Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Margecianske fajnoty

16.10.2020 - 18.10.2020
obec Margecany - Obchodná ulica, Školská ulica

Obec Margecany predstavuje významnú obec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Má dôležitú polohu na železničnej trati č. 180 Košice - Žilina - Bratislava, ku ktorej sa pripája železničná trať č. 170 (tzv. stredoslovenská magistrála) Zvolen - Margecany. Obec Margecany patrí medzi významné obce okresu Gelnica najmä z hľadiska rozvinutej infraštruktúry, podnikateľských a kultúrnych aktivít, cestovného ruchu a kvality života. V obci sa pravidelné konajú kultúrne a športové podujatia regionálneho charakteru a počet návštevníkov v roku 2019 presiahol 19 000.

Obec Margecany má bohatú skúsenosť s realizáciou rôznych projektov, medzi ktoré patria: Bezpečné in-line korčuľovanie, Cyklistika a turistika v Roľovej Hute, Roľová Huta on-line hodinovka, Obnova kultúrno technickej pamiatky - Margecianskeho tunela, Vyčistenie Ružínskej priehrady od znečistenia – naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu, Margeciansky tunel, otvorená galéria, Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Železničná, Rekonštrukcia plochy zhromaždiska pri pamätníku padlých, Rekonštrukcia denného stacionára pre seniorov, Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok.

Obec Margecany v minulosti realizovala okrem uvedeného aj ďalšie veľké projekty napr.: - Regenerácia sídla Margecany, Rozšírenie kamerového systému a Výstavbu zberného dvora.

O podujatí a jeho histórii: 

 

Zámery a ciele podujatia:

Margecianske fajnoty sú už tradičným podujatím. V roku 2020 sa budú konať ,,Margecianske fajnoty" desiaty krát za sebou, čiže bude konaný jubilejný desiaty ročník. Cieľom jubilejného podujatia bude prezentovať návštevníkom tradičnú slovenskú gastronómiu s dôrazom na gastronómiu Spiša a okolia, zahraničnú tradičnú gastronómiu v spolupráci s pozvanými súbormi jednotlivých štátov. Podmienkou účasti účinkujúcich bude, že všetky tradičné špeciality musia byť pripravované pred očami návštevníkov technologickým postupom tak, ako ich pripravovali ich predkovia. 

Celé podujatie je podfarbené autentickosťou, ktorá je charakteristická pre daný región, t.j. personál príslušnej regionálnej kuchyne pripravuje tradičné jedlá podľa starých receptúr, na tradičných peciach, s pôvodným náčiním, v dobových krojoch. Je to akési nazretie do života našich predkov – obyčajných ľudí, ako žili, ako pracovali a ako sa zabávali pred mnohými desiatkami, možno aj stovkami rokov. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude prezentácia tradičných regionálnych remesiel zameraných na rezbárstvo a prácu s drevom, prácu s kožou, kovom, látkou, rôznych druhov ručných prác a pod., ktoré budú odprezentované v „Uličke remesiel“.

Pre skupinu návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o ekológiu cestovania bude pripravený E salón v ktorom budú vystavené elektromobily, hybridy a plugin hybridy. 

 

Cieľová skupina:
Hlavnou cieľovou skupinou sú návštevníci podujatia (cca 10000 návštevníkov denne v závislosti od počasia), ktorí majú možnosť reálne vidieť prípravu tradičných jedál, ochutnať ich a v prípade záujmu požiadať o recept alebo priamo si prípravu jedla vyskúšať. Ďalej môžu ochutnať tradičné zahraničné jedlá, ktoré budú prezentovať zahraničné súbory, taktiež budú mať možnosť v uličke remesiel spoznať a vyskúšať si tradičné remeslá. 

 

Návštevnosť:

Organizátori v roku 2020 očakávajú návštevnosť podujatia 20 000 ľudí - široká verejnosť regiónov Spiš, Šariš, Abov, Zemplín a Gemer a z ostatných regiónov Slovenska. Taktiež sa na podujatí zúčastňujú aj zahraniční návštevníci z pozvaných krajín. 

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Vďaka účasti zahraničných účastníkov, podujatie už v roku 2017 presiahlo regionálny charakter a stalo sa medzinárodným podujatím, ktoré výrazne prispelo k rozvoju cezhraničných a medzinárodných partnerstiev. Každoročné zvyšovanie počtu zahraničných kuchýň - 2017 - 4 kuchyne, 2018 - 6 kuchýň, 2019 - 10 zahraničných kuchýň. 

 

Žiadateľ: Obec Margecany

Celkové oprávnené výdavky:  11 150 €

Výška podpory: 8 000 €

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
 • festival
 • súťaž
 • tvorivá dielňa
Žáner:
 • folklór
 • tradície
 • gastronómia
 • história
 • príroda
 • remeslá
 • záľuby
 • spev
 • tanec
 • zábava
Cieľová skupina:
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 4 ľudí