Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Podporené projekty z programu Terra Incognita na rok 2020 Ekoturizmus a veľké rozvojové projekty

Výzva na podporu cestovného ruchu v rámci programu Terra Incognita bola vyhlásená v októbri 2019 a uzavretá 30. novembra 2019. Program podpory sa uskutočnil v dvoch hlavných líniách: podpora podujatí a podpora investičných projektov, ktoré rozvíjajú turistickú infraštruktúru a služby. V rámci podpory ekoturizmu a veľkých investičných projektov sa prihlásilo 57 projektov, ktoré spolu žiadali o sumu viac ako 2 700 000 eur. 

Dnes už s určitosťou vieme povedať a verejnosti oznámiť, aké projekty budú podporené zo zdrojov Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita a pribudnú na turistickú mapu v nasledujúcich rokoch. Ich podpora bude nielen finančná, ale aj marketingová. Tú zastreší krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. 

 

Mikrogranty Ekoturizmus

Zoznam úspešných projektov podporujúcich ekoturizmus

 

Podpora bola určená najmä pre menšie infraštruktúrne projekty založené na princípoch ekoturizmu a zamerané na nové a lepšie zážitky pre návštevníkov. Výsledkom má byť produkt cestovného ruchu v oblastiach prírodného turizmu, vidieckeho turizmu, agroturizmu, kultúrneho turizmu, vodáckeho turizmu či geoturizmu. Táto oblasť podpory bola zameraná aj na projekty, ktoré budú situované do okolia UNESCO pamiatok a budú nadväzovať na už existujúcu spoluprácu v rámci rozvoja UNESCO lokalít podporených v rámci programu Terra Incognita v rokoch 2017, 2018 a 2019.

 

1) Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev  

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych štandardov v jedinom košickom kempe.

Výška podpory: 10 000 €
 

 

2) Včely Raja 

Cieľom celého projektu je vybudovanie ekovčelnice v obci Hrabušice s voľným chovom včiel (prirodzená výstavba včelieho diela, zazimovanie na vlastnej potrave, ekologický spôsob liečenia...), ktorá bude slúžiť na pozorovanie prirodzeného spôsobu života včiel s dôrazom na stabilitu včelieho ekosystému. Súčasťou areálu bude tiež Apidomček, kde sa môžu návštevníci oboznámiť s blahodarnými účinkami rôznych druhov apiterapie. V areáli budú návštevníci podrobne informovaní o živote včiel, spôsobe ich chovania a ich dôležitosti na celý ekosystém.

 

Výška podpory: 15 666 €

 

 

3) Lesný kúpeľ 

Zámerom projektu je priniesť účastníkom nový druh nemasového, ekologického produktu cestovného ruchu s novými zážitkami a poznatkami. Lesný kúpeľ je v slovenskom prostredí úplne nový, inovatívny produkt ekologického turizmu, ktorý si so svojou dlhou tradíciou vo svetovom meradle nachádza stále stabilnejšie miesto v mnohých európskych krajinách. Lesný kúpeľ je druh aktivity, ktorá prináša účastníkom mnohé zdravotné benefity, zvyšuje ich environmentálne poznanie, ekologické cítenie a vzťah k trvalej udržateľnosti. V rámci projektu vybudujú v blízkosti Vinianskeho jazera 2 lesnoterapeutické okruhy, na ktorých sa bude realizovať terapia lesného kúpeľa. 

 

Výška podpory: 12 013 €

 

 

4) Vodný mlyn Kováčová

Zámerom tohto projektu je zachovať a priblížiť mlynárstvo a využívanie vodnej energie v minulosti, pôvodnú ľudovú tvorbu, a tak zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov pre ďalšie generácie. Hlavným cieľom projektu je obnova vodného kolesa a jeho prívodného žľabu vo vodnom mlyne v Kováčovej, okres Rožňava. Vodné koleso bude ukážkou toho, ako sa využívala vodná energia na pohon strojných zariadení mlyna a tiež dobrým náučným príkladom využitia obnoviteľného zdroja – vodnej energie, ktorý nezaťažuje životné prostredie. 

Výška podpory: 19 700 €

 

 

5) Morské oko - Prírodovedná učebňa

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nového produktu pre návštevníka a zvyšovanie kvality už existujúcich služieb v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Morské oko, a to vybudovaním exteriérovej prírodovednej učebne pred Bufetom Morské oko. Zriadením exteriérovej prírodovednej učebne sa vytvorí priestor, ktorý bude využiteľný nielen ako zdroj zábavy a ako voľnočasová aktivita, ale aj ako zdroj získavania kvalitných informácií o tejto lokalite.

Výška podpory: 16 594 €

 

 

6) Tradičné tesárstvo a stredoveké remeslá na hrade nad Vinným 2020

Cieľom projektu je naplniť myšlienku "Pracuj ako v stredoveku, jedz a pi ako v stredoveku, no uprac za sebou, ako zodpovedný a múdry gazda dnešnej doby". Zážitkom pre návštevníkov má byť dlhodobá práca tesárov na na hrade Vinné, ktorá smeruje k výrobe nového mostu k novoobjavenej bráne pre trvalý vstup do hradu. Súčasťou projektu budú pracovné kurzy pre členov združenia, etnológov z múzeí a priateľov z iných združení a verejnosť v oblasti košikárstva, tradičnej kuchyne a bylinkárstva.

 Výška podpory: 7 000 €

 

 

7) Po vode za poznaním

Cieľom projektu je rozvoj vodnej turistiky na rieke Ondava (Moravany - Tokaj) spojenej so zhodnocovaním prírodného bohatstva dolného Zemplína s osobitným zreteľom na ekológiu, šport a relax. Výstupom projektu bude turistický produkt – Po vode za poznaním. Produkt bude ponúkať tri varianty: krátky splav - poldenný, stredný splav – celý deň, dlhý splav – dva dni s prenocovaním pod stanom 

 Výška podpory: 10 000 €

 

 

8) Canoe sharing – pilotný projekt 

Cieľom projektu Canoe sharing je zatraktívniť ponuku Košice Región o inovatívny prvok Smart turizmu. Pôjde zrejme o prvý canoe sharing na svete, ktorý bude obsahovať aj paddleboardy, sit-on-top kajaky. V rámci projektu bude vybudovaná medzinárodná sieť staníc na Hornáde a iných miestach, ktorá umožní každému domácemu a zahraničnému turistovi kombinovať niekoľko rôznych aktivít s návštevou historických pamiatok, gastronómiou, turistikou. Projekt ponúkne širokej verejnosti inovatívne riešenie spoznávania okolia aktívnym pohybom.

Výška podpory: 12 000 €

 

 

9) Náučný chodník Hornád – Milič

Zámer Náučného chodníka Hornád - Milič vychádza z potreby revitalizácie a rozšírenia staršieho Náučného chodníka Horný Abov, ktorý na trase približne 20 km prezentuje tradičný abovský vidiek a spája turistické atrakcie medzi obcami Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Skároš, Nižná a Vyšná Myšľa. Cieľom projektu Náučný chodník Hornád - Milič je prepojenie najvýznamnejších turistických zaujímavostí a služieb v najjužnejšom subregióne Slanských vrchov a vytvorenie komplexného produktu na princípoch ekoturizmu. Výstupom projektu budú informačné tabule s maľovanými mapami destinácie a textovými informáciami oboznamujúcimi verejnosť predovšetkým s pravidlami ekoturistiky. 

 

Výška podpory: 17 027 €

 

 

Veľké turistické atrakcie

Zoznam úspešných projektov v oblasti - veľké turistické atrakcie

Aby bol projekt - veľká atrakcia podporený, musel spĺňať nasledovné požiadavky:

  • atrakcia bude určená pre širokú verejnosť,

  • atrakcia sa stane lákadlom, kvôli ktorému sa návštevník rozhodne danú lokalitu navštíviť,

  • prinesie úplne nový druh zážitku,

  • pôjde o viacročnú realizáciu s predpokladaným ukončením do 31. októbra 2021. 

 

1. Beňatina - Beňatinské jazero

Obec Beňatina, ako aj Sobranský okres, má vysoký potenciál súvisiaci s jeho polohou a možnosťou zlepšovania podmienok pre život, voľnočasové aktivity a cestovný ruch, využívaní historicko-pamiatkových daností a prírodného zázemia. V katastri obce sa nachádza Beňatinský travertín - prírodná pamiatka a chránené územie chránenej krajinnej oblasti Vihorlat na Slovensku a práve túto lokalitu chcú využiť na rozvoj zážitkovej turistiky. Cieľom projektu je zrealizovať rodinno-oddychovú zónu pre obyvateľov obce a taktiež pre turistov, a tým zvýšiť atraktívnosť obce, ako aj zvýšiť zamestnanosť v obci. Tento projekt môže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Beňatina, po ekonomickej, sociálnej a kultúrnej stránke. Cieľom tohto rozvojového projektu je vytvoriť v lokalite Beňatinského jazera silnú turistickú atrakciu - ZIP LINE lanovku, ktorej výsledkom bude zvýšenie atraktívnosti tejto lokality.

Výška podpory: 178 200 €

 

2. Zipline pozdĺž Gombaseku

Cieľom tohto projektu je výstavba 765 m dlhej zipline dráhy s jednou zastávkou. Takáto atrakcia nemá páru v 120 km okruhu, pričom dĺžka jej dráhy zvyšuje jej jedinečnosť. Projektový zámer ideálne zapadá do portfólia činností združenia a hotové dielo môže v značnej miere prispieť k zvýšeniu atraktivity regiónu. Od realizácie projektu očakávajú rast atraktivity okolia, ktorý má prispieť k zvýšeniu počtu návštevníkov regiónu nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných štátov (hlavne z Maďarska) a k rastu prenocovaní.

Výška podpory: 200 000 €

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.