Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Spišských 333 EXTREME

01.08.2020 - 31.08.2020
Spiš - Trasa preteku Spišských 333 EXTREME prechádza len po oficiálnych a vyznačených cykloturistických trasách v regióne Spiš a po štátnych cestách (košický kraj a prešovský kraj). 

OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k tomu, aby sa turizmus na Spiši dostal na lepšiu úroveň. Turistika, cykloturistika a ďalšie produkty pre turistu a návštevníka nepoznajú umelé hranice medzi katastrami, administratívnymi hranicami okresov či krajov, ani hranice pôsobenia OOCR. Preto obe OOCR, Spiš a Slovenský raj, dospeli v roku 2016 k dohode o spojení v prospech rozvoja cestovného ruchu v regióne Spiša a na území Slovenského raja. Ich spojením sa vybrané aktivity oboch organizácií dopĺňajú a spájajú. Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vytvoriť zo Slovenského raja, historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.

OOCR Slovenský raj & Spiš od začiatku svojho vzniku (od r. 2012 ako OOCR SPIŠ) sa veľmi aktívne venuje rozvoju cykloturistiky a ako promo akciu, a ako súčasť rozvoja a popularizácie cykloturistiky v regióne Spiša, realizovala v r. 2019 už 7. ročník jedinečného podujatia s názvom Spišských 333  EXTREME s výrazne vyšším počtom účastníkov oproti r. 2018 (r. 2019 - 270, r. 2018 - 144) a s rokom 2013, kedy sa uskutočnil prvý ročník (43).

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude organizovať už 8. ročník jedinečných cyklistických pretekov bez podpory v rámci celého Slovenska, na ktorom sa zúčastňujú pretekári nielen zo Slovenska, ale aj z Českej Republiky. Pretek získava na popularite a účasť je každým rokom, značne, rastúca. Prvý ročník v r. 2013 bol určený pre cyklistov tzv. "pacientov", pre ktorých bolo výzvou zdolať 333 km bez podpory v limite 48 hod. Bol to pretek atraktívny najmä pre mužov - športovcov. Ďalšie ročníky boli rozširované o nové " kratšie" kategórie, postupne 222 km, 111 km a v roku 2019 už aj kategória 55 km pre horské bicykle ako aj kategóriu 55 km pre elktrobicykle. Preteky sa stali výzvou aj pre športovkyne ženy a vzhľadom na výkony sa postupne skracoval aj časový limit na zdolanie najdlhšej trate 333 km na 33 hod. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Cieľom podujatia je zvyšovanie popularity a podpora aktívneho oddychu. Športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu s medzinárodnou účasťou. Prezentácia regiónu so sprievodnými kultúrnymi a edukačnými aktivitami. 

Jedinečné podujatie je z roka na rok rozširované o nové kategórie pretekov od 333 km, cez 222 a 111 k, až po 55 km vrátane pretekov pre elektrobicykle s cieľom zapojenia čo najširšej cieľovej skupiny cykloturistov. Preteky prebiehajú po vyznačených trasách Košického a z časti aj Prešovského kraja a sú spojené s náročným procesom vyjadrovaní a povolení príslušných orgánov štátnej správy (doprava, životné prostredie, štátna ochrana prírody, správy ciest, Správa NP Slovenský raj) a to v 4 okresoch (Sp.N.Ves, Rožňava, Levoča a Poprad). Podujatie je 2-dňové so sprievodným kultúrnym programom.

Očakávaný dopad: zvýšený počet účastníkov a návštevníkov podujatia.

 

Cieľová skupina: 

Tento pretek je určený všetkým priaznivcom cykloturistiky a športu, bez výnimiek. Radi sa ho zúčastňujú športové profi aj amatérske cyklokluby na Slovensku ako aj zo susedných štátov, široká verejnosť, priaznivci bike ako aj ebiku, či inak športovo založení ľudia. Rozširovaním ďalších súťažných kategórií bude oslovený väčší počet pretekárov aj v rámci amatérskej úrovne.

 

Návštevnosť:

Odhadovaný počet pretekárov v r. 2020 je 350. Odhadovaný počet návštevníkov v r. 2020 je 4000. Odhadovaný počet čitateľov, followerov....15 000.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Spišských 333 EXTREME je pretek s originálnymi pravidlami a jediné svojho druhu na Slovensku - prejsť na bicykli 333 km za 33 hodín po vyznačených cyklotrasách regiónu Spiša). Stal sa populárnym medzi športovcami ako aj verejnosťou - dôkazom čoho je čoraz väčší počet zahraničných účastníkov. Trasa pretekov prechádza cez 2 kraje a množstvo obcí, v ktorých sú naplánované v čase pretekov (počas 2 dní) sprievodné športové, kultúrne a edukačné aktivity, čím prilákajú k cykloturistike na Spiši okrem samotných účastníkov náročných pretekov a ich podporu, aj širokú športovú verejnosť. Súčasťou podujatia je cykloštafeta tzn. budú vytvorené 3 samostatné cyklookruhy v troch samostatných obciach (Gelnica, Poráč, Krompachy), cez ktoré je plánovaný pretek 333 EXTREME. Každý cyklookruh bude sprevádzať sprievodca, ktorý povedie danú skupinu trasou tak, aby odprezentoval krásu danej oblasti a prilákal čo najväčší počet "nepretekárov". Všetky okruhy, ktoré budú takto prejdené, budú odjazdené km spočítané a súčasne pôjde o pilotný projekt s pokusom o čo najväčší počet odjazdených km v jeden deň v regióne. Zámer je rozpohybovať ľudí, ukázať a spropagovať možnosti cyklo trás a podporiť región.

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Celkové oprávnené výdavky:  17 580 €

Výška podpory: 5 000 €

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
  • súťaž
Žáner:
  • šport
  • zábava
Cieľová skupina:
  • mládež 15-18 rokov
  • dospelí
  • seniori
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí