Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

THE RACE obstacle Hrad Krásna Hôrka

16.05.2020
pri hrade Krásna Hôrka

Miesto realizácie: pri hrade Krásna Hôrka

Termín podujatia: 16. máj 2020 

 

THE RACE (žiadateľ) je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora športu ako životného štýlu, popularizácia prekážkového behu a zdravého životného štýlu, budovanie medzinárodných vzťahov a taktiež neustále napĺňanie dobročinných cieľov. Toto občianske združenie bolo založené v roku 2019 za účelom organizácie podujatia THE RACE, čo znamená, že v mene samotného občianskeho združenia sa ešte nekonali iné podujatia, ale štatutár občianskeho združenia je konateľom spoločnosti KRS group s.r.o., kde má bohaté skúsenosti s organizáciou rôznych podujatí.

 

O podujatí a jeho história

Prekážkové behy sa stávajú stále atraktívnejšou športovou disciplínou, čo znamená, že podujatie tohto druhu má potenciál osloviť aj zahraničných návštevníkov. Myšlienkou prekážkových behov je prekonať samého seba, to znamená, že tí, ktorí sa tomu venujú, sa snažia zúčastniť podujatí tohto typu, aby otestovali svoje zručnosti a schopnosti, zbierajú medaily z daných súťaží ako trofeje, snažia sa nevynechať tento typ súťaže, pretože podujatia tohto typu nie sú také časté ako bežné bežecké súťaže. Prvý ročník THE RACE sa bude konať navyše v nezvyčajnom prostredí, jedinečná je myšlienka organizovania súťaže v krásnej prírode v okolí hradu. 

 

Prekážkovú dráhu THE RACE budú skladať odborníci, čím sa zabezpečí jej profesionálna úroveň – Patrik Milata - jeden z Top 10 súťažiacich v prekážkových behoch v Európe a Vitkai Elemér - majster sveta v prekážkovom behu v kategórii 50+

 

Zámer a cieľ podujatia

Cieľ projektu - zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov v lokalite Krásna Hôrka a jej okolí. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom: 

1, Realizácie podujatia THE RACE Krásna Hôrka - Je to športové podujatie, kde sa súťaží v prekážkovom behu v kategóriách podľa skúseností, alebo veku. Pre profesie v uniformách bude osobitná kategória. Zabezpečený bude aj bohatý sprievodný program. Podujatie sa bude konať pri hrade Krásna Hôrka, ktorý má medzinárodný význam. 

2, Propagácia miesta konania - Lokalita bude propagovaná vždy zároveň s podujatím, prostredníctvom sponzorov, partnerov a známych osobností. 

3, Pomoc na dobrú vec - Miesto podujatia bude podporené jeho spopularizovaním vďaka podujatiu, ale aj venovaním 10% sumy z predaných lístkov na dobrú vec - pri 1. ročníku na rekonštrukciu hradu po vyhorení. 

4, Propagácia zdravého životného štýlu, športu a pohybu

 

Cieľová skupina

1. Športovci – účastníci – bežci všetkých vekových kategórií, aj deti; amatéri aj skúsenejší bežci prekážkových behov; profesionálni vojaci, policajti, hasiči a iné profesie v uniformách, ich podporovatelia… Predpokladaný počet: min. 2500 ľudí

 

Návštevnosť

Predpokladaný počet: 

1. Súťažiaci – min. 1500 

2. Návštevníci a súťažiaci spolu – min. 2500 

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Ide o lokálnu myšlienku a venovanie 10% sumy z predaných lístkov na dobročinné účely - pri prvom ročníku na lokálnu kultúrnu pamiatku, hradu Krásna Hôrka, na rekonštrukciu po jeho vyhorení v roku 2012. Pri ďalších ročníkoch bude určený stále iný cieľ, ktorý bude takto podporený. 

Ústredné a najväčšie podujatie THE RACE sa bude konať každoročne v Krásnej Hôrke. Okrem toho sa každý rok budú organizovať aj dve menšie podujatia na iných miestach. Každý rok tak bude podporená aj iná pamiatka alebo iný cieľ, finančne – výťažkom zo sumy lístkov, ale tiež zvýšením povedomia o danom mieste, čím sa zlepší aj cestovný ruch v danej oblasti. 

Prekážkový beh je aktuálne veľmi populárny a na základe skúseností z podobných súťaží tohto typu ide o športovú aktivitu masového charakteru, ktorá má potenciál prilákať veľké množstvo účastníkov a divákov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Podobné nedávne podujatie v Maďarsku dokázalo osloviť 7200 účastníkov. 

V KSK sa konajú súťaže tohto typu len zriedkavo a nepravidelne. Ich cieľom je realizovať toto podujatie dlhodobo a pravidelne. 

Ich podujatie sa odlišuje od ostatných tohto typu aj tým, že jeho náplňou nie je len samotná súťaž, ale organizujeme celodenný športový deň určený pre širokú verejnosť, rodiny s deťmi a športovcov, pre ktorých je pripravený pestrý program na celý deň v bezprostrednej blízkosti historickej pamiatky – hradu Krásna Hôrka. 

Sú prví v Európe, ktorí zaviedli do prekážkového behu aj kategóriu pre „uniformy“.

 

Žiadateľ: THE RAE občianske združenie

Celkové výdavky: 73 355 €

Schválená výška dotácie: 20 000 €

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
  • súťaž
Žáner:
  • príroda
  • záľuby
  • šport
  • zábava
  • iné
Cieľová skupina:
  • mládež 15-18 rokov
  • dospelí
  • seniori
  • odborná verejnosť
Príloha:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí