Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Stratená - Stará hyža

Stará hyža vznikla v roku 2010, keď na výzvu zareagovali obyvatelia Stratenej a začali na obecný úrad nosiť predmety denne potreby, ktoré držali doma ako pamiatku na svojich predkov. A tak sa tu popri funkčných krosnách zišli pracovné nástroje a výstroj baníkov, kompletné zariadenie kuchyne, kolovrátok, remeselnícke nástroje, ale aj nábytok zo začiatku 20. storočia.
Osobitne zaujímavá je zbierka starých pohľadníc a fotografií, ktoré dokumentujú vývoj obce od konca 19. storočia. Medzi rarity patria obrázky peštianskej smotánky, ktorá sa chodila korčuľovať do neďalekej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Zakladateľom dediny boli Coburgovci a ich prítomnosť a vplyv na život obce pripomína tiež niekoľko zaujímavých záberov.

Obecné múzeum Stará hyža sa nachádza v budove obecného úradu a tak stačí, keď sa tu zastavíte a požiadate o prehliadku.

Telefón: 
058/7981 114
Email: 
stratena@stratena.net
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí