Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Skvalitnenie infraštruktúry pre aktívny cestovný ruch v území Poráč – Galmus

Ciele projektu
Zvýšenie návštevnosti a spokojnosti návštevníkov do roku 2013
Zlepšenie technického stavu a rozšírenie infraštruktúry cestovného ruchu v území
Zviditeľnenie a zvýšenie informovanosti návštevníkov o možnostiach a atrakciách cestovného ruchu v tomto území

Východisková situácia
Územie sa nachádza v Hnileckých vrchoch. Vo vzťahu k rozvoju CR sú významné jeho väzby na blízke mestá Sp. N. Ves, Sp. Vlachy a Krompachy. Územie s vysokým prírodným potenciálom bolo v minulosti málo využívané. Posun nastal po realizácii projektu Kraj Galmus - sieť značených trás, ktorý otvoril územie turistom. Z pohľadu regionalizácie CR má tento región zo strednodobého horizontu nadregionálny a z dlhodobého medzinárodný význam, pričom sa tu identifikuje najväčší rozdiel medzi jeho potenciálom a dosahovaným stavom CR a to najmä rozsahom a úrovňou nedostatočnou infraštruktúrou. Žiadateľ tu prevádzkuje zrekonštruované a vybavené stredisko s ponukou ubytovacích a stravovacích služieb a s ponukou pre vnútorné a vonkajšie športové a relaxačné aktivity pre celoročné využívanie (lyžovanie, golf, wellnes, športová hala, ihriská pre loptové hra, bowling, bazén). Najnovšou je možnosť jazdy na koni. Podmienky pre aktívny pohyb v okolitej prírode nie sú v súčasnosti vyhovujúce.
Značenie trás je v zlom stave, nebolo už 6 rokov od svojho vzniku obnovené, stav viac ako polovice smerových tabuľ je už nevyhovujúci, zničený.
V území nie je zriadená žiadna  trasa pre kone, nie sú tu žiadne prístrešky pre oddych,
nie je tu zriadená žiadna náučno-poznávacia trasa - náučný chodník pre poznávanie
územia návštevníkmi. Nedostatočné sú nástroje na propagáciu územia.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Obnoví sa značenie existujúcich trás: 70,3 km pre pešiu turistiku (pásové značenie, smerovníky, holinové koly, smerovky), 28 km pre lyžiarsku turistiku a 55 km pre cykloturistiku (značenie, smerovníky, holinové koly, smerovky). Fyzicky sa prečistí a opraví spolu 154 km turistických chodníkov, osadí 8 ks nových smerovníkov, 6 ks nových holinových kolov, 111 ks nových smeroviek, urobí sa údržba 25 ks smerovníkov, 4 ks holinových kolov, obnovia sa 3 ks lávok cez potok. Územie sa doplní 3 ks drevenými turistickými prístreškami pre oddych návštevníkov. Podporí sa jazdecká turistika: vyznačia sa 2 nové značené trasy pre jazdu na koňoch v otvorenom teréne spolu v dĺžke 34 km.
2. Podporí sa poznávanie územia: Zriadi sa a vyznačí sa nový náučný chodník v dĺžke 3 km, kde budú nainštalované 3 ks informačné pútače s informáciami o atrakciách a pozoruhodnostiach tohto územia v textovej a obrazovej forme.
3. Podporí sa informovanosť návštevníkov: vydá sa aktuálna turistická mapa územia cca. 1:40 000 (na podklade SHOCart, VKÚ ap.) s vyznačením a popisom všetkých turistických chodníkov a možností aktívneho pohybu a pobytu pre leto a zimu, cieľov Gotickej a Železnej cesty,
ostatných kultúrnych a historických cieľov a ostatných atrakcií a služieb cestovného ruchu.
Zanesú sa aktuálne informácie o ponuke územia na internetové stránky obce Poráč a okolitých
obcí, stránky územia Galmus, strediska cestovného ruchu Poráč Park, a Košického kraja.

Spôsob realizácie projektu
1) Skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry pre aktívny cestovný ruch
1.1 Obnova značenia existujúcich trás pre pešiu, lyžiarsku a cykloturistiku (odborná organizácia značenia Klub slovenských turistov - KST);
1.2 Osadenie 3ks drevených štýlových prístreškov so strechou, stolom a lavicou (dodá špecializovaný výrobca) v miestach: Nad Sejkovou, Vysoký vrch a Šarkanova diera
1.3 Vyznačenie 2 značených trás pre jazdu na koňoch (okolo Suchého vrchu a v trase existujúcich ciest pre pešiu turistiku v smere Poráč - Za Horou a späť),
1.4 Vybudovanie náučného chodníka s 3ks informačnými pútačmi s textovými a obrazovými informáciami,
1.5 Rekonštrukcia miestnej drevenej novogotickej zvoničky (NKP č.11219 - vykoná odborná firma v zmysle projektu obnovy a rozhodnutia Krajského pamiatkobého úradu z 15.7.2011),
2) Zviditeľnenie a skvalitnenie informácií o území:
2.1 Vydanie aktuálnej podrobnej turistickej mapy územia s popisom trás a zaujímavostí (podklady pripraví KST, vydá špecializovaná firma na vadávanie kvalitných máp);
2.2 Aktualizácia informácií na internetových stránkach (obce Poráč, mesta Spišské Vlachy,
strediska Poráč Park, územia Galmus, Košického kraja);

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt chce zvyšovať návštevnosť územia a podporiť rast zamestnanosti. Všetky výsledky a výstupy projektu budú slúžiť verejnému cestovnému ruchu, návštevníkom tohto územia, návštevníkom internetových stránok hľadajúcich informácie o tomto území.
Obnovené a nové trasy budú slúžiť minimálne ďalších 5 – 6 rokov svojmu účelu, oddychu a poznávaniu ako komplementárna ponuka ku kultúrno-poznávaciemu cestovnému ruchu Gotickej a Železnej cesty (miestnej Baníckej cesty). Majitelia pozemkov, obec Poráč, Olcnava, Slovinky, mesto Spišské Vlachy, miestne urbárske spoločenstvá, budú maximálne chrániť existujúce trasy a značenia a majú veľký záujem na využívaní tejto infraštruktúry návštevníkmi a turistami. Územie má ambíciu sa stať partnerom pre silné strediská ako sú Plejsy, Slovenský raj, Spišský hrad a zaujať svojou kvalitou a rozmanitosťou aj početnú časť návštevníkov týchto destinácií.
Žiadateľ svoju marketingovú politiku orientuje na celoročný cestovný ruch a vo veľkej miere na rodinnú rekreáciu a na deti. Kvalitná infraštruktúra – dobre vyznačené a udržiavané trasy, menšie a väčšie okruhy trás, miesta na oddych a poznávanie a rôzne formy pohybu vytvárajú do budúcnosti dobré predpoklady pre bezpečný pohyb všetkých návštevníkov, na zachovanie a zvýšenie ich záujmu o pobyty, prenocovanie. Slúžiť tomu bude aj kvalitná a presnými informáciami vybavená turistická mapa s popisom všetkých historických, kultúrnych a prírodných atrakcií v tomto území a aktuálne informácie na relevantných webových stránkach.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 940,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí