Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Na hrade Vinné postavia nový stredoveký most

Názov projektu - Tradičné tesárstvo a stredoveké remeslá na hrade nad Vinným 2020

Hrad nad Vinným už 9 rokov zažíva premenu z nebezpečnej ruiny na prístupný stredoveký hrad s nevšedným zážitkom z atmosféry života na hrade a záchranných prác. V súčasnosti na hrade pracuje množstvo remeselných dielní a stredoveký výťah. To vytvára nevšednú atmosféru. Za posledné roky boli zrealizované mnohé aktivity na záchranu hradu. 

Záchranné práce sa robia bez elektriny s maximálnou snahou priblížiť stredoveký stavebný postup a život na hrade, čím vytvárajú nevšednú atmosféru a zážitok pre návštevníkov hradu nad Vinným a nášho kraji. Projektom plánujú nadviazať na záujem o tento zážitok z prác na hrade a ochotu návštevníkov spoločne chrániť kultúrnu pamiatku a prírodnú rezerváciu.

 

Hlavným cieľom projektu

 

Cieľom projektu je naplniť myšlienku "Pracuj ako v stredoveku, jedz a pi ako v stredoveku, no uprac za sebou ako zodpovedný a múdry gazda dnešnej doby". Zážitkom pre návštevníkov má byť dlhodobá práca tesárov na hrade, ktorá smeruje k výrobe nového mostu k novoobjavenej bráne pre trvalý vstup do hradu. Tradičné košikárstvo bude mať celotýždňový pracovný kurz pre členov združenia, etnológov z múzeí a priateľov z iných združení a verejnosť. Po ukončení kurzu košikárstva budú môcť zaškolení členovia o. z. samostatne pracovať pri výrobe košikárskych výrobkov s možnosťou ich predaja. Pre dlhodobú prácu budú založené dva prútniky - plantáž košikárskeho prútia. Pracovný kurz tradičnej kuchyne a bylinkárstva pripraví členov o. z. a hostí k výrobe stredovekých jedál a nápojov s možnosťou ochutnávky a finančného príspevku pre o. z. Lesná pedagogika si dáva za cieľ poučiť o okolitých stromoch a kroch a upozorniť aj na tie jedovaté. Separáciou odpadu návštevníkov a zamestnancov znížia množstvo komunálneho odpadu. PET fľaše plánujú rezať na vlákna a následne z nich vyrabať na stredovekom povrazníckom stroji plastové povrazy a laná. Výrobou biokompostéra a kompostovanie s kalifornskými dážďovkami sa zníži množstvo odpadu a vyrobí sa kvalitný kompost a zálievka. Do tohto procesu plánujú vtiahnuť študentov a návštevníkov. Plánujú prebudovať suché záchody na separačné a kompostovacie záchody pre verejnosť a návštevníkov so sprievodnou tabuľou o ich fungovaní.

 

Opis výstupov projektu:

  • Výstupom prác tesárov budú ručne otesané trámy a nový most na hrad

  • Po jednotýždňových kurzoch bude zaškolených osem košikárov a osem kuchárov a pekárov. 

  • Návštevníci budú informovaní o separovaní odpadu, kompostovaní, ako aj o výhodách separačného kompostovacieho záchodu.

  • Osadenie tabúľ drevín pre poučenie a ich rozpoznávanie.

 

Ekologický charakter projektu:

 

Ručné opracovanie dreva na hrade bez benzínových a elektrických strojov vytvorí nevšednú atmosféru a prospešný vstupný most. Návrat k prírodným materiálom s tradičným remeslom je spätý so stredovekým hradom a prírodnou rezerváciou. Tradičné košikárstvo a stredoveká kuchyňa s prírodným bylinkárstvom je návrat k strej múdrosti a zužitkovaniu darov prírody. Separovanie odpadu z potravín a nápojov návštevníkov a zamestnancov, následné kompostovanie, ale aj nové separačné a komp. toalety dlhodobo znížia množstvo produkovaného odpadu a zvýšia hygienu prevádzky hradu.

 

Žiadateľ: Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum, o. z.

Miesto: Hrad nad Vinným (kataster obce Vinné)

Celkové oprávnené výdavky: 16 500 €

Výška podpory:  7 000 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.