Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Románsky kostol v Lipovníku

Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou obce Lipovník je rímskokatolícky románsky kostol sv. Jána Krstiteľa. Jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou.

Pôvodne stredoveký kostol postavený na prelome 12. a 13.. stor. z pravidelných kamenných kvádrov. Kostol prešiel viacerými úpravami v rokoch 1721, 1856 a 1894, veža a rozšírenie lode z r. 1894. Nad vchodom do sakristie tesne pod čelom klenby sa zachovali gotické nástenné maľby zo zač. 15. stor. znázorňujúce narodenia Ježiša Krista. Pri reštauračných prácach sa pod murivom na časti južnej steny kostola odkryli pôvodné múry románskeho kostola. Pre ich vysokú kultúrnu hodnotu sa táto časť zakonzervovala a ponechala bez muriva.

V rokoch 2005 - 2006 prešiel kostol rekonštrukciou strechy, vitrážnych okien, kostolných okien a na obnovu štítu veže z finančných prostriedkov zo zbierky na území USA.
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol.
Návštevu kostola je potrebné vopred dohodnúť, kostol býva zatvorený s výnimkou sv. omší. Svätá omša: nedeľa o 10.00 h. Telefónny kontakt na farský úrad: 058/797 11 43

Telefón: 
058/797 11 43
Email: 
lipovnik@fara.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí