Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

KRÁĽOVSKÁ ALEJA sôch stredovekých panovníkov ku gotickým freskám

Ciele projektu
Rozvoj cestovného ruchu formou trvalo udržateľnej ponuky verejne prístupnej aleje sôch stredovekých kráľov k cieľovému bodu TI – ranogotickému kostolu s gotickými freskami v Čečejovciach.
Vytvoríme aleju 7 drevených sôch životnej veľkosti významných stredovekých kráľov, ktorí priamo pôsobili na území Abova .
Aleju doplníme o 9 informačných tabúľ v troch jazykoch a zatraktívnime prístupovú cestu ku kostolu terénnou úpravou – vznikom chodníka a trvalo sprístupníme.

Východisková situácia
Čečejovce sú cieľovým miestom TI s cieľovým bodom ranogotický kostolík z konca 13. storočia s unikátnymi gotickými freskami. Kostolík stojí iba 150 metrov od hlavného cestného ťahu a v súčasnosti chýba atraktívna prepojovacia cesta, ktorá naň upozorní a privedie k nemu turistov. Obec poskytuje pomoc návštevníkom so záujmom o kostol a prehliadku fresiek, na jej území je možnosť občerstvenia, ale chýba kultúrno-poznávacia atrakcia ako forma zvýraznenia významu gotickej pamiatky i samotnej gotickej cesty. Okrem kostola je obec známa a navštevovaná vďaka každomesačným burzám starožitností, ktoré sa konajú práve na mieste plánovanej aleje sôch stredovekých kráľov.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Tvorbou aleje siedmich drevených sôch stredovekých kráľov, deviatich informačných tabúľ o ich význame ako aj kultúrno-historickej hodnote kostola a fresiek zatraktívnime ponuku gotickej cesty a kraja, zvýšime informovanosť turistov a vďaka trojjazykovej mutácii sprievodných textov uspokojíme aj zahraničných návštevníkov. Estetickou úpravou okolia – terénne úpravy chodníka, doplnenie prostredia o zeleň, osvetlenie kostola – dosiahneme dôstojnejšie prostredie primerané významu cieľového bodu. Týmto očakávame miestny rozvoj v cestovnom ruchu v naviazanosti na ďalšie cieľové miesta a cieľové body gotickej cesty TI.

Spôsob realizácie projektu
1. Zhotovíme architektonický plán osadenia siedmich sôch stredovekých kráľov, ktorí majú spoločnú históriu s okolím Čečejoviec (zoznam kráľov a odôvodnenie ich umiestnenia v aleji je v prílohe  projektu)
2. Konzultujeme s historikmi spôsob odievania a výzor jednotlivých kráľov, aby sochárske diela boli čo najvernejšie.
3. Vytvoríme sedem sôch kráľov – drevené sochy životnej až nadživotnej veľkosti.
4. Zabezpečíme texty a preklad textov do maďarčiny a angličtiny na 9 informačných tabuliach – 7 kráľov + obec + ranogotický kostol
5. Vyrobíme 9 informačných tabúľ a 7 podstavcov pod sochy
6. Realizujeme terénne úpravy  v dĺžke cca 150 metrov – zarovnanie a spevnenie povrchu chodníka, výsadba trávy a okrasných kríkov pri chodníku na Kostolnej ulici
7. Inštalujeme osvetlenie ranogotického kostola – cieľového bodu Gotickej cesty TI.
8. Osadíme sochy stredovekých kráľov a informačné tabule
9. Slávnostne  otvoríme Kráľovskú aleju sôch stredovekých panovníkov.
10. Kráľovskú aleju spropagujeme na stránkach obce, požiadame o propagáciu na webe TI a Regionkošice.com, vytvoríme tlačovú správu a rozošleme ju do médií

Udržateľnosť výsledkov projektu
Kráľovská aleja sôch stredovekých panovníkov ostáva v správe obce Čečejovce, ktorá garantuje ako starostlivosť o jednotlivé diela po ukončení projektu, tak aj jeho trvalú udržateľnosť, prípadne rozvoj o sochy ďalších panovníkov alebo aleje kráľovien či najvýznamnejších stredovekých bojovníkov tohto kraja.  Aleja bude verejne prístupná, súčasťou informácií na tabuliach budú i kontakty na sprístupnenie gotických fresiek návštevníkom. Tento projekt zatraktívni aj prístup do prírodného amfiteátra a poskytne vhodnejšie prostredie na usporadúvanie kultúrnych podujatí regionálneho i nadregionálneho charakteru. Aleja kráľov je začiatkom rozvoja možného najväčšieho  skanzenu drevených sôch známych historických osobností v Košickom samosprávnom kraji (prípadne aj na Slovensku).

Termín realizácie projektu
06/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí