Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hrhovské rybníky

Južne od obce Hrhov vedľa cesty E571 sa nachádzajú dve výrazné jazerá. V päťdesiatych rokoch 20. storočia boli vybudované na mieste niekdajších rozľahlých močarísk. Existencia močarísk v tejto časti Turnianskej kotliny nie je náhodná. Zo severnej i južnej časti je obklopená planinami Slovenského krasu, ktoré majú priepustné vápencové podložie, takže zatiaľ čo na planinách je vody málo až takmer žiadna, ich úpätia sú priam obsypané mnohými vyvieračkami.

Vytvorené jazerá sa svojich charakterom v priebehu rokov priblížili prírodnému prostrediu. Z veľkej časti 130 hektárovej vodnej plochy zarástli pálkou a mnohými ďalšími vodnými rastlinami, ktoré vytvorili vhodné prostredie pre hniezdenie vodného vtáctva. Nakoľko sú rybníky hospodársky využívané na chov rýb, vtákom sa tu naozaj darí aj z hľadiska dostupnosti potravy.

Počas prechádzky tu môže návštevník vidieť napríklad rôzne druhy kačíc alebo volaviek. Biotop je priam predurčený aj na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov. Popri viacerých druhoch žiab a mlokov tu môžete pozorovať aj hojne zastúpenú užovku fŕkanú (Natrix tessellata) a užovku obojkovú (Natrix natrix). V oblasti sa nachádza 121 druhov vtákov, 49 druhov bezstavovcov, 20 druhov cicavcov, 14 druhov vážok a sidielok, 6 druhov obojživelníkov a 3 druhy plazov.

Ku keške sa dá dostat po hrádzi medzi velkým a malým rybníkom. Je jedno ci použijete panelovú cestu na strane Maleho Hrhovského Rybníka lebo prašnú spevnenú cestu na strane Velkého. Nedaleko kešky sa medzi oboma rybníkmi nachádza betonový „akvadukt“ , ktorý vám pri troche šikovnosti poslúži ako most medzi týmito cestami.
 

Slavo Szabó

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 9 ľudí