Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Múzea a expozície

TOP LOKALITY - PROJEKTOVÉ ZÁMERY

V Žakarovciach vznikne nový banícky chodník

Obec Žakarovce a jej bezprostredné okolie má historické aj prírodné predpoklady pre rozvoj banskej a cyklistickej turistiky. Obec leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria a vznikla ako banícka obec v okrese Gelnica. V roku 2019 tu chcú svoju pozornosť venovať novému informačnému systému, ktorý by túto banícku obec zviditeľnil ešte viac na turistickej mape. V rámci prvej etapy sa pustia do vybudovania náučného „Baníckeho chodníka“, ktorý prevedie návštevníkov baníckou históriou prostredníctvom interaktívnych zastavení. Na trase bude spolu desať „Baníckych zastavení“, s tabuľami, na ktorých turista nájde históriu obce, orientačnú mapu aj zaujímavé obecné „ťaháky“. Žakarovce majú historický potenciál, prírodné bohatstvo, nachádza sa tu chránené vtáčie územie, ťažia aj z kultúrno- spoločenského života v obci. Známe sú tu napr. Folklórne dni Janky Guzovej. K jedinečnosti obce patrí aj dopravná šachta nazývaná ZUZANA, ktorej dvojportál obec svojpomocne postavila ako repliku pôvodného portálu.

Žakarovčania sa chcú teraz pustiť do zreštaurovania objektu – pekárnika (pec na pečenie chleba). Vedľa tejto budovy, ktorá kedysi slúžila ako ubytovanie pre baníkov si môže turista prezrieť ukážku koľaje s baníckymi vozíkmi. Na niektorých zastaveniach banského chodníka vyrastú oddychové zóny s lavičkami a prístreškom. Časovo a finančne náročnejšie bude postupne upraviť vstup šachty Zuzana, kde chcú sprístupniť výstavu s banskými artefaktmi, návštevníci uvidia napr. použité banícke náradie, banícky hunt (vozík), či zaujímavé dokumenty o práci v bani.

Na opravu čaká aj Banský dom s ukážkou baníckeho bývania, ktorý má obec vo svojom majetku. Pred baníckym riaditeľstvom postavia drevenú vežu s klopačkou, zvuk ktorej zvolával baníkov do práce. Ani tu nebude chýbať info tabuľa. Označia aj miesto, odkiaľ viedla lanovka zo ZUZANY do Kluknavy.

Žiadateľ: Obec Žakarovce

Dotácia: 8 000 €

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

V Nižnej Myšli vznikne replika kultovej obetnej jamy

predkovia sa chránili pred pohromami rôznymi, aj krutými rituálmi. Archeológovia potvrdili, že pred 3500 rokmi došlo v lokalite Várhegy k obetovaniu ľudí. V roku 1993 tu objavili v strednej Európe unikátnu, obetnú jamu s pozostatkami štyroch žien. Podľa archeologického výskumu boli obete zviazané, pravdepodobne usmrtené a nepietne spolu s časťou uvarenej detskej lebky vhodené do jamy.

Nález kostier spolu s ďalšími obetami je v súčasnosti inštalovaný v obecnom múzeu v Nižnej Myšli. Tieto historické artefakty, ktoré predstavujú časť náboženských praktík našich predkov z predkresťanského obdobia sa vrátia na nálezisko.

Obetná kruhovitá jama bude približne dva metra hlboká, chránená prístreškom, vybavená informačnými tabuľami, aby spĺňala prezentačné i bezpečnostné požiadavky.

Objekt bude súčasťou expozície archeologického skanzenu v Nižnej Myšli, ktorý sa postupne buduje na mieste vykopávok. Archeologický ústav SAV tu už 40 rokov realizuje systematický výskum tejto významnej archeologickej lokality z doby bronzovej.

Doposiaľ sú v obci vybudované dve repliky pravekých domov, časť obranného valu so vstupnou bránou do mesta z doby bronzovej, dve kuchynské pece a tunelová pec na vypaľovanie keramických nádob. Lokalitou vedie náučných chodník, so základnými informáciami o jej histórii. Spolu s priľahlým parkom, vybaveným sedením, ohniskami a detským ihriskom vzniká veľmi zaujímavý voľnočasový komplex pre návštevníkov.

Žiadateľ: Collegium Myssle – Klub priateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli, o.z.

Výška dotácie: 3000 €.

 

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Banský skanzen v Poráčskej doline bude bohatší o banskú železničku a banský orloj

V minulosti bola Poráčska dolina vyhlásená ako jedna z troch najkrajších dolín Československa. Cieľom projektu „ Baníci na konci sveta“ je zatraktívniť turistickú ponuku v tejto destinácii v blízkosti baníckej štôlne Pavol. Vedie tadiaľ nový Poráčsky banský chodník a je tu zriadený Detský park s modelmi tradičných banských strojov.

Nový projekt dopĺňa a rozširuje voľnočasového a dovolenkové aktivity v rámci banského skanzenu Poráč o atraktívne nové zážitkové časti – banská železnička a banský orloj.Banská železnička, na ktorej bude možné si vyskúšať spôsob dopravy baníkov v podzemí, bude v 1. fáze dlhá približne 400 m a povedie od rekreačného strediska Poráč Park okolo prístupovej cesty cez Poráčsky potok k štôlni Pavol a banskému múzeu a ďalej na východ až pod štôlňu Peter.

V budúcnosti sa uvažuje s predlžovaním trasy východným aj západným smerom. Na železničke bude premávať historická banská lokomotíva (dieselová BND – 30 alebo batériová AK – 2M), ku ktorej bude pripojený voz na prepravu návštevníkov. Pribudne aj zaujímavý banský orloj, ktorý bude znázorňovať podzemie bane a postavy baníkov pri rôznych činnostiach v nej. Nad orlojom s pohyblivými figúrkami bude znázornený povrch so vstupom do štôlne. Figúrky a znázornené podzemie bane budú vytvorené z hliny a chod orloja bude sprevádzať hudba. Nad Banským orlojom budú umiestnené veľké hodiny. Prví turisti, ktorí navštívia túto oblasť Spiša sa môžu odviesť železničkou už v júni, do vtedy by už mali byť koľajnice položené a orloj mal ukazovať ťažkú prácu v bani. Pribúdania atrakcií zvyšuje návštevnosť Poráčskej doliny.

Žiadateľ: Obec Poráč

Dotácia: 12 000 €

 

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Mesto Gelnica vyrobí repliku tristo ročnej taviacej pece na meď

Mesto Gelnica má historické a prírodné predpoklady pre rozvoj banskej a cyklistickej turistiky, ktoré sa snaží intenzívne využívať v cestovnom ruchu. Aj v roku 2019 sa preto samospráva zapojila do vyhlásenej výzvy TERRA INCOGNITA a so svojim zámerom aj uspeli. Môžu tak pokračovať v zveľaďovaní vysunutej expozície miestneho Baníckeho múzea – Bane Jozef. Po poslednom novovytvorenom historickom banskom stroji na drvenie rudy – pochwerkom teraz v banskom skanzene pribudne ďalšie jedinečné technické zariadenie - tavná pec na meď.

Skanzen, ktorý je bohatý na banské stroje, sa teší vysokej návštevnosti našich i zahraničných turistov, bude vďaka tomu ešte atraktívnejší. Umelecký remeselníci vytvoria podľa nákresov, ktoré boli publikované v roku 1738, zmenšenú repliku taviacej pece na meď pochádzajúcej zo smolníckej oblasti z 20-tych rokov 18. storočia. Murovaná pec s plošným základom bude vysoká 2,5 Tavnú komoru plní rudou drviaci stroj pochwerk. Výkonnosť pece ovláda duchár, ktorý poháňa vodné koleso. V tejto peci prebiehala prvá „špinavá“ tavbu v procese získavania medi. Verejnosť bude môcť príležitostne vidieť aj jej reálne fungovanie.

Ide o unikátny typ pece, ktorá je príznačná práve pre oblasť Smolníka a Hnileckej doliny. Nikdy sa žiaden originál pece nezachoval a doteraz nikto nevytvoril jej repliku v žiadnej podobe.

Banský skanzen v Gelnici zostavou dvoch vodou poháňaných strojov – pochwerku a taviacej pece, bude prezentovať prvotné úkony pri získavaní suroviny na výrobu medi.

Žiadateľ: Mesto Gelnica

Dotácia:11 000 €

TOP LOKALITY - PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Gombasek sa bude pýšiť informačnou tabuľou akej inde niet a vyhliadkovou zvonicou

Gotický kláštor paulínov zo 14. storočia, z ktorého zostala stáť iba časť južného múru kláštorného kostola prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Veľmi citlivo sa tam snúbi história s modernými prvkami. Oživiť krásu a históriu kláštora sa darí aj vďaka finančnej pomoci Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmu. Občianske združenie pre rozvoj Gombaseku chce tento rok rozšíriť vlani zrenovovanú kostolnú zvonicu, o možnosť stálej vyhliadky na nielen areál kláštora, ale aj Gombaseckého údolia. Opomenúť nemôžeme ani propagáciu Gombaseckej jaskyne, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie v Národnom parku Slovenský kras. Na pozemku sa nachádza náučný chodník a vďaka informačným tabuliam tu nepotrebujete sprievodcu. Vďaka dotácii jednu vskutku výnimočnú tabuľu ešte nainštalujú. Nazvali ju Okno do minulosti, je to jediná vizualizácia na Slovensku, ktorá spojí ruiny s historickým stavom. Keď budete stáť na určenom mieste, pred novou priehľadnou tabuľou, uvidíte existujúce ruiny a „dokreslené“ autentické pozostatky bývalého kláštora z minulosti. Návštevníci vždy ocenia kvalitné gastronomické služby. Tie zatiaľ v Rožňavskom regióne chýbajú. Preto jedným z dôležitých cieľov zanietených dobrovoľníkov je znovuotvorenie reštaurácie spojenej s predajom suvenírov. Pôvodná nevyhovovala preto ju museli zbúrať a začať s výstavbou novej. Gombasek stojí určite za prenocovanie. V súčasnosti je v ponuke ubytovanie v kempingu, do budúcna tu ale počítajú so zvýšením ubytovacej kapacity o 50 lôžok v novom zariadení.

Žiadateľ: Pre rozvoj Gombaseku

Dotácia: 13 000€

 

POPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Trpaslík Svetlonoško bude novým sprievodcom Margecianského tunela

Obec Margecany je ďalším úspešným žiadateľom dotácie z programu TERRA INKOGNITA 2019. Už v roku 2018 rozpočet Košického samosprávneho kraja finančne podporil a realizovaný projekt „ Margeciansky tunel, otvorená galéria“.

rok zdokonalia galériu novou atrakciou. Päť drevených sôch trpaslíka Svetlonoška postavia vedľa cesty vedúcej od Margecian ku kultúrnej pamiatke – Margecianskému tunelu. Každá socha bude mať v jednej ruke listinu a v druhej ruke lampáš so svetlom.

Lampáš napájaný z fotovoltického panela osvetlí nielen samotnú sochu s listinou, ale aj vedľajšiu cestu. Návštevník sa ocitne na rozprávkovom chodníku, ktorý ho svetlom vedie k „domčeku“ . Domčekom rozprávkového trpaslíka Svetlonoška, ktorý svetlom volá deti a iných pútnikov na prehliadku svojho príbytku, je tunel. Jednotlivé úseky cesty budú postupne popísané na listinách, ktoré drží v ruke každá socha tohto srdečného trpaslíka. V tuneli v projekte zmenia svetelnú inštaláciu. Pri prechode pútnikov sa bude rozsvecovať postupne. Vznikne tak ilúzia, podporujúca detskú fantáziu, že tam niekde v tme sa ukrýva trpaslík Svetlonoško.

Tunel je dlhý 431 m a leží neďaleko trasy Spišsko- Gemerskej baníckej cesty. Pôvodne bol postavený pre Košicko-bohumínsku trať uvedenú do prevádzky v roku 1872 ako jednokoľajný tunel , ale po vybudovaní nového Bujanovského tunela je dnes ľahko dostupný pre peších, cyklistov aj motoristov. Sochy aj s osvetlením budú vysoké štyri metre. Vzhľad rozprávkovej bytosti trpaslíka Svetlonoška stvárni umelecký rezbár Adam Bakoš, ktorý je známy svojimi realizáciami ľadových sôch v Tatranskom ľadovom dome na Hrebienku i pri spievajúcej fontáne v Košiciach. Projekt by mal byť ukončený do konca októbra 2019.

Žiadateľ: Obec Margecany

Dotácia: 12 000€

Nižná Myšľa, 9. augusta

Podujatie bolo realizované na archeologickej lokalite Várhegy. Návštevníci si mohli vyskúšať ručné vymazávanie stien domu alebo sa mohli len prizerať a pozrieť si ako pokračujú práce pri budovaní repliky vstupnej brány opevnenej osady. Pred osadou boli umiestnené tvorivé dielne zaoberajúce sa tavením a odlievaním bronzu, či tkaním na tkáčskom stave. Návštevníkov zaujal hrnčiarsky kurz, v ktorom odhalili ako z vykopanej  hliny vznikne keramická nádobka.  Na lokalite pracoval stredovekými metódami kožiar a deti si vyrábali repliky bojových štítov a mohli si skúsiť streľbu z luku, či jazdu na koni. Pre najmenších bola pripravená škola malých archeológov, hrnčiarska a drotárska dielnička  s vytáčaním keramiky na hrnčiarskom kruhu.

Básnik Zemplína Pavol Horov sa narodil v Bánovciach nad Ondavou.
Literárne múzeum Pavla Horova je umiestnené v bývalej štvortriednej základnej škole, otvorenej roku 1936, kde po stavebných úpravách vznikli vhodné priestory pre múzejné a expozičné účely.

Ciele projektu
Prispieť k rozvoju CR vytvorením múzea tradičnej ľudovej kultúry v obci, s cieľom jej zachovania a propagácie kultúrneho dedičstva našich predkov. Využitie miestneho potenciálu, bohatej histórie a geografickej polohy k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov celého regiónu.
Rekonštrukcia tradičnej drevenice z 19. st. a jej využitie na zachovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva v nadväznosti na regionálnu históriu.
Využitie objektu na kultúrne akcie realizované obcou (GFF, Malí remeselníci, MDD a iné) v spolupráci  s miestnymi spolkami.
Vytvorenie expozície  dokumentujúcej život našich predkov v minulosti a jej sprístupnenie pre občanov i návštevníkov celoročne.
Zvýšenie voľnočasových aktivít dospelých, detí a mládeže - realizácia tvorivých dielní, ukážky remesiel, priama výučba v autent.prostredí.

Východisková situácia
Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu a jednou  z centier ľudovej kultúry Horného Gemera.  Obec bola založená v 15.storočí na valaskom práve a v minulosti bola známa aj ako stredisko ťažby železnej rudy. Železná ruda a meď sa ťažila na viacerých miestach v rejdovskom chotári. Svedčia o tom dosiaľ zachované zbytky hlušiny, háld a starobylé názvy strání a grúňov: Hamriská, Huta, Maša, Strieborné, atď. Z uvedeného dôvodu je zahrnutá ako cieľové miesto v Železnej ceste – VIA FERRARIA . Je známa hlavne uchovávaním ľudových zvykov,  tradícií a folklórom . V obci je zachovaných niekoľko kult. pamiatok - drevených i murovaných domov z 19.storočia a národná kultúrna pamiatka, ktorou je evanj.kostol Sv.Michala Archanjela zo 17.storočia. Obec má zaujímavú geografickú polohu. Leží pod najvyšším vrchom Slovenského Rudohoria – Stolicou (1477 m n .m.). V obci sú dodnes v odievaní využívané prvky ľudovej kultúry. V jazykovom prejave je používané „rejdovské“ nárečie s jeho typickými znakmi. Vidiecky ráz obce, nenarušená príroda a existencia prvkov ľudovej kultúry láka do obce stovky turistov ročne. Obec je v povedomí návštevníkov i organizovaním GFF, ktorý je zaradený medzi najvýznamnejšie festivaly KSK. Obec je  vyhlásená za stredisko sústredeného cestovného ruchu. K rozvoju cestovného ruchu prispieva taktiež existencia lyžiarskeho strediska, množstvo kultúrno-športových podujatí , vytvorenie partnerstva s maďarským mestom Sajobábony a mestom Kovačica v Srbsku. V obci výrazne absentuje možnosť oboznámenia sa návštevníkov  s jej históriou, zvykmi, ľudovými tradíciami , baníckou históriou  na jednom mieste, ktoré by priamo dokumentovalo život našich predkov. Preto zriadenie múzea ľudovej kultúry – v tradičnej drevenici v centre obce považujeme za jednu z priorít rozvoja CR.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Hlavným cieľom projektu je zriadenie múzea ľud.kultúry v tradičnej ľudovej drevenici z 19. storočia, ktorá je zachovaná priamo v centre obce Rejdová.
Objekt je v stave, ktorý nezodpovedá zámerom obce a to zriadeniu stálej expozície dokumentujúcej históriu, zvyky a tradície s dôrazom na prezentáciu baníckej a hutníckej histórie. Cieľom rekonštrukcie je výmena strešnej krytiny (v súčasnosti plechovej) za drevené šindle, úprava exteriéru a interiéru. Objekt sa skladá z 3 samostatných izbieb. Našim zámerom je vo dvoch izbách zriadiť stálu expozíciu, ktorá by obsahovala ukážky tradičného náradia používaného v domácnosti a ukážky krojov. Ďalším zámerom je osadenie informačných tabúľ v interiéri, ktoré by umožnili návštevníkom obce hlbšie spoznanie histórie s dôrazom na baníctvo a hutníctvo. Keďže objekt je priamo napojený na malé pódium, ktoré slúži pri kult.akciách obce, ďalšiu miestnosť v objekte chceme využiť ako priestor práve pri realizácii kultúrno - spoločenských aktivít - tvorivé dielne, ukážky remesiel a pod. Zrealizovaním nášho zámeru zatraktívnime ponuku CR v regióne. Dosiahneme skvalitnenie celkových služieb ponuky CR, nakoľko plánujeme, aby bol objekt celoročne využívaný a dostupný. Vyzdvihneme miestne špecifiká, jedinečnosť a autentickosť prostredia s použitím tradičných materiálov (drevo, drevený šindel) so zachovaním celkového rázu prostredia. Objekt bude spravovať poverená osoba, ktorá bude schopná návštevníkom poskytnúť potrebné
informácie o obci a taktiež bude plniť úlohu sprievodcu. Projekt považujeme za trvaloudržateľný vzhľadom k jeho hlavnému poslaniu - skvalitneniu kultúrnych a voľnočasových aktivít CR a zatraktívňovaniu turistických destinácií KSK.

Spôsob realizácie projektu
1. zhromažďovanie materiálov (fotografie), historické údaje z archívu a obecnej kroniky na info-tabule
2. zhromažďovanie tradičných náradí, odevov a iných artefaktov do priestorov múzea od občanov obce
3. nákup drobného spotr.materiálu (spojovací materiál, farby na náter drevených častí strechy, gánku a exteriéru drevenice)
4. demontáž a montáž strešnej krytiny na objekte vrátane krovu, napojenie na susednú strechu - dodávateľsky
5. drobná prístavba-gánok po celej dĺžke drevenice z čelného pohľadu vľavo
6. pokládka drevených podlách v interiéri - výkopy, osadenie, nátery
7. výroba drevených dverí - do novovzniknutého dverného otvoru v zadnej časti drevenice - východ na gánok
8. príprava informačných tabúľ-návrhy,texty, fotografie, korektúry-zapojenie miestnych aktivistov, kronikára, občanov
9. výber dodávateľa na výrobu-tlač info-tabúľ ,ich výroba a osadzovanie do klip-rámov, výroba trvalovysvetľ.tabule
10. inštalovanie stálej expozície múzea za pomoci prac.aktivačnej činnosti, zamestnancov a  poslancov OZ, úpravy okolia
11. osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na objekt, zverejnenie realizácie projektu na webovej stránke obce
12. slávnostné otvorenie múzea 24. 8. 2012 pri otvorení 39. ročníka GFF Rejdová 2012
Hlavným organizačným gestorom projektu bude starosta obce a pracovníčka obce, ktorá bude vykonávať  úlohy stanovené starostom. Do realizácie projektu budú zapojení pracovníci aktivačnej činnosti (pomocné práce, drobné úpravy) členovia komisií, aktívni občania a taktiež združenia a spolky pôsobiace na území obce: MO MS, Klub dôchodcov, OZ a iné.
Technicky budú projekt koordinovať poverení poslanci a starosta obce.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Zriadením múzea ľudovej kultúry prispejeme k skvalitneniu služieb cestovného ruchu pre domáceho i zahraničného návštevníka. Vytvoríme trvaloudržateľnú ponuku produktu a služieb na Železnej ceste, v cieľovom mieste a konkrétnom cieľovom bode. Udržateľnosť projektu je zabezpečená tiež organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí , ktorých časti budú situované priamo do rekonštruovaného objektu. Múzeum bude celoročne prístupné pre širokú verejnosť, obyvateľov,
návštevníkov obce, organizované detské a mládežnícke letné tábory, chalupárov. Priamo na objekte budú zverejnené kontakty na poverené osoby (príp. obecný úrad), ktoré v prípade požiadania sprístupnia objekt pre návštevníka.
V prípade požiadavky bude možné zabezpečiť praktickú ukážku tradičných ľudových remesiel, výklad k histórii obce, jej pamätihodnostiam a miestnym špecifikám. Keďže je objekt v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky (kostola Sv. Michala Archanjela zo 17.stor.), ktorá je najnavštevovanejšou pamiatkou v okolí, aj táto skutočnosť dokáže zabezpečiť udržateľnosť z pohľadu návštevnosti. Múzeum bude tvoriť súčasť programu GFF, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v kraji a má 38 ročnú tradíciu. V jeho priestoroch budú každoročne inštalované výstavy v rámci sprievodných
podujatí festivalu. Festival navštívi každoročne takmer 2000 návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Objekt bude slúžiť tiež pre študentov vysokých a stredných škôl, ktorí navštevujú obec pravidelne v rámci praktickej výučby predmetov napr. geografie, dejepisu, etnickej výchovy a pod.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
10 870,00 €

Skvalitnenie  informačno - komunikačného a prezentačného systému Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočiek

Ciele projektu
Zvýšiť rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v objektoch a expozíciách Múzea Spiša v SNV, ktoré sú situované na Gotickej a Źeleznej ceste (cieľové miesta - Spišská Nová Ves, Markušovce, cieľové body - Provinčný dom, Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, Národopisné múzeum v Smižanoch a body záujmu), prostredníctvom vytvorenia informačného systému, rozšírenia, skvalitnenia propagačného servisu, prezentačných, kultúrnych a zážitkových služieb, formou skvalitnenia technického a prevádzkového zázemia múzea.
Zvýšiť informovanosť turistov a návštevníkov Múzea Spiša, sprostredkovať im propagáciu celého regiónu a ponúknuť atraktívny balíček služieb, ktorý zabezpečí udržateľnosť produktov.
Zabezpečiť lepší prístup k poskytovaniu informácií postredníctvom vytvorenia "Infomúzejky" - miesto prvého kontaktu s návštevníkom zodpovedajúce svojou úrovňou kultúrnej inštitúcii. V Múzeu Spiša a jeho pobočkách - Spišská Nová Ves, Markušovce, Smižany. Zabezpečenie technicko-prevádzkových podmienok pre tento účel (obstaranie interiérového vybavenia, nákup IKT prístrojov).
Vytvoriť priestory v exteriéri múzea na realizáciu voľnočasových zážitkových programov, vytvorenie podmienok na využitie zariadení z projektu Mediavel (pódium, altánky, lavičky...). Revitalizácia nádvoria Provinčného domu SNV. Osadenie tabuľového informačného systému v exteriéri parku v Markušovciach.
Vytvoriť nové a zlepšiť existujúce  technické zázemie pre realizáciu projektu (rekonštrukcia elektroinštalácie, úprava priestorov), zlepšenie drobnej infraštruktúry.
Zvýšiť návštevnosť cieľových bodov a  miest, kde sa prelínajú Gotická a Železná cesta, vytvorením atraktívnych balíkov služieb.
Pripraviť Múzeum Spiša na prijatie zahraničných návštevníkov v roku 2013 (EHMK). Postupne vytvoriť podmienky, aby bolo múzeum schopné uspokojiť požiadavky návštevníkov a dosiahnuť európsku úroveň poskytovaných služieb.

Východisková situácia
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho  pobočky - Kaštieľ v Markušovciach a Národopisné múzeum v Smižanoch je atraktívnou turistickou lokalitou, kde sa prelínajú dve historické trasy, Gotická a Železná cesta, tiež zaujímavé turistické trasy a cyklotrasy. Múzeum Spiša a jeho pobočky ročne navštívi okolo 38 000 návštevníkov. V múzeu však chýba štandardný informačný systém a primeraný komunikačný priestor s návštevníckou verejnosťou, ako aj orientačný systém v exteriéroch múzea. Poddimenzované financovanie múzea spôsobilo chátrajúci technický stav jeho objektov, takže nie je možné využívať ich potenciál. Historické zázemie Provinčného domu sa stane miestom na realizáciu zážitkových podujatí, v prípade úprav, revitalizácie a zlepšenia stavu nádvoria múzea v SNV. Zámerom múzea je nadviazať na prebiehajúce projekty, Dotácie MK SR 2012, Mediavel (2010 - 2012), ktoré poskytli zázemie a zariadenie pre zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality poskytovaných kultúrnych služieb návštevníkom.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výsledkom projektu bude rekonštrukcia a modernizácia miesta prvého kontaktu múzea s návštevníkom - realizácia "Infomúzejky" ako informačno - komunikačného priestoru pre návštevníkov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kaštieľa a letohrádku v Markušovciach a Národopisného múzea v Smižanoch. Prostredníctvom rozšírenia a modernizácie informačného systému očakávame zvýšenie návštevnosti na základe lepšej informovanosti návštevníkov o atraktivitách cestovného ruchu, nielen samotného  múzea, ale aj ďalších miest na Gotickej a Železnej ceste i cieľových miest projektu Terra Incognita. Úpravou a revitalizáciou nádvoria Provinčného domu sa vytvorí priestor na realizáciu zážitkových kultúrnych podujatí, ktoré  pre svoju neopakovateľnú atmosféru poskytujú netradičné kultúrne vyžitie a relax. Skvalitnením poskytovaných kultúrnych služieb múzeum prispeje k celkovému zvýšeniu úrovne cestovného ruchu v regióne a k očakávanému zvýšeniu príjmov.

Spôsob realizácie projektu
Vytvorenie "Infomúzejky" - miesta prvého kontaktu múzea s návštevníkom v cieľových bodoch: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kaštieľ a letohrádok v Markušovciach a Národopisné múzeum v Smižanoch. Rekonštrukcia a modernizácia priestorov múzea a ich zariadenie interiérovým nábytkom a IKT vybavením.
Rekonštrukcia technicko-prevádzkového zázemia (elektroinštalácia, výmena osvetlenia a kúrenia).
Informačný systém v exteriéri múzea - infotabule, smerové tabule.
Revitalizácia nádvoria Provinčného domu - výroba zásteny formou banerov, ktoré prekryjú poškodený susedný múr. Práca pozostáva z osadenia oceľovej konštrukcie s vytvorením priestoru na systém banerov, ktoré budú zaroveň propagačným panelom Projektu Terra Incognita. Na nádvorí bude vytvorený  priestor na realizáciu rôznych voľnočasových aktivít - napríklad využitie pódia.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Týmto projektom zabezpečíme zlepšenie kultúrnych služieb, rozšírime a upravíme infraštruktúru, zvýšime štandard kultúrno-informačných služieb, čím naplníme očakávania návštevníkov a zahraničných turistov. Projekt nie je jednorázový, naväzuje na predchádzajúce projekty a jeho udržateľnosť je zabezpečená pravidelne sa opakujúcimi aktivitami - Noc múzeí, ARS ANTIQUA, vianočné koncerty. Múzeum Spiša a jeho pobočky sú  verejnosti  spristupnené počas  celého roka,  pričom   programy a aktivity pre návštevníkov sú organizované pre rôzne cieľové skupiny.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 500,00 €
 

Stránky

Odoberať RSS - Múzea a expozície