Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Slavošovce

Obec sa nachádza v regióne Horného Gemera, v mikroregióne Štítnická dolina, asi 25 km severozápadne od Rožňavy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1318, poznáme maďarskú podobu názvu Zsederjes. Zachovala sa však aj povesť o založení Slavošoviec, ktorá ich vznik posúva do dávnejšej minulosti.

Zakladatelia obce sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. V 14. storočí obec kolonizovali Nemci a priniesli so sebou zručnosti a poznatky o ťažbe železnej rudy a jej spracovaní, čím sa začala písať dlhá a zaujímavá história.

V 16. storočí ovplyvnil vývoj obce najskôr pobyt bratríkov, ktorí sem priniesli protestantizmus (z r. 1545 už máme zmienky o evanjelickej cirkvi a.v.) a niekoľko rokov nato utečenci pred Turkami, ktorí v Slavošovciach hľadali ochranu, žiaľ márne. V r. 1571 Turci obec napadli a spustošili, navyše ženy a deti odvliekli do otroctva. Tretia osudová rana zasiahla Slavošovce na začiatku 18. storočia, kedy ju počas kurucko-labantskej vojny postihol mor, ktorému podľahlo 126 ľudí.
Osemnáste storočie prinieslo aj výraznú zmenu v spôsobe obživy miestneho obyvateľstva. Ťažba rudy už prestala byť rentabilná a postupne sa v celej doline prestavujú hámre na papierenské mlyny, vďaka ktorým sa Slavošovce preslávili výrobou ručného papiera. V polovici 19. storočia bola Slavošovská papiereň najmodernejšou v celom Uhorsku. Vďaka prosperite fabriky bola v roku 1894 vybudovaná aj železničná trať z Plešivca do Slavošoviec.

Zaujímavosti:

  •     evanjelický chrám s kaplnkou v gotickom slohu z r. 1395
  •     rodný dom najznámejšieho slovenského zberateľa rozprávok a prostonárdoných povestí Pavla Dobšinského
  •     okrem toho v blízkosti obce nájdete zaujímavú technickú pamiatku - dokončený, ale nikdy nepoužitý železničný tunel, ktorý mal spájať Slavošovce s dnešnými Magnezitovcami a Revúcou, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1941 - 1944
Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí