Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Lúčka - husitský kostolík

Nad obcou Lúčka čnejú romantické ruiny ranogotického kostola, ktorý tu stál už v druhej polovici 13. storočia. Postavili ho pravdepodobne hneď po tatárskych nájazdoch a určite mal aj obrannú funkciu - svedčia o tom ochranné múry, resp. ich zvyšky, ktoré možno dodnes vidieť.
V 15. storočí, počas pôsobenia Jana Jiskru z Brandýsa, sa stal kostol pevnosťou. Pribudla kamenná veža (dnes najzachovalejšia súčasť komplexu) a boli posilnené aj ochranné múry. V tom čase získal aj prívlastok husitský, ktorý používajú obyvatelia obce dodnes.
Ešte na začiatku 20. storočia sa v kostole slúžili omše. Počas prvej svetovej vojny však kostol vyhorel a odvtedy je v ruinách. Deštrukcii napomohlo aj to, že v 30. rokoch začali múry rozoberať domáci na stavebný materiál. Druhá svetová vojna v diele skazy pokračovala.
Až v roku 1978 začal archeologický výskum tejto lokality, po ktorom sa v 80. rokoch začalo s konzervovaním areálu. V súčasnosti by bolo potrebné opäť objekt sanovať.
V posledných rokoch sa v areáli kostolíka konajú na začiatku júla (výročie upálenia majstra Jana Husa) ekumenické bohoslužby a koncert vážnej hudby, ktorý organizuje Český spolok v Košiciach.
Areál je voľne prístupný verejnosti.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 23 ľudí