Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Koromľa

Prvú písomnú zmienku o existencii obce poznáme z roku 1337. Osídlili ju valasi. V podhorskej oblasti sa súbežne rozvíjalo pálenie dreveného uhlia, ktoré patrilo medzi dominantné činnosti a vyvážalo sa na juh Uhorska. Na prelome 14. a 15. storočia tu už stál pravoslávny kostol. Pretože ide o podvihorlatskú oblasť, ktorá je známa svojim vínom, zaujímavo znie záznam zo začiatku 18. storočia, podľa ktorého sa okolo obce rozprestierali vinice. Záznam z roku 1828 hovorí, že obec tvorilo 398 obyvateľov, ktorí žili v 36 domoch.
V rokoch 1939 až 1944 bola dedina súčasťou Maďarska. V obci sa nachádzala početná židovská komunita, ktorá tu mala aj svoju synagógu. Synagóga sa už v obci nenachádza, židovskí obyvatelia boli počas II. svetovej vojny odvlečení do koncentračných táborov.

V Koromli dnes žije okolo 500 obyvateľov.Obec je členom Združenia pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie.

Miestna tradícia pestovania viniča takmer celkom zanikla po vstupe do Európskej únie, keď miestni obyvatelia využili možnosť získania dotácií za likvidáciu viníc.
Za pozornosť stojí stará židovská krčma, ktorá je typickou ukážkou zemplínskej vidieckej architektúry zo začiatku 20. stočia. Na miestom cintoríne sa nachádza starý veľký drevený kríž s vyrezávanými symbolmi typických miestnych remesiel.

Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Koromľa č. 172, 072 62 Koromľa
Telefón: 056 / 65 93 417
E-mail: koromla@lekosonline.sk
 

Telefón: 
056/65 93 417
Email: 
koromla@lekosonline.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 5 ľudí

Miesta v okolí