Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Skvalitnenie oddychovej zóny Zemplínskeho múzea

Ciele projektu
Do roku 2013 skvalitniť oddychovú zónu v areáli ZM ako cieľového bodu na Gotickej a Vínnej ceste.
Zlepšiť informovanosť návštevníkov ZM.
Zatraktívniť pobyt návštevníkov ZM.
Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov v areáli ZM.

Východisková situácia
Zemplínske múzeum v Michalovciach je v rámci programu Terra Incognita cieľovým bodom na Gotickej a Vínnej ceste. Sídli v barokovo - klasicistickom kaštieli postavenom na stredovekých základoch. V areáli sa nachádzajú ruiny najvýchodnejšie položenej románskej rotundy na Slovensku. Informácie o tejto najstaršej sakrálnej stavbe však pri rotunde chýbajú. Zbernou oblasťou múzea je región horného Zemplína. ZM svoje zbierky vystavuje v piatich expozíciách, v troch budovách, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Inštitúciu navštívi každoročne okolo 12 tisíc návštevníkov. Areál múzea sa každoročne využíva na kultúrne podujatia masového charakteru a rôzne fotenie - svadby, maturitné tablá a pod. Areál  v súčasnosti nespĺňa požiadavky atraktívnej oddychovej zóny, ktorá by navonok prilákala neinformavaného záujemcu. Pri vstupe do areálu chýbajú informačné tabule, smerovacie šípky, lavičky, smetné koše, oddychová zóna pre deti. Nebezpečným sa stáva  aj voľný pohyb pred samotným kaštieľom. Z dôvodu prepadania sa terénnej časti pred ZM v dôsledku archeologických výskumov v 80 - tych rokoch je vážne narušená statika balustrády, z ktorej vypadávajú stavebné časti. Existuje tu priame ohrozenie najmä najmenších návštevníkov. Zároveň to vážne obmedzuje akcie ZM, ako je Medzinárodný deň múzeí, detský letný tábor ai.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Návštevníci po ukončení projektu nájdu v areáli ZM prehľadné informácie o umiestnení jednotlivých budov patriacich k michalovskému kaštieľu. Vďaka umiestneniu informačnej tabule pri vstupe bude  návštevník okamžite informovaný o poskytovaných službách ZM. Zrekonštruovaný balustrádový múrik už nebude ohrozovať zdravie návštevníkov ZM. Z ľavej strany sa obnoví zaniknutá cesta, pri ktorej je navrhnuté osadenie štyroch nových lavičiek. Zamestnanci ZM budú môcť naďalej v areáli každoročne pripravovať svoje tradičné a nové akcie. Výsledkom projektu bude skvalitnenie oddychovej zóny pre návštevníka ZM. Turisti budú môcť po dlhých rokoch tráviť v areáli ZM svoj voľný čas. Počas pracovnej doby budú návštevníkovi ponúknuta okrem našich služieb aj možnosť relaxu v najstaršom historickom centre Michaloviec. Nezabudli sme ani na tých najmenších, ktorí si v našich priestoroch môžu užiť detský hrad so šmýkačkou a maketu rotundy, ktorá bude pre nich výchovno - vzdelávacím prínosom. V areáli oddychovej zóny budú umiestnené lavičky, smetné koše a mobilná zeleň. V rámci projektu bude vytvorené atraktívne posedenie v prírodnej scenérií. Úprava terénu prinesie so sebou výsadbu okrasných kvetín a nového trávnika. Tieto úpravy budú mať v konečnom dôsledku kladný vplyv na životné prostredie, priestor bude atraktívnejší, scenéria bude pôsobivejšia, plochy zelene budú súčasťou ekologickej stability.

Spôsob realizácie projektu
1) Zlepšiť informovanosť návštevníkov ZM 
1.1.  Zabezpečiť a osadiť informačnú tabuľu
1.2.  Zabezpečiť a umiestniť informačné značenie v areáli ZM
2) Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov v areáli ZM
2.1.  Vykonať búracie a konštrukčné práce
2.2.  Upraviť povrchy a podlahy balustrádového múrika
2.3.  Vykonať zemné práce
2.4    Obnoviť zaniknutú cestičku pri západnom krídle ZM
3) Zatraktívniť pobyt návštevníkov ZM
3.1.  Vysadiť okrasné dreviny
3.2.  Vysadiť okrasné kvetiny
3.3.  Vysiať parkový trávnik
3.4.  Vysadiť mobilnú zeleň
3.5.  Umiestniť lavičky
3.6.  Umiestniť smetné koše
3.7.  Osadiť mobilný detský hrad so šmýkačkou
3.8.  Vyrezať lavičku do starého spadnutého kmeňa

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt chce v prvom rade udržať a postupne zvyšovať návštevnosť ZM, aby sa stal ešte lákavejším cieľovým bodom na Gotickej a Vínnej ceste. Zamestnanci ZM budú naďalej udržiavať a zveľaďovať prostriedky a daný stav nadobudnutý po ukončení projektu,  ktorý rozšíri a skvalitní ponúkané služby v ZM. Po otvorení vínnej pivničky a ukážkach stredovekej kuchyne bude príťažlivejšie prostredie v areáli ZM prispievať k ešte väčšej atraktívnosti rôznych aktivít. Tradičné podujatia organizované ZM dostanú novú tvár a s určitosťou si nájdu svojich ďalších nadšencov. Údržba drevín bude v ďalších rokoch spočívať v reze korún stromov, v odstraňovaní poškodených a zahusťujúcich častí korún, v zálievke, v hnojení a v chemickej ochrane. Všetky tieto úkony, udržiavanie čistoty na plochách zelene, dodržiavanie agrotechnických termínov na jednotlivé zásahy budú vykonávať technickí zamestanci ZM a dočasní zamestnanci na absolventskej a dobrovoľníckej praxi. Nový vzhľad ZM bude uverejnený v krajšom prevedení na webovej stránke a na sociálnej sieti, ako je doposiaľ.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 850,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí