Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Jaskyňa Domica

Na slovensko-maďarskej hranici sa nachádza jaskynný komplex, ktorý je dlhý takmer 25 km. Okrem "klasickej" jaskynnej výzdoby je Domica zaujímavá aj podzemnou riečkou Styx, po ktorej je v prípade vhodných podmienok možná aj plavba.

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Domica bola známa a osídlená už v období neolitu, jej sprístupnenie pre verejnosť súvisí s archeologickými objavmi v 20. rokoch 20. storočia. V roku 1932 bolo do sprístupnenej časti jaskyne inštalované elektrické osvetlenie.

Telefón: 
+421/ (0)58/ 788 20 10
Email: 
domica@ssj.sk
Príloha:
Región navštívilo 13 ľudí