Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Oprava zvonice na náučnom chodníku Železnej cesty

Ciele projektu
Využitie ponuky náučného chodníka histórie baníctva v obci Čučma pre rozšírenie ponuky Železnej cesty.
Oprava historickej zvonice na náučnom chodníku Železnej cesty a vytvorenie v jej interiéri a exteriéri malú expozíciu baníctva v obci Čučma.

Východisková situácia
Zvonica sa nachádza v intraviláne obce Čučma v jej najstaršej časti, ktorá zahrňuje ešte zachovalé objekty ľudovej architektúry vo svahovom teréne. Predstavuje dominantu uličnej zástavby  nad stredom obce. Svojim historickým postavením je to budova pravdepodobne barokového slohu, ale neobsahuje už svoju charakteristickú výzdobu. Bolo to spôsobené necitlivým prístupom pri jej opravách. Zvonica reprezentuje produkt Železnej cesty svojim postavením a pravidelným zvonením nástupov na „šichtu“. Zvonica bola ako pamätihodnosť zapísaná medzi kultúrne pamiatky. Po oprave môže byť využitá pre expozíciu a obnova zvonenia ako turistická atraktivita. Obec chce využiť pamiatky minulosti pre vybudovanie infraštruktúry cestovného ruchu a dobudovanie služieb pre návštevníkov. Obec buduje náučný chodník s tabuľami. Využíva svoju banskú minulosť pre rozšírenie ponuky a predstavuje pre turistov dávnu minulosť ťažby zlata, medi, antimonu. V priestore predstavuje slávny obraz Meterciu, ktorá bola pravdepodobne maľovaná pred štôlnou „Zvonivá“. Snahou obce je  zahusťovať ho atraktivitami a sprístupňovaním jednotlivých banských diel.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení realizácie projektu sa opraví objekt historického významu – budovy zvoničky. Krytina strechy bude z medeného plechu na drevenom debnení a budova bude opatrená bleskozvodom.
Rozšíri sa vstup do budovy so segmentovým oblúkom. Vstupné schody budú z  opracovaných kamenných blokov. Barokový sloh  bude tvoriť štylizovaná plastická výzdoba spolu s aplikáciou novej vápennej hladkej omietky. Okenné otvory budú drevené a vstupné dvere kovové. Podlaha bude z plných tehál ukladaných do piesku. Vyrovná sa prístupový terén, spevnia sa bočné časti budovy v svahovom teréne kamenným oporným múrom. Okolitý terén bude zatrávnení so živým plotom. Vnútornými opravami sa vybuduje malá expozícia, ktorá svojimi dobovými fotografiami na stenách a exponátmi v rohoch  interiéru zvoničky priblížia návštevníkovi bohatú banskú minulosť v okolí. Pre turistov bude produkt náučného chodníka o novú atraktivitu. Opraví sa aj pôvodné zvonenie a osvetlenie priestoru so vstupom. Prístup bude riešení aj bezbariérovo otvorenými dverami a bude pracovníkom obecného úradu zabezpečený otvorený vstup. Pri budove bude umiestnená propagačná trvalo vysvetľujúca tabuľa.

Spôsob realizácie projektu
Základy pre oporný múr sú potrebné na posilnenie statiky budovy a jeho stabilitu v svahovitom teréne a pre odvádzanie prudkých dažďových vôd. Zvislé a kompletné konštrukcie pre oporný múr prinášajú celkový vzhľad vonkajšieho priestoru a jeho bezpečnostné opatrenia. Vodorovné konštrukcie pre vonkajšiu terénnu úpravu a vzhľad okolia budovy.
Úpravy povrchov, podláh, výplne pre hlavné stavebné úpravy budovy a konečné stavebné úpravy.
Ostatné konštrukcie a práce sú potrebné na doplnenie hlavnej stavebnej výroby. Konštrukcie tesárske pomocnej stavebnej výroby pre debnenie strechy, podláh a okenných otvorov.
Konštrukcie klampiarske na zastrešenie medeným plechom. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, kovové dvere a bezpečnostné oplotenie na opornom múre. Podlahy z kameňa na vstupe a kamenný obklad. Nátery omietok betonárske, nátery stolárskych a tesárskych výrobkov.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Po realizácii opravy budovy zvonice bude realizovaná malá expozícia banskej histórie obce, obnoví sa zvonenie a formou poverenia pracovníka obecného úradu sa sprístupní vstup pre  turistov a návštevníkov náučného chodníka. Potom sa inštaluje priestorová informačná tabuľa pri objekte.
Pre ďalšie aktivity sa budú realizovať atraktivity aj na ďalších zastaveniach ako napr. oprava portálov banských diel a spevnenie ešte existujúcich základových múrov, vstup do skanzena, zelená oáza, prístrešky a posedenia, cyklotrasové oddychové miesta, expozície ľudových tradícií obce a malé remeselné prevádzky. Zvonica svojim postavením nad stredom obce v pôvodnej ľudovej zástavbe bude stálou zástavkou na náučnom chodníku Železnej cesty. Obec zabezpečí jeho návštevu otvoreným vstupom a údržbu budovy a okolitej zelene.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 985,47 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí