Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Tibava

Prvá hodnoverná zmienka o Tibave pochádza z roku 1282. Je to záznam sťažnosti správcov hradu kráľoviLadislavovi IV. na to, že tibavský majetok im bol násilne zabratý. Kráľ sťažnosť vyriešil k spokojnosti zemanov a hrad im vrátil.
Archeologické nálezy však dosvedčujú, že Tibava určite existovala ako roľnícka osada dávno pred 11. storočím.

Obyvatelia sa venovali roľníctvu a pestovaniu viniča od roku 1413, kedy získali právo pestovať vinič od Sztárayovcov, majiteľov Tibavy, Sobraniec a celého michalovského panstva. Na prelome 16.-.17. storočia bolaTibava stredne veľkou dedinou s kostolom, mlynom, školou, kaštieľom.

V obci nájdete:

  • rímskokatolícky pôvodne gotický kostol Nanebovstúpenia Panny Márie
  • zámocký park s pozoruhodnými drevinami starými cca 150 - 200 rokov
  • 200 - 250-ročný tis v záhrade pred zemianskou kúriou
  • domy s typickou architektúrou prelomu 19. a 20. storočia

Kontakt:
Obecný úrad
Obec Tibava č. 131, 073 01 p. Sobrance

Telefón: 
056 652 22 71
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí