Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Stratená - neogotický kostol

V nedeľu 23. augusta 1908 o tretej hodine popoludní zhromaždili sa takmer všetci obyvatelia obce Stratená, aby boli svedkami historickej udalosti. Obecný richtár Martin Rešovský, ktorý bol zvolený v r. 1890 a bol 18. rok richtárom, spolu s duchovným otcom Štefanovským dekanom Almášom poklopali základný kameň stavby rímsko-katolíckeho kostola. Slávnostnú chvíľu svojou účasťou vyšperkoval bulharský panovník, cisár Coburg Ferdinand, ktorý v tom čase strávil časť svojej letnej dovolenky v blízkom rodovom poľovníckom kaštieliku na Pustom Poli.

Jeho výsosť s potešením prijala osobné pozvanie stratenského richtára a na výstavbu kostola venovala ako svoj dar 3600 uhorských korún. Stavebný materiál (drevo, kameň) venoval obci knieža Filip Coburg. Cisár Ferdinand Coburg, okrem peňažného daru v hotovosti, odovzdal do rúk richtára vlastnou rukou podpísanú svoju fotografiu v panovníckej paráde a podpísal zakladajúci listinu uloženú pod základným kameňom.
V tom istom čase, teda v lete 1908, začali stavať aj budovu školy v Stratenej, s nákladom 13500 uhorských korún. Stavbu školy financovali miestne i okolité banské a hutnícke prevádzky rimomuráňskej i Coburgovskej spoločnosti. Koncom novembra 1908 už boli obidve stavby pod strechou. Po dokončení školy ju v lete 1909 odovzdali investori bezplatne do správy štátu.

Z obecnej kroniky, ktorú v r. 1932 - 1944 viedol notár F. Simonffy:
Tunajšia obec je cirkevne pridelená k Dedinkám.
V obci sa nachádza malá kaplnka, zasvätená sv. Augustinovi. Kaplnka bola postavená v roku 1909, z hmotných a vecných podpôr (peniaze, drevo) Ferdinanda Saxo-Coburga, bulharského kráľa Ferdinanda. Zbytok nákladu sa uhradil dobrovoľnou zbierkou medzi veriacimi. V kaplnke je umiestnená uzavretá prvá lavica s vyrytým rodinným kráľovským erbom. V kaplnke je zamurovaná aj tabuľa s textom uvedenom v odstavci: „Staré nápisy“. Kaplnka má iba jeden oltár s vlastným oltárnym kameňom. Kaplnka je vybavená riadnymi omšovými rúchami a sv. nádobami. Na dobšinskej strane je tiež kaplnka, tzv. sv. Špitál. Kaplnka s jedným oltárom. Patrónkou chrámu je sv. Magdaléna. okolo tejto kaplnky je zriadený aj samostatný cintorín pre veriacich z osady Špitál. Kaplnku túto dal vystaviť údajne veriaci menom Novotný.

Príloha:
Región navštívilo 5 ľudí