Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektu zameraného na rozvoj drobnej infraštruktúry v cieľovom mieste programu Terra Incognita.
Sprístupniť verejnosti sedenie s prístreškom pri tokajských gazdovských pivniciach.
Zvýšiť informovanosť verejnosti o tokajských gazdovských pivniciach vo Veľkej Tŕni.

Východisková situácia
V lokalite tokajských gazdovských pivníc vo Veľkej Tŕni, z ktorých je 33 zaradených do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, absentujú kvalitné oddychové plochy. Nachádza sa tu obecný amfiteáter bez akéhokoľvek sedenia. Pre tradičné kultúrne podujatia sa používa mobilné sedenie. Prichádzajúci návštevníci do tokajských pivníc nemajú možnosť posedenia a oddychu v areáli, z ktorého je pekný výhľad na okolie a časť tokajských vinohradov. Obec je členom Združenia Tokajská vínna cesta, ktoré v súčasnej dobe realizuje projekt Tokaj je len jeden, financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Projekt však v obci rieši len umiestnenie Informačnej tabule pri hlavne ceste, po ktorej vedie Tokajská cyklotrasa. Nerieši areál tokajských vínnych pivníc.  Obec patrí medzi cieľové miesta na Vínnej ceste definované programom Terra Incognita. Dobrým východiskovým bodom pre zvyšovanie aktivít v lokalite je existencia občianskeho združenia Tokajské pivnice vo Veľkej Tŕni, ktoré v súčasnej dobe združuje 26 majiteľov tokajských pivníc a vinohradov ako aj ďalších občanov podporujúcich aktivity a činnosť združenia.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výstavba sedenia so zastrešením v areáli tokajských pivníc výrazne skvalitní predmetnú lokalitu z hľadiska vybavenosti. Týmto riešením sa vylepší oddychová časť obce určená pre návštevníkov - turistov, ako aj domácich obyvateľov. Zvýši sa atraktívnosť lokality z hľadiska cestovného ruchu po stránke estetickej a funkčnej. Očakávame, že dôslednejšia publicita zvýši záujem turistov o tokajské pivnice drobných vinohradníkov a prispeje k plnému využitiu realizovaného projektu.

Spôsob realizácie projektu
V rámci publicity projektu obec zabezpečí osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule v súlade spodmienkami publicity programu Terra Incognita. Na obecnej webovej stránke obec umiestni informáciu o realizácii projektu a o poskytnutej dotácií. Stavebné práce budú vykonané dodávateľsky. Výber dodávateľa obec zabezpečí v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Stavebné práce v členení na Práce a dodávky HSV a Práce a dodávky PSV budú realizované v jednej ucelenej etape s predpokladanou dobou výstavby 2 mesiace. Aktivity - stavebné práce riešia výstavbu vonkajšieho sedenia pri tokajských gazdovských pivniciach. Spevnená plocha bude realizovaná z prírodného kameňa. Vonkajšie drevené sedenie bude pozostávať zo stolov a lavíc vyrobené z dubového a smrekového dreva. Sedenie bude zastrešené s použitím krytiny Tondach.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu zaručuje obec Veľká Tŕňa svojou existenciou zo zákona a tým, že sa projekt realizuje na obecných verejne prístupných pozemkoch. Udržateľnosť a starostlivosť o výsledky projektu zaručujú aj majitelia pivníc, ktorí uvedené sedenie budú využívať v najväčšej miere pre svojich návštevníkov. Výsledky projektu prispejú k vytvoreniu predpokladov trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na Tokajskej vínnej ceste.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 400,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí