Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Jazerá a vodné plochy

TOP LOKALITY - PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Na Palcmanskej Maši obnovia turistické plavby

Najkrajšie pohľady na príťažlivé okolie obce Dedinky si budú môcť turisti užívať z nového vyhliadkového katamaránu. Umelá vodná nádrž Palcmanská Maša postavená na prelome 50-tych rokov 20. storočia, je priam ako ušitá na oddych, vodnú turistiku a rybolov.

Katamarán, teda loď s dvoma súbežnými trupmi, bude zabezpečovať lodnú dopravu medzi Dedinkami a Stratenskou Pílou. Z Dediniek do Stratenej a späť sa tak dostane atraktívnejším spôsobom ako doposiaľ. Ak už budete v tejto malebnej destinácii, nevynechajte ani blízke vodopády Zejmarská roklina.

Výletná loď s kapacitou osem až dvanásť výletníkov bude v prevádzke od mája do septembra. Počas letnej špičky budú hodinové výlety organizované od 9:00 h do 20:00 h, ostatné mesiace podľa dohody. Pontónová hliníková loď bude mať elektromotory aj preto, že bude premávať v chránenej krajinnej oblasti (prever, či je to naozaj CHKO, lebo to je oficiálny názov, možno je to aj v národnom parku). Celkové náklady na kúpu sa budú pohybovať vo výške 15 až 20 000 €.

Dedinky si zaslúžia “oprášiť” zašlú slávu, preto tu v horizonte 5 až 10 rokov plánuje Rybia farma realizovať niekoľko ďalších pozoruhodných zámerov. Už budúci rok by mala fungovať niekdajšia najväčšia pýcha, lanovka na Geravy, cyklotrasu plánujú ozvláštniť o náučný zážitkový chodník s rozprávkovými postavami. Pri príležitosti znovuotvorenia lanovky v roku 2020 tu odštartuje prvý ročník festivalu nadprirodzených bytostí a strašidiel. Slovenský raj je však už teraz ako z rozprávky a teší sa na svojich návštevníkov, ktorí, veríme ocenia ďalšiu doplnkovú atrakciu na vode.

Žiadateľ: RYBIA FARMA DEDINKY s.r.o.

Dotácia: 10 000€

Hrad nad Vinným už šesť rokov zažíva premenu z nebezpečnej ruiny na prístupný stredoveký hrad s nevšedným zážitkom z atmosféry života na hrade a záchranných prác. Tie sa na hrade realizujúbez elektriny s maximálnou snahou priblížiť stredoveký stavebný postup a život na hrade s cieľom vytvoriť nevšednú atmosféru a zážitok pre návštevníkov hradu nad Vinným a nášho kraja.

Na hrade tento rok zhotovia funkčnú repliku stredovekého dreveného šľapacieho žeriavu a vyrobia aj hudobný prenosný organ do hradného paláca. Okrem toho budú vyhotovené kostýmy pre hradnú posádku a remeselné dielne sa dočkajú nového materiálneho vybavenia.

Tento projekt má zlepšiť a rozšíriť ponuku zážitkových aktivít počas návštevy hradu, vylepšiť značenie trás výstupu na hrad zo všetkých smerov, skvalitniť prístupovú asfaltovú cestu a zlepšiť informovanosť hostí okolitých rekreačných oblasti o blízkej nevšednej kultúrnej pamiatke hradu nad Vinným.

Výška dotácie: 10 000 EUR

Žiadateľ: Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Gorás, zemplínskehrady@gmail.com, 0907 331 463

Obec Beňatina v Sobraneckom okrese je známa najmä vďaka prírodnej pamiatke - Beňatinskému travertínu. Populárne jazero, ktoré už na prvý pohľad pripomína chorvátske Plitvice, je od obce vzdialené len dva kilometre. Okrem toho sa nachádza v širšom okolí TOP lokality UNESCO - Ruská Bystrá. Táto lokalita sa teší čoraz väčšiemu záujmu verejnosti a snahou obce je, aby bola nielen príťažlivým, ale najmä bezpečným miestom na turistiku. Tento rok je v okolí jazera naplánovaná inštalácia technických zariadení prostredníctvom dotácie z programu Terra Incognita. Pribudnúť má aj bezpečnostné zábradlie na dolnej vyhliadke a v nástupnej časti vyhliadkového chodníka lomu. Údržbu areálu Beňatinského lomu vrátane terénnych úprav v okolí bude zabezpečovať obec Beňatina. Ďalšou novinkou bude informačné a orientačné značenie v areáli lomu Beňatina a jeden FOTOPOINT. Prehliadka Beňatinského lomu a travertínu je už zaradená do produktu CR (Špacirki po okoľici).

Výška dotácie: 25 000 eur

Žiadateľ: Obec Beňatina

Kontaktná osoba: Štefan Minčák, benatina@lekosonline.sk, 0905 633 647

 

Kaluža, 14. jún

Spájanie detí postihnutých a zdravých do spoločných aktivít a zviditeľnenie turistickej destinácie Zemplínskej šíravy a jej stredísk bolo hlavným motívom podujatia. V kultúrnom programe deti predviedli tanec, spev, ľudové zvyky aj divadelný talent a tradície tohto vinárskeho regiónu prezentovali folklórne skupiny a ochutnávka vína.

Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť juhu Slovenského raja v katastri Stratená a Dedinky  ako aj sprístupnenie pamiatok a motivovanie k ich návštevnosti na Gotickej a Železnej ceste.
Vytvorenie trvaloudržateľnej ponuky atraktívnych doplnkových služieb cestovného ruchu na Gotickej a Železnej ceste v oblasti Dedinky - Stratená so zámerom zviditeľnenia cieľového bodu kostola sv. Augustína s dielom Majstra Pavla z Levoče.
Doplniť voľnočasovú infraštruktúru pre sprístupnenie gotických pamiatok a atrakcií.
Zlepšiť informovanosť, propagáciu cieľových bodov a atrakcií na juhu Slovenského raja.

Východisková situácia
Lokalita Stratená a Dedinky má veľký nepomer medzi veľkým množstvom ubytovacích zariadení a malým, nedostatočným množstvom doplnkových služieb a kultúrnych atraktivít pre návštevníkov juhu Slovenského raja najme v letnej sezóne. Cieľový bod - kostol sv. Augustína v Stratenej, v ktorom sa nachádza aj dielo majstra Pavla z Levoče je v súčasnosti verejnosti neznámy a neprístupný. Súčasnou realitou je veľký útlm cestovného ruchu v regióne a to najmä z dôvodu zbrzdenia rozvoja doplnkových služieb oproti ostatným regiónom a tak neschopnosťou konkurovať. Ubytovacie a stravovacie zariadenia bojujú s nedostatočným obsadením svojích kapacít a celá oblasť upadá. Najväčšie ubytovacie zariadenia ako Hotel Mlynky, Hotel Priehrada, Hotel Raj, Penzión Saslamander sú v súčasnosti v ponuke realít. Turisti hľadajú oblasti v ktorých sa nachádzajú doplnkové služby, či už športové, poznávacie alebo kultúrne. Dostupné spádove územie má veľký prírodný potenciál, leží v národnom parku, nachádza sa tu vodna nádrž Palcmanská Maša a ďalší kultúrny bod záujmu, ktorým je barokovoklasistický kostol Nanebovzatie panny Márie v Dedinkách, v súčasnosti verejnosti neprístupný. Možnosť hromadnej prepravy osôb medzi jednotlivými bodmi záujmu, cieľovým miestom v spádovom území absentuje. Propagácia regiónu iba na web stránkach. Absentuje živý prenos obrazu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vytvorenie lákavej doplnkovej služby NÁUČNO POZNÁVACEJ TRASY so sprievodcom s kombináciou ekologických dopravných prostriedkov po vodnej ploche (člny s elektromotorom) a po súši (EKO TAXI cyklo-rikše) so SPRÍSTUPNENÍM CIEĽOVÉHO BODU - kostola sv. Augustína v Stratenej, kde sa nachádza dielo Majstra Pavla z Levoče a BODU ZÁUJMU - kostola v Dedinkách. Vytvorenie sprievodných brožúrok, štyroch informačných tabúľ a expozície historických fotografií banickej a kovospracujúcej minulosti v Stratenej.
Doplnková propagácia cieľového bodu a spádovej oblasti prostredníctvom prenosu živého obrazu do webového prostredia.  Umiestnenie troch WEB KAMIER  pre prenos na obecnú web stránku zameranú aj na cestovný ruch a iné stránky cestovného ruchu (slovakiatravel.sk, infotravel.sk...). 1 kamera -  kostol sv. Augustína v Stratenej. 2 kamery - priehrada Dedinky.
Vytvorenie služby  EKO TAXI rikše na prepravu osôb - 2 cyklistické trojkolky s elektromoto-rom, ktoré budú premávať po oblasti a na požiadanie prevážať turistov medzi cieľovým bodom a  bodmi záujmu v spádovej oblasti (Stratená, Stratenský kaňón, Dedinky, Dob. Maša)
Vytvorenie služby POŽIČOVŇA BICYKLOV - horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii. V spolupráci s Hrabušickou firmou vytvorenie služby "požičanie v bode A, vrátenie v bode B".

Spôsob realizácie projektu
1.) Vytvorenie poznávacej obojsmernej trasy so sprievodcom so zameraním na cieľový bod v obci Stratená na trase v spádovej oblasti Dedinky - Stratenská Píla - Stratená s využitím vodnej plochy a rozšírením technickej infraštruktúry CR (člny, rikše, horské bicykle)  /  zvýšenie informovanosti návštevníkov o poznávacej trase informačným systémom
1.1. Získanie povolení - Správa národného parku,  Slovenský vodohospodársky podnik, Úrad životného prostredia, povolenie Biskupského úradu na sprístupnenie kostolov sv. Augustína v Stratenej a kostola Nanebovz. P. Márie v Dedinkách - zrealizované
1.2. Zakúpenie člnov s elektrom., prívesného vozíka, EKO TAXI rikší, horských bicyklov, výbavy
1.3. Výroba informačných brožúrok, výroba a umiestnenie informačných tabúľ k tématickej trase a umiestnenie expozície historických fotografií o kovospracujúcom priemysle v Stratenej
2.) Zriadenie troch IP web kamier s prenosom na web stránky so zameraním na cestovný ruch
2.1.) Nákup a montáž troch web  kamier internetovým poskytovateľom (kostolík a príroda)
3.) Sprevádzkovanie služby EKO TAXI - preprava osôb cyklo-rikšami v spádovej oblasti
3.1.) Zabezpečenie obsluhy rikší - hľadanie sezónnych brigádníkov medzi študentmi
4.) Sprevádzkovanie POŽIČOVNE BICYKLOV horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii

Udržateľnosť výsledkov projektu
Cieľom projektu je udržanie a zvýšenie návšetvnosti mikroregiónu Slovenský raj - juh prostredníctvom sprístupnenia a propagácie pamiatky na Gotickej ceste v Stratenej. Ďalej prostredníctvom zatraktívnenia a zvýšenia počtu samozárobkových doplnkových služieb CR v spádovej oblasti, ktoré nadväzujú na túto pamiatku. Súčasťou je aj zavedenie informačného systému v jazykových mutáciách a taktiež montáž web kamier. Zakúpením technickej infraštruktúry zvýšime atraktívnosť oblasti a jej plánovaným použitím na atraktívnej náučnej trase so sprievodcom (po vode, súši, s prehliadkou pamiatok), požičovňou bicyklov a prevádzkovaním EKO TAXI sa zabezbečí udržateľnosť a návratnosť projektu. Okrem bežnej ceny za prenájom bicyklov alebo použitie EKO TAXI rikší je tu možnosť vedľajšieho príjmu z reklamy na rikšách. Tento postup sa osvedčil v Žiline, kde rikše pravádzkuje TIC. Najväčšou výhodou projektu je variabilnosť využitia zakúpeného dlhodobého hmotného majetku. Nemusí sa fixovať na jednú činnosť - napr. bicykle sa použijú na náučnú trasu, ale aj na samostatné zapožičiavanie alebo v partnerskom programe s firmou Labuda-ASI, Hrabušice (požičanie v bode A, vrátenie v bode B). Prevádzkovateľom bude Obec Dedinky.

Termín realizácie projektu
05/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000,00 €

Vodná nádrž Palcmanská Maša sa nachádza pri obci Dedinky, ktorá je významným strediskom cestovného ruchu južnej časti Slovenského raja. Je to zároveň najväčšia vodná plocha v Slovenskom raji.

Palcmanská Maša má rozlohu približne 85 ha a možno sa v nej kúpať, člnkovať ale aj pestovať vodné športy a rybolov. Na okolí je dostatok ubytovacích aj stravovacích zariadení.

Vodná nádrž je dôležitou súčasťou vodného diela Dobšiná. Výstavba vodného diela sa realizovala podľa projektu Hydroprojektu Bratislava na základe návrhu švajčiarskej firmy Motor-Columbus a dodávateľom stavebných prác bol Hydrostav Bratislava. Výstavba vodného diela prebiehala v rokoch 1948 až 1954. Hlavnými objektami vodného diela sú priehrada Palcmanská Maša so svojími funkčnými zariadeniami (dnovým výpustom a priepadom) a prívod k vodnej elektrárni pozostávajúci z vtokového objektu a tlakového privádzača, záchytná nádrž z prečerpávacou vodnou elektrárňou v Dobšinej - Vlčej Doline a vyrovnávacia nádrž pod Dobšinou. V roku 1994 bola nízkotlaková časť elektrárne zefektívnena vybudovaním Malej vodnej elektrárne Dobšiná II. V roku 2013 bola spustená prevádzka 3. stupňa vodného diela Dobšiná a to MVE Dobšiná III vybudovanej na vyrovnávacej nádrži pod Dobšinou.

Prietoky Hnilca sa akumulujú vo vodnej nádrži Palcmanská Maša. Cez odberný objekt, umiestnený na pravom brehu nádrže, sa voda dostáva do 2,713 km dlhého tlakového privádzača uloženého v tuneli popod Dobšinský kopec a tlakovým potrubím uloženým v zemi dostáva do povodia rieky Slaná, k vysokotlakovej vodnej elektrárni vo Vlčej Doline. Voda, spracovaná vysokotlakovými turbínami, sa dostáva do záchytnej nádrže na potoku Vlčia. Odtiaľ, v závislosti na energetickej situácii, sa buď prečerpáva späť do vodnej nádrže Palcmanská Maša, alebo sa cez nízkotlakovú časť (od r. 1994 MVE Dobšiná II) alebo priamo dostáva do odpadového kanála, ktorý ústi do Dobšinského potoka.

Elektráreň je vybudovaná ako vysokotlaková špičková elektráreň, v ktorej sú inštalované dve vysokotlakové turbíny typu "Francis" a dva generátory, používané tiež ako elektromotory na poháňanie vysokotlakových čerpadiel.

V prevádzke je už od roku 1953. Po rekonštrukcii v roku 2003 sa jej výkon zvýšil na 2x 12 MW. Rekonštrukciu strojného zariadenia prevádzala firma SULZER HYDRO Zurich, ktorej súčasťou je dnes aj pôvodný výrobca turbíny ESCHER WYSS.

Zaujímavosťou je, že voda je prevádzaná z povodia Hnilca do povodia Slanej.

Južne od obce Hrhov vedľa cesty E571 sa nachádzajú dve výrazné jazerá. V päťdesiatych rokoch 20. storočia boli vybudované na mieste niekdajších rozľahlých močarísk. Existencia močarísk v tejto časti Turnianskej kotliny nie je náhodná. Zo severnej i južnej časti je obklopená planinami Slovenského krasu, ktoré majú priepustné vápencové podložie, takže zatiaľ čo na planinách je vody málo až takmer žiadna, ich úpätia sú priam obsypané mnohými vyvieračkami.

Vytvorené jazerá sa svojich charakterom v priebehu rokov priblížili prírodnému prostrediu. Z veľkej časti 130 hektárovej vodnej plochy zarástli pálkou a mnohými ďalšími vodnými rastlinami, ktoré vytvorili vhodné prostredie pre hniezdenie vodného vtáctva. Nakoľko sú rybníky hospodársky využívané na chov rýb, vtákom sa tu naozaj darí aj z hľadiska dostupnosti potravy.

Počas prechádzky tu môže návštevník vidieť napríklad rôzne druhy kačíc alebo volaviek. Biotop je priam predurčený aj na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov. Popri viacerých druhoch žiab a mlokov tu môžete pozorovať aj hojne zastúpenú užovku fŕkanú (Natrix tessellata) a užovku obojkovú (Natrix natrix). V oblasti sa nachádza 121 druhov vtákov, 49 druhov bezstavovcov, 20 druhov cicavcov, 14 druhov vážok a sidielok, 6 druhov obojživelníkov a 3 druhy plazov.

Ku keške sa dá dostat po hrádzi medzi velkým a malým rybníkom. Je jedno ci použijete panelovú cestu na strane Maleho Hrhovského Rybníka lebo prašnú spevnenú cestu na strane Velkého. Nedaleko kešky sa medzi oboma rybníkmi nachádza betonový „akvadukt“ , ktorý vám pri troche šikovnosti poslúži ako most medzi týmito cestami.
 

Slavo Szabó

 I keď len niekoľko sto metrov pred obcou Úhorná, avšak na katastrálnom území Smolníka sa nachádza vodná nádrž, ktorá na prvý pohľad skôr pripomína romantické horské jazero. Od jari do jesene bývajú brehy obkolesené sústredenými rybármi, ktorí odtiaľ neodchádzajú naprázdno. Revír je známy svojou bohatosťou, patrí pod Slovenský rybársky zväz Švedlár a pstruhy sa tu vysádzajú trikrát ročne.

Nie sú to však len rybári, ale tiež turisti i rodiny s deťmi, ktorých vodná nádrž okúzlila a stále majú dôvod na návrat. Niekto možno pre prítomnosť vodných vtákov, dnes už všeobecne stále zriedkavejších rakov, iných lákajú okolité lesy s možnosťami kratších i dlhších túr, kde pri troche šťastia môžete zazrieť lane a jelene. Jeleň karpatský je totiž pre túto oblasť skutočne typickým zástupcom živočíšnej ríše.

V stredisku pri jazere nechýbajú reštauračné, bufetové a ubytovacie služby a detské ihrisko. Príjemná je aj prechádzka lesnou cestou po jednom z brehov, kde možno priamo v teréne sledovať dômyselnosť našich predkov. To pretože jazero nevzniklo prirodzene, ale ako vodné dielo.

Slavomír Szabó

Obec Beňatina je známa predovšetkým starým lomom, v ktorom sa ťažil travertín. Po ukončení ťažby tu vzniklo jazierko, ktoré láka na osvieženie a na vlastné riziko je možné sa tu kúpať. Zaujímavá je travertínová stena, na ktorej akoby bola znázornená veľryba. Teoreticky by to možné bolo, veď v treťohorách bolo celé územie Slovenska pod vodou a v stene nad jazerom možno nájsť skamenené zvyšky pravekých morských živočíchov dodnes. O tom, či kresba na stene je odtlačkom veľryby alebo dokonca jej skamenelinou, sa vedú vášnivé debaty. Podstatné však je, že jazierko vyniká čistou vodou a vzdialene pripomína scenérie známe z Plitvických jazier.

Je to rieka, ktorá nemá prameň. Taktiež rieka, v ktorej bola doposiaľ ulovená najväčšia ryba na Slovensku. A tiež jediná splavná rieka na východnom Slovensku.

Bodrog nepramení, on vzniká. Jeho počiatkom je sútok riek Ondavy a Latorice pri obci Zemplín a ďalej už pokračuje pod svojim názvom. Dĺžka jeho vodného toku je 67 kilometrov, z toho na Slovensku 15 kilometrov. Štátnu hranicu s Maďarskom pretína neďaleko obcí Borša a Klín nad Bodrogom na mieste s najnižšom nadmorskou výškou na Slovensku, čo je 94,3 metra. V Maďarsku sa Bodrog vlieva do rieky Tisa.

V minulosti bola táto rieka známa ako záplavová. Rovnako aj Latorica, Uh, Ondava, Laborec a Topľa. V čase zvýšenej hladiny sa v povodí týchto riek vytváralo jedno veľké močarisko, ktoré siahalo až po Tisu. Aj preto sa začiatkom 20. storočia, ale najmä po vzniku ČSR začala na Zemplíne stavať celá sústava odvodňovacích kanálov a pobrežných hrádzí. Niektoré z týchto hrádzí pozdĺž vodných rokov v súčasnosti tvoria vhodné miesta pre pešiu turistiku i cykloturistiku. V prípade Bodrogu je to napríklad pri obci Viničky.

Bodrog je rajom rybárov, či už ide o jeho hlavný tok alebo bočné ramená. V minulosti bol pre viaceré obce aj zdrojom obživy. Chytalo sa tu netradičným spôsobom. Nie na udicu ani do siete, ale loď za sebou vliekla prútené koše. Tie vyrábali košikári z trstiny, ktorá rastie na okolitých mokradiach. Doposiaľ najväčšia ryba ulovená na Slovensku pochádza z Bodrogu. Rekordným úlovkom bol sumec, ktorý vážil neuveriteľných 128 kilogramov!

Hĺbka závisí od ročného obdobia. Pre povolenie plavebnej prevádzky musí mať minimálne 230 centimetrov, čo zvyčajne spĺňa i vysoko prekračuje. Z tohto dôvodu je to jediná splavná rieka pre riečnu dopravu na východnom Slovensku. Cez Tisu a Dunaj má spojenie s Čiernym morom. Dnes sa je možné plaviť na Bodrogu od jari do jeseni výletnou loďou Artur, ktorá má kapacitu 48 osôb a kotví v prístave pri Viničkách. Každú sobotu dopravuje ľudí s vyhliadkovou plavbou do maďarského Sárospataku.

Autor: text a foto Slavomír Szabó

Stránky

Odoberať RSS - Jazerá a vodné plochy