Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Štítnické hradné hry

14.08.2020 - 15.08.2020
Areál Bebekovského hradu

V posledných rokoch obec Štítnik (žiadateľ) realizovala viaceré investičné (napr. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z fondov EÚ, Rekonštrukcia a oprava miestneho rozhlasu, Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska, Oprava povrchu miestnych komunikácií) a neinvestičné projekty (napr. Posedenie s dôchodcami, Deň detí, Výstup k chate Birinka, Mikuláš, no predovšetkým Štítnické hradné hry). 

Obec usporadúva kultúrne podujatia "Štítnické hradné hry" už od roku 2016.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2019 obec zorganizovala už IV. ročník tohto podujatia. Programovým obsahom podujatia je vystúpenie folklórnych a šermiarskych skupín, dobových historických zoskupení, vo večerných hodinách ohňová show a country zábava. Okrem toho na nádvorí hradu bol stále remeselnícky trh, remeselné dielne pre deti a dospelých (hrnčiarstvo, košikárstvo, drôtikárstvo). 

 

Zámery a ciele podujatia:

Hlavným cieľom je zviditeľnenie a prezentácia obce Štítnik ako bývalého stredovekého vidieckeho mestečka so zámerom oživenia areálu vodného hradu a zvýšenia návštevnosti obce. Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce, oživiť spoločenské dianie v obci, zviditeľniť obec na Gotickej ceste a vytvoriť produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do obce návštevníkov zo širšieho okolia regiónu, či Košického kraja.

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu, ktorý plánujú dosiahnuť prostredníctvom podpory tradičnej ľudovej kultúry, podporou dobových zoskupení (šermiari, lukostrelci, sokoliar, historická divadelná skupina), podporou tvorby a prezentácii kultúrnych aktivít amatérskej a rómskej kultúry, vytváraním spolupráce v komunite (verejná správa – MVO – podnikateľské subjekty, vytvorením podmienok na voľnočasové aktivity pre deti a mládež (remeselnícke dielne a atď.), prezentáciou historického dedičstva obce a jej okolia. 

 

Cieľová skupina: 

Projekt je určený všetkým, ktorí majú záujem o históriu, remeslá a kultúru v rôznej podobe. Jedná sa o obyvateľov z blízkych ako i vzdialenejších obcí ako aj širšieho zázemia okresu Rožňava a Košického kraja.

 

Návštevnosť: 

Očakávaný počet návštevníkov na tomto podujatí vzhľadom na predchádzajúce ročníky je 2000 ľudí a okolo 110 účinkujúcich.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Význam tohto podujatia podčiarkuje fakt, že sa koná v atraktívnom historickom prostredí a umožňuje spoznávať históriu obce, ako celého MR Dobšinský kraj. Turisticky najnavštevovanejší historický monument obce - ev. a.v. gotický kostol (NKP), situovaný v blízkosti "Vodného hradu" bude sprístupnený širokej verejnosti. Význam podujatia plánuje žiadateľ zvýrazniť usporiadaním "Rezbárskeho sympózia" a letného kina s historickou tématikou. Podujatie bude prezentované v TIC Rožňava a Revúca, MIC Košice.

 

Žiadateľ: Obec Štítnik

Celkové oprávnené výdavky:  14 365 €

Výška podpory: 5 000 €

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
Žáner:
 • divadlo
 • folklór
 • gastronómia
 • história
 • pamiatky
 • šport
 • turistika
 • zábava
Cieľová skupina:
 • deti predškoláci 1-6 rokov
 • školáci 6-15 rokov
 • mládež 15-18 rokov
 • dospelí
 • seniori
 • odborná verejnosť
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí