Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Plešivec - gotický kostol

Kostol ako symbol úspešnosti rodu, si dali Bebekovci postaviť na mieste staršieho chrámu v prvej polovici 14. storočia. Keď územie Slovenska okupovali a plienili Turci, bol Plešivec v roku 1558 vypálený a vtedy zanikol aj kostol. O jeho obnovu sa zaslúžili až v 17. storočí kalvíni. Napriek tomu, že kostol bol poškodený, zachovali sa v ňom gotické fresky. Tie boli čiastočne odkryté pri rekonštrukcii v roku 1861. V tom čase sa tu našiel aj epitaf Ladislava Bebeka, odborníci sa však domnievajú, že tu pochovaný nebol.

Kostol je v správe reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci a je prístupný iba na požiadanie.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Plešivec
Domická 162, 049 11 Plešivec

Obecný úrad Plešivec
Čsl. Armády 1
049 11 Plešivec

 

Telefón: 
058/7921 135
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí

Miesta v okolí