Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Ruská Bystrá: revitalizácia verejného priestoru obce

Ciele projektu
Rozšíriť ponuku v oblasti kultúry, cestovného ruchu a voľno časového vyžitia.
Zvýšiť kvalitu kultúrnej a voľno časovej infraštruktúry s cieľom rozvíjať, vytvárať a zatraktívňovať turistické destinácie v Košickom kraji a podporiť tak domáci a zahraničný cestovný ruch.

Východisková situácia
Ruská Bystrá leží v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške 450m. Okolitá krajina má estetické a prírodné hodnoty – Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy, Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Najzaujímavejšie z týchto prírodných daností je územie európskeho významu ÚEV Morské oko a územia zapísané do svetového dedičstva Karpatský bukový prales (Karpatské bukové pralesy predstavujú spoločné svetové prírodné dedičstvo Slovenskej republiky a Ukrajiny). Najvzácnejšou zaujímavosťou daného územia je objekt zapísaný v roku 2007 do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Christchurche na Novom Zélande v roku 2007 – Drevený kostolík, gréckokatolícky drevený kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej, bol postavený na začiatku 18. storočia. Drevená trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, lode a podvežia. Oltárna miestnosť má polygonálny (6-uholníkový) tvar. Strecha je šindľová.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Katastrálne územie obce Ruská Bystrá je vhodným územím pre horskú turistiku. Turisti môžu vykonávať pešiu turistiku v CHKO Vihorlat,  ako aj v ostatných prírodných rezerváciách a zároveň môžu obdivovať svetové dedičstvo UNESCO Drevený kostolík. Po celodennej túre bude plocha bývalej školskej záhrady ideálnym priestorom pre oddych a relaxáciu v novopostavenom altánku a upravených plochách okolo studne a pri obnovenom kultúrnom dome.

Snahou je posilnenie regionálneho rozvoja, zlepšenie kvality života obyvateľov v regióne a skvalitnenie služieb kultúrneho a cestovného ruchu.

Spôsob realizácie projektu
Realizácia požiadavky bude zahŕňať nasledovné kroky a aktivity: 1) obnova obecnej studne ako dominantného prvku priestranstva pred kultúrnym domom – zhotovenie kamenného múrika z lomového kameňa a dubového masívu, inštalácia lavičiek, zrealizovanie spevnenej plochy okolo studne; 2) inštalácia informačnej tabuli pri autobusovej zastávke a pri kultúrnom dome (náučné tabule o histórii, kultúrnych a prírodných hodnotách daného územia a okolia), 3) výstavba altánku so sedením a realizácia spevnenej plochy; 4) výstavba autobusovej zastávky; 5) revitalizácia parkovej výsadby – odstránením nevhodných drevín a výsadba novej zelene.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Účelom projektu je vytvoriť podmienky realizácie environmentálnych zámerov obce. Rieši environmentálne problémy v urbanizovanom a krajinnom prostredí obce a sú orientované na zlepšenie podmienok – v úprave a údržbe verejných priestranstiev a verejnej zelene, vytvorenie environmentálnych prijateľných podmienok pre oddych a voľno časové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov. Realizáciou požiadavky revitalizácie a rekonštrukcie úpravy verejného priestoru v obci sa zvýši kvalita života obyvateľov. Zachová sa ráz vidieckeho prostredia. Z realizácie požiadavky budú mať preto priamy úžitok obyvatelia obce, ktorí efektívnejšie využijú verejné priestory pre svoj spoločenský život. Konkrétne budú profitovať skupiny občanov: mládež (stretávanie sa),  rodiny s deťmi (plochy na hranie a stretávanie), starší občania (oddychové plochy). Okrem toho bude mať realizácia požiadavky aj nepriamy úžitok (propagácia, rozvoj služieb CR, ekonomická prosperita). Inovovaná a rozšírená ponuka v oblasti kultúry, cestovného ruchu a voľno časového vyžitia.

Termín realizácie projektu
06/2012 – 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 498,98 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí