Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Rozšírenie moldavského múzea a využitie vonkajších priestorov

Ciele projektu
Využitie všetkých dostupných priestorov pre zatraktívnenie ponuky aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v Moldave nad Bodvou.
Zatraktívnenie nádvoria Múzea v Moldave nad Bodvou úpravou priestoru, výsadbou zelene.
Zhotovenie pece na pečenie chleba a murovaného paráka na varenie lekváru, zastrešenie.

Východisková situácia
Mestské kultúrne stredisko je správcom Múzea v Moldave nad Bodovu. V predmetnom Múzeu sa nachádza expozícia etnografického charakteru ako aj ukážky predmetov a listín remeselných cechov. Na dvore je ukážka roľníckeho náradia. Súčasťou je funkčná kováčska vyhňa. Ku objektu patrí nádvorie, ktoré nie je toho času vhodne upravené, a teda nie je možné ho využívať na žiadne aktivity. Objekt sa nachádza v blízkosti stavieb slúžiacich ako kultúrne inštitúcie, či ďalšie Múzem vín v pivničných priestoroch kultúrneho domu, ktoré je symbolom oživenej slávy prekladiska vína počas jeho transportu na historickej Vínnej ceste do Poľska.
Nádvorie Múzea dáva priestor na aktivity, ako príprava tradičných jedál podľa starých receptov s tradičnou technológiou prípravy. Okrem estetizácie a výsadby budú na dvore postavené repliky tradičných pecí, jedna na pečenie chleba, druhou je parák na varenie lekváru.
Tieto budú ešte prekryté prístreškom. Vstup do Múzea zabezpečuje Infocentrum, ktoré je prístupné verejnosti v pondelok až štvrtok od 8,00 do 16,00 hod. a v piatok od 8,00 do 13,00 hod. V prípade vopred ohlásenej návštevy je možné Múzeum navštíviť i mimo týchto  hodín.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Počas kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na tradičnú kultúru, prípadne pri návšteve väčšej skupiny návštevníkov bude možné priamo vyskúšať tradičné recepty pre miesenie chleba a jeho upečenie v replike tradičnej pece. K jesenným obľúbeným podujatiam  sa zaradí aj varenie slivkového lekváru, čo bude ďalšou novinkou návratu k tradíciam. Okrem toho sa priestor stane dôstojným miestom na spoločenské stretnutia záujmových skupín  pri osvetových a vzdelávacích podujatiach, či ukončením prehliadky Múzea pre návštevníkov.
Časom sa v záhrade vytvorí aj náučná zóna, kde bude pestované obilie, ktoré sa napr. zomelie v žarnove, ako tradičnom spôsobe úpravy pred použitím v kuchyni.

Spôsob realizácie projektu
Výber dodávateľov prác a služieb na základe rozhodnutia komisie.
Terénne úpravy.
Výstavba pece.
Výstavba paráku na lekvár (podľa nákresov a popisu technologických postupov).
Realizácia okrasnej záhrady pre Múzeum Moldava nad Bodvou.
Všetky práce sa zrealizujú na základe technických podkladov a nákresov odborníkmi. Terénne práce sa uskutočnia v spolupráci s mestom, ktoré vyčlení pracovníkov aktivačných prác na tento účel.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Vytvorenie okrasnej záhrady na dvore Múzea, ktorá bude slúžiť návštevníkom Múzea i záujmovým skupinám pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.
Postavenie tradičnej pece na pečenie chleba a paráka na varenie lekváru doplní tradičné predmety, náradia, pomôcky dennej potreby, ktoré sú základom  expozície v interiéri a pokračujú aj v exteriéri Múzea.
Budú využívané pri podujatiach, prípadne počas turistickej sezóny pri ohlásenej návšteve skupiny turistov. 
Mesto Moldava nad Bodvou má inštitucionálne i personálne zázemie na aktívnu prácu s návštevníkmi i potencionálními klientmi, ktoré zabezpečuje Infocentrum patriace pod Mestské kultúrne stredisko.
Tradičná príprava jedál sa stane rovnako ako funkčná kováčska vyhňa aj zaujímavou didaktickou pomôckou pri vzdelávaní mladej generácie.
Prevádzku Múzea naďalej zabezpečí Mestské kultúrne stredisko Moldavan nad Bodvou v úzkej spolupráci s nadšencami zaujímajúcimi sa o regionálne dejiny, ktorí sú združení v občianskom združení Bodva E.

Časový harmonogram realizácie aktivít
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 106 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí