Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Informačný kiosk - Kláštor premonštrátov v Jasove

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť verejnosti dostupnosť informácií o unikátnej národnej  kultúrnej pamiatke Kláštora premonštrátov v Jasove aj mimo sezóny a bez plateného sprievodu.
Zvýšiť kvalitu kultúrnej infraštruktúry použitím nových technológií zameranej na prezentáciu kultúrnej pamiatky, zvýšiť úroveň poznania a prebudiť záujem o históriu v cieľovom mieste.

Východisková situácia
Kláštor premonštrátov v Jasove sa nachádza v cieľovom mieste Železnej cesty. Ide o unikátnu národnú kultúrnu pamiatku s bohatou históriou siahajúcou do konca 12. storočia pred rok 1171. Jeho vývoj je spojený s históriu Rádu premonštrátov v tomto regióne. Neskorobarokový komplex budov kláštora bol postavený v rokoch 1750-1766 podľa plánov viedenského staviteľa Antona Pilgrama.Na umeleckej výzdobe sa podieľali sochár Anton Kraus a rakúsky maliar Ján Lukáš Kracker a štukatér Ján Hennevogel. Nevšednú súhru architektúry, maliarstva a sochárstva doplňuje aj jediná zachovaná francúzska baroková záhrada na Slovensku.
V súčasnosti návštevník Jasova nemá prístup k informáciám o kláštore a jeho histórii priamo na mieste bez plateného sprievodu. Prehliadku kláštora je možné si vopred objednať so sprievodom telefonicky alebo mailom. Informácie sú bežne dostupné na portáli: www.opatstvojasov.sk. Kláštorný komlex je bežne prístupný po južnú fasádu konventu a v sezóne je prístupný vestibul kostola. Prehliadka časti kláštora s knižnicou je možná s vopred dohodnutým plateným sprievodom.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení projektu bude na  bežne prístupnom mieste pri juhovýchodnej fasáde kláštora umiestnený exteriérový informačný kiosk a takto bude zabezpečený prístup k informáciám o histórii Rádu premonštrátov, jeho vplyve na región po stránke duchovnej, politickej aj ekonomickej. Z pohľadu architektúry a umenia tu budú prístupné informácie o histórii  a priebehu výstavby kláštora náhodným návštevníkom aj mimo sezóny a bezplatne.
Ak na základe získaných inforácií prostredníctvom informačného kiosku budú mať návštevníci záujem aj o prehliadku kláštora, túto si potom dohodnú na dostupnom kontakte vo voľnom termíne.
Informácie v kiosku budú aktualizované po zistení nových historických údajov a zmenách v procese rekonštrukcie kláštora.

Spôsob realizácie projektu
Spôsob realizácie projektu bude zabezpečený dodávateľsky na základe zmluvy o dielo.
Pred samotnou inštaláciou bude prizvaný zamestnanec Krajského pamiatkového úradu Košice, keďže zariadenie bude umiestnené na pamiatkovo chránenom území.  Informácie, ktoré bude zariadenie prezentovať dodá žiadateľ o dotáciu - Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov.
Súčasťou projektu bude zabezpečenie informačných letákov a reklamných predmetov s logom TERRA INCOGNITA, ktoré budú prístupné v kláštore a na informačných centrách v regióne.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Technické zariadenie bude osadené na chánenom mieste v nočných hodinách uzavreté plotom. Samotné zariadenie bude opatrené zabudovaným kamerovým systémom so záznamom na disk. Servis technického zariadenia a aktualizáciu prípadné rozšírenie ponuky informácií bude zabezpečovať jeho dodávateľ prípadne  špecializovaný servis.

Termín realizácie projektu
08/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 686,00 €

 

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí