Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Smolník - pamätník poslednej vyťaženej rudy

Na námestí uprostred Smolníka medzi obecným úradom a trojičným stĺpom sa nachádza pamätník poslednej vyťaženej rudy. Symbolizuje koniec baníckej éry, ktorá tu trvala vyše sedem storočí. Ide naozaj o symbolické pripomenutie – niet tam žiadnej pamätnej tabule, namiesto nej sú výrečnejšími atribútmi niekdajšej slávy banský vozík s poslednou vyťaženou rudou a zbíjačka s hrotom v kameni. Na vozíku sa nachádza nápis „Posledná tona rudy z Cu-S ložiska“ a dátum „29. 12. 1989“.

Niekdajšie kráľovské mesto s množstvom privilégií a osobným záujmom zo strany kráľov i cisárov ukončilo veľkú kapitolu svojej histórie. Dôvody boli rýdzo ekonomické. Ložisko medi a síry bolo už nerentabilné. Po ťažkých vojnových rokoch sa v ňom síce dobývanie rudy obnovilo, avšak dlhodobo vykazovalo stratu. Presné záznamy existujú len z posledných dvadsiatich rokov ťažby. Z nich bola baňa zisková iba počas troch rokov, inak za uvedené obdobie vykázala celkovú stratu takmer 220 miliónov korún.

Ruda, ktorú tu ťažili, obsahovala už len 0,3 % medi. Preto ešte v decembri 1985 rozhodol Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o uzatvorení bane na danom ložisku. To patrilo pod Železorudné bane Spišská Nová Ves – závod Smolník. Samotný závod však dostal zadanie vypracovať likvidačný plán bane až v januári 1987. Išlo len o baňu spomínaného ložiska CU-S. Samotný závod mal pokračovať v činnosti vďaka novému ložisku Fichtenhübel-Fe, Cu a prevádzke Kremeň Švedlár. Závod ešte v júni toho roku predložil plán zatvorenia prevádzky ložiska CU-S, v rámci ktorého bolo potrebné zlikvidovať tri kilometre podzemných banských chodieb.

Posledná ruda sa tu ťažila 29. 12. 1989 a jej časť sa nachádza práve vo vystavenom vozíku. Nasledoval slávnostný prejav vedenia podniku, na ktorý jeden z baníkov spomína slovami: „Stáli sme tam nastúpení v slávnostných uniformách, riaditeľ sa vyrozprával a na druhý deň sme už neboli baníckou obcou, ale rozšírili sme rady nezamestnaných“.

Časť baníkov ostala pracovať na likvidácii, avšak vo februári 1990 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi likvidačné práce na niektorých úsekoch bane zastavil, pretože podľa geologického odhadu sa tam nachádza ešte 54,8 kiloton rudy. O možnom obnovení prevádzky však zatiaľ nepočuť. Ostatné úseky zatopili vodou.

Slavomír Szabó

Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí