Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Medený hámor – skanzen v Štítniku

Ciele projektu
Budovanie skanzenu Medený hámor na Železnej cesty.
Realizácia skanzenu prestrešením objektu murovanej studne.
Rekonštrukcia a zakonzervovanie obvodového múru oplotenia.

Východisková situácia
Medený hámor v Štítniku bol jediný v Gemeri a založený bol v roku 1833. Spracovával polovýrobky z hámra v Ochtinej. Vyrábali sa niektoré stroje, najmä pre vinohrady, pričom ako jediný vidiecky závod tohto druhu v Uhorsku mal vlastný odbytový sklad v Budapešti. V r. 1875 prešiel do vlastníctva Pavla Szontágha - posledného výrobcu. K týmto objektom patrí aj kúria Szontághovcov, kde je v súčasnosti pálenica pestovateľského spracovania ovocia. Z medeného hámra zostali kamenné zvyšky s komínom, ktoré sú v zlom technickom stave kvôli prerastaniu drevených porastov a krov. Zachovanie objektov medeného hámra začína postupne konzervovaním kamenných múrov a vytváraním krytých priestorov pre expozície, čistením a otváraním spodných výrobných priestorov ako prehliadkových priestorov pre účely cestovného ruchu. V správcovskej budove sa opravujú vnútorné priestory a vonkajšie fasády a strecha. Objekt bude slúžiť pre rozvoj cestovného ruchu ako ubytovacie a stravovacie zariadenie. Na severnej strane Medeného hámra sa postupne realizuje agroturistický areál hipoturistiky s rôznymi atraktivitami.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Realizáciou projektu sa zachránia kamenné múry oplotenia Medeného hámra, ktoré je možné ešte zakonzervovať. Súčasne sa opraví murovaná miestnosť studne, ktorá bude na múroch posilnená železobetónovým vencom a potom zastrešená na celej ploche. V týchto priestoroch vznikne expozícia histórie baníctva, železiarstva a hámorníctva v Štítniku a v okolí. Realizácia projektu v jeho druhom cieli bude zameraná na záchranu  kamenného oplotenia, jeho zakonzervovanie. Opravené kamenné oplotenie vytvorí veľké uzavreté miesto pre vonkajšiu expozičnú časť, ktorú tiež bude možné postupne zastrešiť. Tak budú vytvorené podmienk pre ďalšiu etapu záchrany Medenného hámra - vybudovanie priestorov skanzenu. S obnovenými budovami vznikne turistický areál prezentujúci slávnu minulosť hámorníctva na Gemeri a atraktívne miesto s uytovacími a stravovacími kapacitami v rámci Železnej cesty. Pre publicitu bude osadená trvalo vysvetlujúca informačná tabuľa na realizovanom objekte.

Spôsob realizácie projektu
Projekt spočíva v 1. etape v záchrane kamenného oplotenia spôsobom:

 • 1.Odstránenie sutín kamenného oplotenia, odstránenie drevených a kríkových porastov.
 • 2.Rekonštrukcia základov, odvoz opadaného kameniva a vyrovnanie priestorovej plochy, potom výkop kamenného oplotenia, ktoré sa nedá zachrániť, ale musíme ho doplniť.
 • 3.Dobetónovanie základov kamenného oplotenia na miestach malých zvetraných otvorov a vypadaných častí kamenného muriva.
 • 4.Debnenie kamenného muriva pre potreby veľkých narušení celistvosti a príprava na fixáciu s pôvodnou vrstvou kamenného muriva.
 • 5.Murovanie kamenného muriva, spevnenie vrchných vrstiev, vyrovnanie na konzerváciu pred vonkajšími poveternostnými podmienkami. Potom zospádovanie a špárovanie kamenných múrov na zamedzenie rozrušovania kamenných článkov pred dažďovou vodou.

V 2.etape sa bude realizovať murovaná budova studne týmto spôsobom:

 • 6.Rekonštrukcia strechy studne - zhotovenie železobetónového venca na posilnenie a spojenie vrchnej časti väzby kamenných múrov. 7.Rekonštrukciu strechy studne budeme realizovať zhotovením pevnej spojitej strešnej drevenej konštrukcie obvodu 5x6m s krytinou.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt v svojich etapách nadväzuje na širší projekt väčšieho rozsahu. Vybudovaním expozície chceme zachrániť kamenné múry v okolí Medeného hámra, vyčistiť priestory a zastrešiť obvodové murivo. V hlavnej realizácii tieto ciele nadväzujú na realizáciu agroturistického areálu so širšou ponukou agroturistiky, vybudovaním prechádzkových trás, stanoviska cykloturistiky s kvalitnými ubytovacími a stravovacími službami. Projekt bude mať trvalú udržateľnosť nakoľko časti múrov a komín je bezprostredne na nádvorí areálu, chceme ich zachrániť pre zážitkový turizmus ako prehliadkové trasy miestneho skanzena. Tieto aktivity budeme spájať s návštevou pálenice a budeme realizovať ochutnávky a degustácie mietnych regionálnych špecialít. Pre cielenú návštevu priestorov Medeného hámra musíme zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov a potom budeme realizovať prezentácie a propagáciu atraktivít Medeného hámra v rámci Železnej cesty. Na propagáciu využijeme všeky masovo komunikačné prostriedky.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 218,73 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí