Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Románskogotický kostol Panny Márie v Hrušove

Románskogotický jednoloďový kostolík Nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne asi sv. Martina). Kostolík vznikol v 13. storočí a nachádza sa na juho východnej časti obce Hrušov pri hlavnej ceste. Tento románskogotický jednoloďový kostolík je typický svojim  polygonálnym presbytériom.

História

Kostolík bol postavený už možno niekedy koncom 13. storočia v neskororománskom slohu. Mohlo sa tak stať po zániku románskeho kostolíka na mieste dnešnej gotickej kaplnky vo vinohradoch. Mal podobu jednoloďovej stavby so svätyňou neznámej podoby, ktorú v 14. storočí nahradilo súčasné polygonálne presbytérium zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. Statiku stavby spevnili nárožné oporné piliere. Počas reformácie kostolík istý čas (17. storočie) využívali kalvíni, v prvej tretine 18. storočia však už opäť patril katolíkom.

Podľa nápisu na drevenej tribúne bol podľa všetkého v roku 1763 objekt barokizovaný, čo sa dotklo okrem iného aj okien, ktoré stratili gotickú podobu. Obnovené bolo aj vnútorné vybavenie chrámu. V roku 1936 bol kostolík po dlhej dobe renovovaný. Opravené boli fasády a vymaľovaný interiér. Zrejme vtedy dostala stavba plechovú strechu. Ďalšia obnova sa realizovala v 70. rokoch minulého storočia, kedy boli opäť riešené vonkajšie fasády a odkrytý

južný portál románskeho tvaru. Je možné, že omietky boli obité aj v interiéri. Sondážny prieskum v roku 2005 neobjavil žiadne staršie vrstvy. 

 

Zaujímavosti

- Kostolík predstavuje tak trocha tajomnú stavbu starobylého vzhľadu, ktorej vznik je stále nejasný.

- Zachoval sa vo vzácne pôvodnej stredovekej podobe bez neskorších prístavieb sakristie, veže či ďalších priestorov. Nemá dokonca ani murovanú klenbu v lodi, iba drevený rovný strop.

- Oficiálne je kostolík datovaný do 14. storočia, jeho dispozícia stavby však naznačuje, že mohol mať zložitejší stavebný vývoj. Gotické presbytérium sa totiž na loď pripája asymetricky. Na južnej strane nie je medzi nimi žiadne odsadenie, na severnej strane iba minimálne. To naznačuje možnosť, že existovala staršia svätyňa, ktorú dnešné presbytérium len nahradilo.

- Staršie datovanie celej stavby dokladá aj polkruhovo zakončený južný portál, tvarovo podobný vstupu v južnej stene kostolíka v neďalekej Silici. 

- Z gotického obdobia sa zachovala pôvodná rebrová krížová klenba v presbytériu so svorníkom, ktorý zdobí netradičný reliéf asi vavrínového venca. V severnej stene presbytéria sa nachádza nika v tvare lomeného oblúka a vo východnej stene gotické okno.

- Víťazný oblúk je mierne zahrotený so skosenými bočnými hranami.

- Západné dvere sú pôvodné barokové z 18. storočia.

- Kostolík má takmer ideálnu orientáciu v smere východ - západ.

- Nad obcou vo vinohradoch stojí gotická kaplnka, pri ktorej boli objavené základy zrejme románskeho kostolíka. Ďalšie stredoveké stavby sa zachovali aj v Jablonove nad Turňou, Silici, Lipovníku či Lúčke.

Súčasný stav

Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Jablonove nad Turňou ako filiálny chrám. Zaslúžil by si obnovu, problémovou bola najmä strecha.

Praktické informácie

Obec Hrušov (maď. Körtvélyes) sa nachádza cca 22 km východne od Rožňavy.Kostolík stojí na začiatku obce (JV okraji) hneď na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej do obce od Jablonova nad Turňou. Nachádza sa v oplotenom ale prístupnom areáli so zvonicou. Areál je voľne prístupný, Návštevu je potrebné dohodnúť vopred na obecnom úrade (pani Zsebíková), kde môžete dostať aj kľúč. Kontakt na OÚ: 058/ 796 15 22.
GPS: 48.581457759, 20.637333907

 

Zdroj: www.apsida.sk

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí