Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Podporené podujatie

21.10.2020 - 24.10.2020
Kasárne/Kulturpark K13, Aupark, Mesto Košice

Miesto realizácie: Kasárne/Kulturpark K13, Aupark, Mesto Košice

Termín podujatia: 21.- 24. október 2020

 

Skutoční, o. z. (žiadateľ) budú na projekte spolupracovať s Unique One Events (UOE). Skutoční si na spoluprácu na Košice Fashion Week & Summit vybrali skúseného, overeného a erudovaného partnera so silným postavením medzi eventovými agentúrami v strednej Európe. UOE vytvára vďaka mnohoročným skúsenostiam projekty podľa svetových konceptov a úspešne ich prenáša do miestneho prostredia. UOE vytvára udalosti, ktoré sú prospešné pre regióny a taktiež majú i silný sociálny vplyv na miestne komunity. UOE bol priekopníkom podujatia Fashion Week v strednej Európe a pod hlavičkou Unique Fashion Week v Košiciach úspešne realizuje Košice Fashion Week od roku 2014. 

 

Dlhodobým poslaním spoločnosti je vzdelávanie a podpora mladých talentov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré sú kľúčom k lepšej budúcnosti. Podieľa sa na lepšej konkurencieschopnosti kreatívcov na globálnom trhu.

Spoločnosť Unique One Events a jej divízie bola založená v roku 2000 a má bohaté skúsenosti s medzinárodným kreatívnym priemyslom a širokú sieť medzinárodných kontaktov. UO zorganizoval od roku 2011 v rámci svých úspešných projektov Fashion Week v Prahe a Košiciach takmer 350 módnych prehliadok s celkovou návštevnosťou 250.000 a nespočet ďalších exkluzívnych podujatí pre významných klientov. UO je hlavným producentom módnych podujatí v strednej a východnej Európe a spolupracuje s významnými univerzitami, lektormi a ikonami módy.

 

O podujatí a jeho história

Košice Fashion Week naväzuje na úspešný Unique Fashion Week v Prahe. Má za sebou 6 ročnú históriu, čím potvrdzuje status mimoriadne úspešnej obchodnej udalosti v obore kreatívneho priemyslu. V roku 2020 prebehne 7. ročník a bude jedinečnou kombináciou zážitkov z exkluzívnych módnych prehliadok a inovácií v kreatívnych priemysloch. KFW&Summit 2019 vytvoril unikátny koncept podnikania v kreatívnych priemysloch v strednej a východnej Európe. Dáva priestor mladým módnym návrhárom z krajín V4 a to v rámci European Fashion Accelator, ktorý je už niekoľkým rokom podporený Vyšehradským fondom. 

 

Zámer a cieľ podujatia

Košice Fashion Week znamená úspešný módny projekt podľa svetového konceptu Fashion Week na Slovensku a má za sebou 6. ročník. Je stabilným projektom s podporou silných partnerov, ktorý každoročne prináša vlnu tvorivosti a pozitívnej energie. Spolu s mestom Košice a K13 sa im úspešne darí napĺňať ciele, s ktorými do spoločného projektu vstupovali. V rámci KFW prezentujú a rozvíjajú slovenských návrhárov a budujú lokálny kreatívny priemysel. KFW inšpiruje prezentáciou top zahraničnej módy a spoločne s Vyšehradským fondom podporuje mladé europské talenty v rámci jedinečného start-upu European Fashion Accelerator. Košice sa vďaka KFW zaradili medzi svetové metropole, v ktorých je týždeň módy významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou. 

 

Ciele a zámery Košice Fashion Week: 

vytvárať tvorivý dialóg medzinárodnej a domácej módnej scény, 

ponúkať profesionálnu platformu na prezentácie všetkých zúčastených strán (mesto Košice, partneri, návrhári, návštevníci, odborná verejnosť), 

dávať efektívny nástroj na podporu lokálnych remesiel a dielní, 

vytvárať stabilné prostredie na rozvoj kreatívneho biznisu na Slovensku, 

podporovať lokálnu ekonomiku a kreatívny cestovný ruch v regióne, 

poskytovať možnosti na nadviazanie obchodných kontaktov, 

zviditeľňovať mesto Košice, návrhárov, značky a partnerov projektu v médiách a na sociálnych sieťach, 

dlhodobo podporovať mladých dizajnérov a študentov stredných a vysokých škôl 

zviditelniť región na medzinárodnej úrovni.

 

Cieľová skupina

Cieľové skupiny sú jednak odborná verejnosť a kreatívci z oblastí ako napr. remeslá v kreatívnych priemysloch (krajčírstvo, brašnárstvo, šperkárstvo, potlač látok atď.), dizajn (produktový, módny, grafický), reklama a marketing, architektúra, video a fotografia, IT a vývojári, vydavateľská činnosť, vizuálne umenie, animácia a VFX (virtuálne efekty), návrhy, tvorba videohier atď. a taktiež i laická verejnosť - návštevníci, online diváci. 

Návštevnosť

Celková predpokladaná návštevnosť v r. 2020: 28.000 

 

Žiadateľ: Skutoční, o.z.

Celkové výdavky: 39 000 €

Schválená výška dotácie: 5 000 €

17.03.2020
areál Letiska Košice

Miesto realizácie: areál Letiska Košice

Termín podujatia: 5. - 6. september 2020

 

Občianske združenie Aeroklub Košice (žiadateľ) sa venuje športovému letectvu a parašutizmu. Aeroklub má sekcie, a to klub motorového lietania, klub bezmotorového lietania a klub paragánov. Ich riadenie zabezpečujú profesionáli s príslušným výcvikom a školeniami. Aeroklub zároveň zabezpečuje aj Letecký výcvik, predaj pohonných hmôt a údržbu lietadiel. 75 členov klubu venuje stovky hodín tréningom a vo výsledku sa zúčastňujú športových súťaží či leteckých dní, na ktorých predvádzajú lietadlá ako aj rôzne akrobatické kúsky doma i v zahraničí. Zároveň sú často účastníkmi rekonštrukcií 2. svetovej vojny po celom Slovensku, kde zobrazujú vzdušné boje pri oslobodzovaní našej krajiny. Aeroklub Košice bol už viackrát účastníkom najvýznamnejšieho leteckého sviatku – SIAF. 

 

Aeroklub Košice plánuje v roku 2020 pripraviť podujatie „Košické letecké dni“ už po štvrtýkrát. Dvakrát bolo toto podujatie organizované za pomoci dotácie Košického samosprávneho kraja. Podujatie sa teší veľkej obľube návštevníkov, ktorých počet každoročne narastá.

 

Účinkujúci a návštevníci sú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia – najmä Maďarska a Poľska. Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckych ukážok akrobatických a vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti aj dospelých návštevníkov. Na podujatí je zabezpečené občerstvenie vo forme stánkov, oddychové zóny, parkovisko, kyvadlová doprava a tiež zdravotná služba počas celého podujatia.

 

O podujatí a jeho história

Podujatie „Košické letecké dni“ bolo Aeroklubom-om Košice realizované už 3-krát. Dvakrát bolo toto podujatie organizované za pomoci dotácie Košického samosprávneho kraja. Prvý rok navštívilo podujatie cca 7 000 ľudí, druhý rok (2018) to bolo 12 500 ľudí a v roku 2019 to bolo viac ako 20 000 návštevníkov. Účinkujúci v hlavnom programe podujatia boli rôznej národnosti, taktiež návštevnícka účasť bola medzinárodná. Najviac zahraničných návštevníkov bolo z Maďarska a Poľska. Približne polovicu z návštevníkov tvorili rodiny s deťmi. Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckých ukážok akrobatických a vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti ale i dospelých návštevníkov. Na podujatí je zabezpečené občerstvenie vo forme stánkov, oddychové zóny, parkovisko, kyvadlová doprava pre verejnosť či zdravotná služba vykonávaná počas celého podujatia.

Zámer a cieľ podujatia

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podujatie s medzinárodným presahom a tým zabezpečiť podporu rozvoja cestovného ruchu a zážitkovej turistiky na území Košického samosprávneho kraja Podujatie ponúkne návštevníkom jedinečný zážitok akrobatických zručností pilotov a amatérskych aj profesionálnych letcov, prehliadkou lietadiel či možnosťou rozprávať sa so samotnými letcami. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou plánovaného podujatie sú najmä rodiny s deťmi a leteckí a vojnoví nadšenci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

 

Návštevnosť

V roku 2020 je predpokladaný počet návštevníkov 25 000.

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

„Košické letecké dni“ sú jedným z najväčších podujatí svojho charakteru na Slovensku. V podobnom rozsahu sa najbližšie takéto podujatie koná na Sliači, v Banskobystrickom kraji. Návštevníci z Prešovského a Košického kraja a zahraniční návštevníci, najmä z Maďarska, Poľska a Ukrajiny tak majú bližšiu dostupnosť a lepšiu možnosť zúčastniť sa takéhoto typu medzinárodného leteckého podujatia. „Košické letecké dni“ sú dvojdňovým podujatím, čo znamená, že pre návštevníkov existuje flexibilná možnosť časového prispôsobenia sa návštevy podujatia. Účastníkmi kultúrneho programu podujatia budú aj zahraniční letci s čím je spojená aj predpokladaná medzinárodná návštevnosť tak, ako tomu bolo aj po minulé roky.

 

Žiadateľ: Aeroklub Košice, občianske združenie

Celkové výdavky: 55 555 €

Schválená výška dotácie: 50 000 €

25.09.2020 - 27.09.2020
Košice

Miesto realizácie: Košice centrum

Termín podujatia: 25. - 27. september 2020

 

Biela noc, o.z. (žiadateľ) sa venuje organizovaniu najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc od roku 2010, ako aj iným výstavným projektom, výrobe a produkcii umeleckých diel, organizácii vzdelávacích workshopov a seminárov a rôznych multimediálnych umeleckých projektov. V roku 2020 sa podujmú zorganizovať už 11. ročník festivalu v Košiciach. 

 

O podujatí a jeho história

Biela noc vznikla vďaka projektu EHMK Košice 2013 v roku 2010 a od prvej chvíle sa stala nosným projektom mesta s rekordnou návštevnosťou. Od uplného začiatku bola pod vedením kurátorky Zuzany Pacákovej, ktorá tento koncept doniesla z Paríža a následne sa v r. 2012 osamostatnila a vytvorila OZ s rovnomenným názvom. Z dôvodu výrazného úbytku financií po skončení EHMK sa projekt rozšíril v r. 2015 do Bratislavy, kde získal stabilných partnerov zo súkromného sektora a posilnil svoju medzinárodnú pozíciu. Stal sa tak najväčším kultúrnym podujatím na Slovensku s priemernou ročnou návštevnosťou 260 000 ľudí.

 

Zámer a cieľ podujatia

BN má za cieľ demokratizáciu a popularizáciu súčasného umenia, redefiníciu verejného priestoru, dialóg domácej a zahraničnej scény, interdisciplinárnu spoluprácu, podporu vzniku nových diel, edukatívnu činnosť, rozvoj dobrovoľníctva cez pozíciu kultúrneho mediátora.

 

Cieľová skupina

Špecifikum Bielej noci je, že si našla svojich návštevníkov u širokej i odbornej verejnosti a stala sa najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku. Obľúbili si ju všetky vekové kategórie, od detí po tých najstarších.

 

Návštevnosť

Očakávaná návštevnosť v roku 2020 je 60 000 návštevníkov. BN návštevníkov edukuje, buduje ich vzťah k umeniu prostredníctvom zážitku, poukazuje na verejný priestor a architektonické dominanty mesta.

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Biela noc je prestížny parížsky koncept a Slovensko je jediná krajina vo V4, ktorá je súčasťou medzinárodného networku WHITE NIGHT EUROPE. Okrem účasti prestížnych zahraničných umelcov nás teší aj záujem zahraničných médií (napísali o nás The Gardien, BBC, Frame, Designboom, Flash Art International, Fubiz, Elle CZ a iné). Festival je preto atraktívny aj pre zahraničných turistov, ktorí nás každoročne navštevujú predovšetkým z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Českej repuliky. Rovnako pozorujú aj vysokú návštevnosť domácich turistov z východoslovenského regiónu. Zároveň sa snažia propagovať Slovensko a slovenské umenie v zahraničí, či už počas konferencií v rámci siete In Situ, alebo na iných festivaloch, ktorých sú súčasťou cez nimi vyprodukované diela.

 

Žiadateľ: Biela noc. o.z.

Celkové výdavky: 210 000

Schválená výška dotácie: 50 000

04.10.2020
Košice

Miesto realizácie: Košice

Termín podujatia: 4. október 2020

 

Progress Promotion Košice, s r.o. (žiadateľ) je spoločnosťou špecializujúcou sa na tvorbu a realizáciu vlastných autorských projektov a organizáciu významných medzinárodných podujatí, ktoré sa jednorazovo alebo opakovane konajú na Slovensku, najmä však v regióne Košíc. Od svojho vzniku v roku 1993 sa spoločnosť významnou mierou podieľa na organizácii Medzinárodného maratónu mieru. Svojim rukopisom a aktivitami, v spolupráci s ostatnými zložkami, transformovala toto podujatie na najvýznamnejšie a najmasovejšie športovo spoločenské podujatie na Slovensko, patriace zároveň medzi najprestížnejšie v celej Európe. 

Spoločnosť má viac než 25 ročné skúsenosti s organizáciou športových či kultúrnych podujatí. Popri organizovaní Medzinárodného maratónu mieru sa Progress Promotion podielal na organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v rokoch 2011 a 2019, Svetovej motocyklovej olympiáde ISDE v roku 2015, Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997, organizácii Majstrovstiev sveta v orientačnom behu juniorov v roku 2012 či Majstrovstiev sveta juniorov v kickboxe v roku 2012.

 

O podujatí a jeho história

Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne druhým najstarším na svete. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2020 uskutoční už jeho 97. ročník.

 

Zámer a cieľ podujatia

Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším maratónom v Európe. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2020 uskutoční už jeho 97. ročník. Ciele projektu v oblasti propagácie mesta, regiónu a zvyšovania turizmu sú už roky napĺňané, o čom svedčí obsadenosť ubytovacích kapacít nielen v Košiciach, ale aj v širšom okolí. Spolu s tým je každoročne zaznamenaný rast dopytu po ďalších súvisiacich službách ako je doprava, stravovanie, návšteva múzeí a galérií a podobne. Cieľom projektu je tiež prezentácia regiónu v zahraničí, čo sa darí cez množstvo aktivít a kampaní na trhoch v Európe i mimo nej. Odozvou je škála účastníkov z viac než 60 krajín celého sveta. Medzinárodný maratón mieru je jediným projektom a podujatím v regióne východného Slovenska s priamym televíznym vysielaním na Jednotke RTVS.

Cieľom projektu pre rok 2020 bude udržanie a ďalší rast počtu účastníkov, vytvorenie pestrého programového rámca pre aktívnych športovcov i sprevádzajúce osoby ale tiež snaha o ďalšie posunutie podujatia smerom nahor z pohľadu relevantných svetových renkingov.

 

Cieľová skupina

Medzinárodný maratón mieru prináša, popri špičkových športových výkonoch ozdobených v minulosti štartom olympijských víťazov, svetových rekordérov a ďalších výnimočných športovcov svojej éry, i možnosť zapojenia a vyžitia pre viac ako 14 000 športovcov z celého sveta. Z tohto pohľadu ide aj o najmasovejšie športové podujatie na Slovensku vôbec.

 

Návštevnosť

Aktívny účastníci: 14.000+
Návštevníci sprievodných podujatí: 30.000+
Diváci v uliciach v deň maratónu: 80.000+
Diváci priameho prenosu na Jednotke RTVS: 450.000

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

MMM je najstarší európsky maratón a druhý najstarší na svete. V roku 2024 si pripíše na konto svoj 100. ročník. Jeho publicita už dávno prekročila hranice Slovenska, na štarte sa objavuje každoročne vyše 60 krajín a jeho prínos pre mesto a kraj je nespochybniteľný či už z ekonomického hľadiska alebo z pohľadu budovania dobrého imidžu mesta a kraja.

 

Žiadateľ: Progress Promotion Košice, s.r.o.

Celkové výdavky: 265 000 €

Schválená výška dotácie: 25 000

04.05.2019 - 05.05.2019
Malá stanica, Košice

História aj súčasnosť vlakovej dopravy na exkluzívnej RUŠŇOPARÁDE

Najväčšie železničiarske podujatie na Slovensku Rušňoparáda 2019 opäť ponúkne príjemnú dávku histórie aj súčasnosti vlakovej dopravy. Vlani prišlo do rušného depa obdivovať vlakové súpravy 15 - tisíc ľudí. „S radosťou musím skonštatovať, že obľúbená Rušňoparáda sa z roka na rok zlepšuje, nielen z hľadiska organizácie či návštevnosti, ale aj pokiaľ ide o exponáty pre železničných nadšencov. Tento rok potešíme aj tých najväčších „gurmánov“ - po prvý krát sa objaví skutočný historický klenot, Strieborný šíp. Vznikol tesne pred druhou svetovou vojnou a má za sebou pomerne pohnutú históriu. Sme radi, že práve na 19. ročník podujatia sa nám podarilo túto legendu zabezpečiť. Samozrejme, headlinom celého roka na Slovensku je svetový šampionát v ľadovom hokeji, Rušňoparáda 2019 sa preto bude niesť aj vo fanúšikovskom, v športovom a snáď aj majstrovskom duchu," prezrádza Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Rušňové depo svoje brány slávnostne otvorí pre návštevníkov 4. a 5. mája 2019. Všetko je už nachystané, bohatý rodinný program aj prehliadka železničnej techniky. Opäť nebude chýbať nostalgický vlak so salónnym vozňom z Maďarska, starobylé parné rušne, či historická drezina Škoda 1202. Po prvý krát v Košiciach budú môcť fanúšikovia vidieť aj 80 ročný motorový vozeň M260.001, nazývaný tiež „Strieborný šíp. Magnetom bude určite aj prerobené Porsche, konštruktéri ho nazvali PORCHELÍNO ( auto na koľajniciach) a bude slúžiť nielen na obdiv ale aj jazdy.

Pripravená je ukážka zbrojenia rušňa vodou a uhlím, práce kuriča a ďalšie interaktívne prehliadky. V modelárskych vozňoch nájdete „Fantastický svet železnice “v malom“ s jedinečným minisvetom železničných tratí a vlakov.

“Rušňoparáda patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia pre rodiny a každoročne láka do Košíc návštevníkov zo širokého okolia. Od organizátorov všetkých podujatí, ktoré podporujeme, požadujeme, aby okrem samotného programu pripravili aj sekundárnu ponuku a tým zapojili do celého procesu miestnych aktérov v turizme. Veľmi nás preto teší, že návštevníkov z rôznych kútov Slovenska železničiari pohodlne privezú na mimoriadnych nostalgických vlakoch priamo do Košíc, dokonca aj z takých miest, kde už osobná doprava roky nepremáva,“ povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Na podujatie sa odveziete bezplatne aj cestným vláčikom. RUŠŇOPARÁDA 2019 pripomenie výročie parného rušňa 498.104 Albatros, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1954 a venovať sa bude najmä Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2019. plánovaná je preto spanilá jazda dvoch rušňov VECTRON. V modrej farbe a v špeciálnej úprave pre hokejový IC vlak Macejko. „V stánku Košice Región Turizmus dostanú návštevníci cestovateľské tipy na túto sezónu, medzi ktorými majú dôležité miesto mimoriadne turistické vlaky - Gemerský, Ľadový a Tokajský expres. Milovníci cestovania sa dozvedia viac aj o celodenných organizovaných výletoch s programom, ktoré sme na tento rok nachystali,“ uviedla výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová Jurková.

Ako „modelky na točni“ budú v rámci TOČŇOPARÁDY vystavené na obdiv fanúšikom vlakov najkrajšie nostalgické aj moderné rušne a vozne. Rušňoparáda poskytne pastvu pre oči aj dvoma výstavami. „ Rušne trochu inak“ predstavujú modely fantastických lokomotív z netradičný súčiastok a svet rušňov. Vo vodnej veži bude prebiehať prezentácia dopravných povolaní aj učebných predmetov či odborov pod názvom „Študuj dopravu“.

Program bude nielen na zemi, ale aj vo vzduchu, na nebi sa objavia historické lietadlá, ktoré preletia ponad depo.. Rušňoparáda ako rodinné podujatie pripravila aj množstvo hier a atraktivít pre deti. Čaká vás na nej aj gastronomický zážitok - známi kuchári predvedú efektnú a chutnú kuchyňu

Záštitu nad podujatím prevzal Košický samosprávny kraj. Organizátorom podujatia je národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko s Podvihorlatským železničným spolkom.

 

Ak máte záujem o kúpu lístkov ponúkame Vám  možnosť ako ich získať pohodlne a rýchlo!

PREDAJ LÍSTKOV: 

Rodinný lístok

Dospelá osoba

Zľavnený lístok (dieťa 3 – 15 rokov/študent/dôchodca/ŤZP,železničiari)

27.01.2018 - 28.01.2018
Hotel Plejsy, Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy

Na Spiši ich volajú pankušky a práve s pankuškami je už neodmysliteľne spojený názov jediného zimného (a prvého tohtoročného) TOP podujatia Terra Incognita. Urobte si v posledný januárový víkend výlet do Krompách a zažite pravú fašiangovú náladu na svahu!

Pankuškové fašiangy sa tento rok uskutočnia skôr ako vlani, cez víkend 27. a 28. januára. Dejisko sa ale nemení – je ním svah a okolie Hotela Plejsy, kde sa toto TOP podujatie Terra Incognita odohrávalo aj v ostatných ročníkoch. V skladbe programu nenastali žiadne radikálne zmeny, a tak sa môžete okrem sladkých pankušiek tešiť aj ďalšiu pastvu pre chuťové poháriky. Domáce špeciality ponúknu Kojšovská a Slovjinská kuchňa, zabíjačkové dobroty zas lokálni

mäsiari a aj hostia z partnerských miest: Békescsaba (Maďarsko) a Nadlak (Rumunsko). Pre deti i dospelých je nachystaná súťaž v jedení pankušiek a všetkých určite zaujme aj výroba ľadových sôch. Malí kreatívci si v tvorivých dielňach vytvoria vlastnú fašiangovú škrabošku, všetci návštevníci sú tiež pozvaní do prehliadky fašiangových masiek. Dobrú náladu budú dotvárať folklórne súbory i ľudový rozprávač Jožko Jožka.

Nedeľné pochovávanie basy oživí spevácka skupina Šafolka, finalista televíznej súťaže Zem spieva. Súčasťou TOP podujatí Terra Incognita sú aj rôzne výhody a zľavy. Relax Center Plejsy ponúka všetkým lyžiarom v maskách možnosť lyžovania zdarma v sobotu medzi 13:00 a 14:00 hod. Počas celého víkendu je v Hoteli Plejsy 30-percentná zľava do wellness. 15-percentné zľavy zas dostanete v sobotu vo viacerých reštauráciách v Krompachoch.

V prvý deň fašiangových slávností je navyše zabezpečená aj kyvadlová autobusová doprava z krompašskej železničnej stanice na podujatie. Autobus bude premávať medzi 10:35 a 17:35. Presný harmonogram kyvadlovej dopravy, program a zoznam sprievodných aktivít si môžete stiahnuť priamo pod článkom.

Vidíme sa na Plejsoch :)

30.06.2017 - 02.07.2017
Dolný Zemplín

Žánrová ponuka výberu tých najlepších podujatí v Košickom kraji je skutočne pestrá – na prelome júna a júla sa na Zemplíne zídu milovníci áut, ktoré majú po dlhých desaťročiach často vyššiu hodnotu, ako najnovšie modely práve vypustené z výrobnej linky. Zemplín Veterán Rallye je ďalším podujatím programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita a ponúka aj spojenie s hlavnou komunikačnou témou destinácie Košice región – UNESCO na dosah.

bb_zvr_web.jpg

 

Trojdňové podujatie odštartuje už piatkový „michalovský“ program. Všetci milovníci starej dobrej klasiky sa, aj so svojimi tátošmi, zídu na michalovskom Námestí osloboditeľov v snahe o ustanovenie rekordu: Najviac veteranistických automobilov a motocyklov na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Na všetko bude dohliadať známy hlavný rekordológ Igor Svítok. O 17:00 potom veterány z námestia vyštartujú na prvú jazdu. O 18:00 budú vystavené veterány automobilov, motocyklov i traktorov v Trnave pri Laborci. Večer si môžete výstavné kúsky obzrieť na parkovisku pri Thermal Parku Šírava.

zvr2016-047_0.jpg

zvr2016-014.jpg

Druhý deň Zemplín Veterán Rallye je pomenovaný „Veteránmi za pamiatkami UNESCO“, celý konvoj sa od Šíravy presunie k zaujímavým zákutiam východného Slovenska. Okrem Humenného a Stakčína sa veteráni dostanú aj do Ruskej Bystrej, kde sa nachádza jedinečný kostol, zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Gréckoktaolícky Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša je jednou z 18 pamiatok Svetového dedičstva, ktoré sú z Košíc dostupné autom do 100 minút.

Navyše, v okolí sa nachádza aj vychýrený Beňatinský travertín a konvoj navštívi aj Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Inovciach. V Gitarovom múzeu v Sobranciach je navyše pripravené tvorivé popoludnie pre deti i dospelých.

zvr2016-003.jpg

zvr2016-380.jpg

 

Nedeľa bude záverečným dňom podujatia, konvoj odštartuje svoju tretiu jazdu pri Zemplínskej šírave predpoludním. Pri OC Zemplín v Michalovciach si budete môcť pozrieť výstavu veteránov už od 9:30, o dve hodiny neskôr je na programe vyhodnotenie výsledkov Zemplín Veterán Rallye a o 12:30 aj Miss veterán.

Jeden vyžrebovaný návštevník rallye sa bude môcť previezť – exkluzívne – na víťaznom automobile po Michalovciach aj s policajným sprievodom, navyše získa vstup do Thermal Park Šírava pre celú rodinu zdarma.

Veľkým ťahákom celej akcie je tiež legenda československého motoristického športu a 10-násobný majster Československa Peter Baláž. Stretnúť sa s ním môžete buď v piatok v Michalovciach, alebo v sobotu v Sobranciach.

 

Užitočné informácie:

 

Čo vidieť, využiť a navštíviť:

Mlyn v Jenkovciach

Významný objekt ľudovej architektúry a poľnohospodárskej techniky, ktorý zaradený k národným kultúrnym pamiatkam. Postavený bol v r. 1844 – 45 a v prevádzke bol až do roku 1977.

Morské oko a Sninský kameň

Najväčšie nekrasové jazero v Karpatoch a tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku je približne 30 km vzdialené od obce Vinné. Je výsledkom sopečnej činnosti vo Vihorlate. Dnes je to národná prírodná rezervácia. Vedú k nemu turistické chodníky z Remetských aj Zemplínskych Hámrov. Sninský kameň je vrch v sopečnom pohorí Vihorlatské vrchy. Je to andezitová vyvrenina, ktorá sa skladá z dvoch skalných útvarov, Malého a Veľkého Sninského kameňa. Vrcholové plošiny oboch častí Sninského kameňa sú prístupné turistom pomocou železných rebríkov.

Senné rybníky

Jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Sústavou rybníkov vedie náučný chodník s vyhliadkovými vežami na pozorovanie vtákov začínajúci v obci Senné.

Gitarové múzeum Sobrance

Jeho zbierky obsahujú vyše 1000 gitár, z ktorých okolo 250 je vystavených. Múzeum mapuje kompletný vývoj a výrobu elektrofonických gitár v Československu po druhej svetovej vojne a je európskym unikátom. Exponáty pochádzajú z obdobia rokov 1947 až 1989. Jedným zo zaujímavých exponátov je gitara Resonet Grazioso (Futurama III), model na akom hrával George Harrison, člen legendárnej skupiny Beatles z počiatkov jeho hudobnej kariéry, či gitara Petra Jandu zo skupiny Olympic.

ThermalPark Šírava

Na brehu Zemplínskej šíravy sa nachádza vodný svet s geotermálnou vodou. Má tri hlavné bazény v interiéri a ďalšie tri vo vonkajšom areáli. Na poschodí je wellness centrum. Otvorené je celoročne a každý deň. Podrobnosti na www.thermalparksirava.sk.

Zemplínska šírava

Druhá najväčšia slovenská vodná priehrada. Rekreačné strediská sú na severnom a severozápadnom brehu. Východná časť je chránenou ornitologickou lokalitou európskeho významu. V lete je možné prezrieť si jej pobrežie z vyhliadkovej lode. Loď štartuje pravidelne každý deň z prístavu Šírava - Hôrka. Viac na www.zemplinska-sirava.sk.

 

Kde sa ubytovať:

Hotel Granit, Zemplínska Šírava - Medvedia Hora, Kaluža, č.tel.: +421 649 25 71

Penzión Juliana, Zemplínska Šírava - Kamenec, Kaluža, č.tel.: +421 649 24 79

Slnečný Lúč, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinné, č.tel.: +421 907 287 608

Hotel Vinnay, Vinné jazero, č.tel.: +421 948 245 809

Penzión ANIMA, Zemplínska Šírava, Kaluža, č.tel.: +421 908 315 244

Penzión Breza, Zemplínska Šírava Biela Hora 187, č.tel.: +421 905 170 799

Penzión Prameň, Vinné jazero, č.tel.: +421 56 688 73 88

Hotel Glamour, Kaluža 744, č. tel.: +421 908 975 269

Hotel Mousson, T.J. Moussona 1, Michalovce, č. tel.: +421 56 641 9800

Hotel Družba, Jána Hollého 698/1, Michalovce, č. tel.: +421 56 6420 451

Hotel Jalta, Námestie osloboditeľov 70, Michalovce, č. tel.: +421 56 642 60 86

Penzión Biela Labuť, Tomáša Gariqua Masaryka 47, Michalovce, č. tel.: +421 56 688 25 11

 

Kde sa najesť:

Bistro U Janka, Vinné jazero 3, č.tel.: +421 911 109 409

Penzión Lucus, Vinné jazero č. 6060, č.tel.: +421 905 282 669, +421905 780 458

Hotel Vinnay, Vinné jazero, č.tel.: +421 948 245 809

Penzión Prameň, Vinné jazero, č.tel.: +421 56 688 73 88

Reštaurácia Déja Vu, Vinné 175, č. tel.: +421 949 959 979

Hotel Glamour, Kaluža 744, č. tel.: +421 908 975 269

Hotel Mousson, T.J. Moussona 1, Michalovce, č. tel.: +421 56 641 9800

Hotel Družba, Jána Hollého 698/1, Michalovce, č. tel.: +421 56 6420 451

Zemplínska reštaurácia, Svetozára Hurbana Vajanského 63A, Michalovce, č. tel.: +421 902 820 018

HotelEuro Penzión Salaš, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, č. tel.: +421 908 036 849

Pivnica Tibava s.r.o., Michalovská 115/54, Sobrance, č. tel.: +421 56 652 22 81

Pohoda, Komenského, Sobrance, č. tel.: +421 907 704 710

 

Ako sa tam dostať:

http://cp.atlas.sk/

21.09.2012 - 24.09.2012
Rožňava, región Gemer

Medzinárodná prehliadka historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste

Gotická cesta opäť ožíva dobou, v ktorej kedysi hudba dennodenne rozozvučala steny chrámov, kostolov, kaštieľov ...
Medzinárodný festival Ars Antiqua Europae In Via Gothica si postupne medzi priaznivcami buduje uznanie a napĺňa ideu objavovania a prezentovania hudby európskych regiónov.

V dňoch 21. - 24. septembra 2012 sa festival historickej hudby podelí o dobovú atmosféru so všetkými milovníkmi toho žánru. Gemerské osvetové stredisko pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu v troch okresoch Košického kraja - Rožňava, Moldava nad Bodvou a Spišská Nová Ves - organizuje tento rok už v poradí  jedenásty ročník prehliadky historickej hudby.
V piatok 21. septembra o 18.00 hodine slávnostne otvorí festival v Evanjelickom a.v. kostole v Štítniku komorný akordeónový súbor Zemplínske akordeónové trio, ktoré interpretuje klasickú hudbu od baroka až po súčasnosť.
V sobotu o 17.00 hodine očakávame priaznivcov starej hudby  v Kostole Sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku, kde na zreštaurovanom organe predvedie svoje hudobné majstrovstvo Ágnes Sztahura z Maďarska. Predstaví sa aj  duo Anna Kňažíková a Vladimír Ondrejčák z Nitry. 
„V Čečejovciach  tohto roku náš festivalový program bude obohatený o slávnostné otvorenie Kráľovskej aleje sôch stredovekých panovníkov, ktorej realizácia bola  finančne podporená z programu KSK Terra Incognita. O 18.30 hodine v ranogotickom kostole sobotňajší festivalový večer spríjemní dvojica profesionálnych inštrumentalistov Irvin Venyš a Petr Nouzovský z Českej republiky“ – doplnila informácie Bc. Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska.
Spevácky zbor Adoremus z Vrábeľ organizátori hostia už po druhýkrát. V nedeľu o 10.00 hodine im bude patriť  kostol Nanebovzatia Panny Márie v Dedinkách, kde sa zborový spev spojí s omšou.
V nedeľu večer o 18.00 hodine sa putovanie za starým umením ukončí na Spiši. Historické inštrumentárium Dardanely v Markušovciach na koncert prepožičia jeden zo svojich klavírnych skvostov Martinovi Levickému z Českej republiky. Druhá časť programu bude patriť jeho kolegovi Irvinovi Venyšovi, ktorý je v Čechách zaradený do skupiny najvýraznejších umelcov mladej českej generácie.
Štvordňový  hudobný zážitok bude mať svoje vyvrcholenie už tradične v kaštieli Betliar. Pred hlavným programom - od 17.00 hodiny - návštevníkov opäť čaká zaujímavá  hudobná prehliadka kaštieľa, obohatená scénickým programom šermiarskej skupiny Kolovrat Rožňava.
XI. ročník medzinárodného festivalu  Ars Antiqua Europae In Via Gothica ukončí komorný súbor Consortium Sedinum z Poľska.

Tešíme sa na váš záujem, ste srdečne vítaní!

Info:
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava
hlavacova@gos.sk, tel.: 058/7324258

24.10.2015
Veľké Trakany

Bohatá porcia husaciny, mladého vína, ale aj folklóru a zábavy na vás čaká vo Veľkých Trakanoch.

Vynikajúcu atmosféru vlaňajšieho Svätomartinského festivalu si môžete vychutnať v priloženom videu.

20.09.2015
Medzi obcami Chrastné a Čižatice

Milí priatelia, chcete si zašportovať alebo sa len prísť zabaviť na stredoveký spôsob? Príďte, ste vítaní na pokračovaní akcie “Stredovek v pohybe II”!
V nedeľu, 20. septembra 2015 od 15:00 pri rozhľadni Čerešenka medzi obcami Chrastné a Čižatice postavenej k výročiu bitky pri Rozhanovciach alebo už o 14:00 v Beniakovciach na štarte behu kráľa Róberta z Anjou.

Organizátor:
Občianske združenia Čerešenka - Za krajší život v regióne

Stránky

Odoberať RSS - Podporené podujatie