Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Kultúrna pozvánka {13. - 19. február 2017}

Košický kraj

Pre tento týždeň sme si pre Vás vytipovali niekoľko podujatí v našom malebnom kraji, ktoré by sa oplatilo navštíviť.

 

Historická Rožňava na fotografiách {10. február 8:00-12:00 / Galéria Baníckeho múzea v Rožňave}

Výstava vznikla na základe iniciatívy nadšencov historickej Rožňavy za aktívnej pomoci Gábora Bogdána, člena Klubu priateľov starej Rožňavy s využitím niekoľkoročnej zberateľskej a vyhľadávacej činností nadšencov klubu. Z obrovského množstva akvizícií bolo najťažšie vybrať na výstavu fotografie, ktoré návśtevníka prevedú takmer dvoma storočiami dejín mesta. Napokon vznikla kolekcia 250 fotografií a pohľadníc, ktorých kópie vo formáte A3 sú predstavené návštevníckej verejnosti vo výstavných sieňach na poschodí galérie. Výstava fotografií je doplnená zbierkami baníckeho múzea (originálne fotografie a pohľadnice, albumy fotografií, knihy a dobová tlač, ai.) Každá z troch častí výstavy je uvedená krátkym tetom z dejín Rožňavy v danom období a pod každou fotografiou je krátky popis jej obsahu v jazyku slovenskom a maďarskom. Staré fotografie spracoval pre podmienky výstavy fotograf Štefan Fabián. Počas trvania výstavy odznie niekoľko prednášok a sprievodných podujatí.

http://www.banmuz.sk/

 stiahnut_1.jpg
 

 

Kurzy tradičných remesiel {13.,14. a 16. február / ÚĽUV - Regionálne centrum remesiel Košice}

Objavte v sebe ukryté zručnosti. Príďte sa naučiť a zdokonaliť v tradičných remeslách ako hrnčiarstvo, rezbárstvo, košíkarstvo, drotárstvo, palićkovasnie alebo tkanie na krosnách. ÚĽUV organizuje kurzy a tvorivé dielne pre deti aj dospelých vo svojich Regionálnych centrách remesiel. Okrem Školy remesiel Regionálne centrá ponúkajú aj iné aktivity: exkurzie, prednášky, výstavy, súťaže, odbornú knižnicu, predaj ľudovoumeleckých výrobkov, ale i organizované stretnutia majstrov a nadšencov ľudovej umeleckej výroby.

http://www.uluv.sk

 stiahnut_2.jpg

 

Košice inak {17. február 16:30 / Spišské osvetové stredisko}

Vernisáž fotografií z workshopu so zahraničnou účasťou. V termíne 2. 9. –     4. 9. 2016 sa uskutočnil seminár v Košiciach, s cieľom podporiť neprofesionálnych fotografov v ich tvorbe. Zúčastnili sa aj dvaja hostia z poľského mesta Krosno. Úlohou lektora Igora Šimka bolo naučiť fotografov kreatívne myslieť a pracovať so svetlom vo fotografii v ateliéri, ale aj v exteriéri. Počas troch dní sa desiati účastníci zaoberali témou zátišia, ktoré si samy vytvorili v priestoroch Tabačky Kulturfabrik. Fotografi sa tiež zamerali na zachytenie mesta Košice z minimalistického hľadiska. Minimalizmus vo fotografii si vyžaduje schopnosť objavovať detaily, ktoré si ostatní nevšímajú, pričom fotograf nachádza potencionálne motívy všade okolo seba. Na zvládnutie tejto témy je potrebná znalosť kompozičných pravidiel a využitie symbolov, siluet, tvarov, kriviek a línií. Cieľom workshopu bolo zachytiť prostredníctvom fotografií mesto Košice z iného pohľadu, ako ho vidia miestni ľudia.

                                                

 kosice-inak-plaga-2-najnovsie_0.jpg

 

Fašiangy {18. február 15:00 / Dom kultúry Sobrance}

Stretneme sa pred Domom kultúry, kde vás čakajú tradičné slovenské fašiangové špeciality, ktoré budete s členkami FS Pajtašky, FS Bežovčanky, FS Zahorčanky, FS Sobrančanky nie len ochutnávať, ale budete mať možnosť si ich aj sami pripraviť. Podvečer o 18:00 vás pozývame na TRADIČNÚ FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU, s ľudovou hudbou a folklórnimi súbormi, ktoré sa Vám predvedú prekrásnych folklórnych pásmach typických pre fašiangové obdobie. A samozrejme nebudú chýbať tradičné fašiangové dobroty.

                                                

 fasiangy.png
 

 

Hrady v Gemeri - Malohonte {do 23. február / Galéria Baníckeho múzea v Rožňave}

Výstavnú sezónu 2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorí putovná archeologická výstava Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pod názvom „Hrady v Gemeri – Malohonte“. Návštevníci ju budú mať možnosť vzhliadnuť v termíne od 2.2.2017 do 23.3.2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25. Znalosti o gemersko – malohontských hradoch sú nedostatočné, nakoľko základnou metódou poznávania hradných zrúcanín je archeologický výskum. Archeologický výskum bol vykonaný len na niektorých hradoch, aj to zvyčajne len vo forme jedno až dvojsezónneho zisťovacieho výskumu. Z tohto dôvodu sú naše znalosti o  hradoch v Gemeri – Malohonte obmedzené a neúplné. Aj napriek tomu sprístupnená výstava sumarizuje doterajšie výsledky archeologického a historického bádania o hradoch v Gemeri – Malohonte, predstavuje pôdorys hradov s predpokladaným rozsahom hradného areálu, oboznamuje návštevníka s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. 

                                                

 stiahnut.jpg
 

 

 

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.