Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Slavec

Bohaté archeologické nálezy v katastri obce Slavec, ležiacej uprostred Národného parku Slovenský kras, dokladujú trvalé osídlenie tohto územia už od mladšej doby kamennej.
Obec Slavec vznikla odčlenením od Brzotína pravdepodobne v 13. storočí, pretože už v r. 1326 sa spomína ako sporný majetok medzi Mariássyovcami a Bebekovcami, čo boli v tom čase významné rody. Bebekovci spor vyhrali a tak sa stali majiteľmi obce. Juraj Bebek v roku 1371 časť obce daroval kláštoru paulínov v Gombaseku, ktorý založil. Bola to v tom čase bežná prax - bez majetkov, či už šlo o pozemky alebo poddanské dediny, by nedokázal kláštor prežiť.

Ako ostatné obce, zažil aj Slavec v 16. a 17. storočí turecké nájazdy a v čase protihabsburských povstaní aj drancovanie cisárskych.

Posledným majiteľom obce do roku 1945 boli Andrássyovci.
Okrem samotného Slavca sú súčasťou obce aj Vidová (od r. 1961), Gombasek a Hámor.

Už od stredoveku sa obyvatelia Slavca zaoberali výrobou dreveného uhlia pre železiarske podniky. V 2. polovici 18. storočia vznikla huta aj v obci, v 19. storočí patril hámor Rimamuránskej spoločnosti a vo Vidovej postavili ďalšiu hutu a elektráreň.

Doklady o bohatej priemyselnej činnosti sú dobre viditeľné i dnes. Hoci celý areál Hámra je poznačený zubom času, vyvíja obec stále úsilie o záchranu, rekonštrukciu a sprístupnenie často jedinečných technických pamiatok.

Fotografie publikujeme so súhlasom starostu obce Slavec p. Valentína Borzyho. ich autormi sú Tamás FERENCZ, Valentín BORZY a Timea AMBRÚŠOVÁ.

Telefón: 
058/792 13 32
Email: 
starosta@slavec.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí