagáciou tzv. železnej cesty.

Východisková situácia
Od roku 2004 prebiehala na nádvorí kaštieľa v Opinej na pozemku č. 38 vo vlastníctve predkladateľa tejto žiadosti rekonštrukcia priestoru s cieľom vytvorenia parku relaxácie a propagácie kultúry. Súčasťou parku je priestranný altánok, ktorý slúži pre vystúpenia spevokolov, cirkevných hudobných skupín. Park zdobí fontána, systém chodníkov, lavičky slúžiace pre relaxáciu, rekonštruovaný vstup do podzemných priestorov. Parku dominujú dve lipy malolisté, ktoré majú obvod 630 cm a 440 cm. V rokoch 2007 – 2010 prebehla rekonštrukcia historického podzemia pod časťou dvoru kaštieľa s vyhotoveným dôstojného vstupu. Park slúži najmä pre aktivity cirkevné, verejno-regionálne, ale aj pre účely turistického ruchu. Kaštieľ je chránenou pamiatkou, slúži k účelom farského bytu a priestorov pre duchovne a kultúrne aktivity. Areál kaštieľa je často navštevovaný cyklistickými návštevníkmi. Expozícia by mala byť osadená v upravených priestoroch podzemia o rozlohe 50 m2.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení realizácie vytvorenia expozície v podzemí nádvoria kaštieľa v Opinej bude priestor voľne prístupny pre verejnosť. V prvej časti expozície bude mať návštevník možnosť vidieť expozičné vitríny obsahujúce vhodne upravený fotografický materiál a informačný text. V druhej časti, ktorá bude sprístupnená za prítomnosti dobrovoľného povereného pracovníka, bude mať návštevník možnosť vidieť vhodne upravené vitríny s expozíciu dostupných minerálov a hornín Slanských vrchov, geológie regiónu a jeho baníctva.

Spôsob realizácie projektu
V mesiacoch jún – august 2012 bude prebiehať vyhotovenie vhodných expozičných vitrín remeselníkom. V mesiaci september 2012 bude nasledovať osadenie vintrín do podzemia, napojenie osvetlenia a uloženie expozičných vzoriek minerálov a hornín, fotografií a informačných textov. V októbri 2012 bude expozícia sprístupnená verejnosti.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Vytvorená expozícia bude súčasťou kultúrno-relaxačnej zóny areálu kaštieľa v Opinej. Kaštieľ a jeho areál sú udržiavané. Vlastník dbá o bezpečnosť a zachovanie slušného kultúrneho prostredia. Prevádzku, údržbu a starostlivosť o voľne prístupnú expozíciu bude uhrádzať zo svojich vlastných zdrojov. V prípade osvedčenia expozície má predkladateľ záujem o rozšírenie expozície o pamätnú miestnosť s prezentovaním ľudových tradícii, odevu a pomôcok.

Termín realizácie projektu
04/2012 – 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
4 500,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí