Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vagón - galéria

Ciele projektu
Zvýšenie informovanosti, propagácia a podpora kultúrnych hodnôt, rozvoj a skvalitnenie cestovného ruchu v Košickom kraji zážitkovou formou v podobe rekonštrukcie historického osobného motorového vozňa M.131 (ďalej MOV) pre potreby turizmu a živej propagácie kraja, najmä na troch tématických cestách: Vínnej, Gotickej a Železnej.
Obnoviť a zrekonštruovať historické dráhové vozidlo tak, aby mohlo v nasledujúcom období (od roku 2012 / 2013) propagovať hodnoty Košického kraja všade tam, kde vedú koľajnice, aj tam, kde už osobná železničná doprava nepremáva, no najmä v cieľových miestach, bodoch a dostupnej spádovej oblasti. Rozšírením informačných systémov prispieť k zvýšeniu informovanosti návštevníkov aj obyvateľov kraja o atraktivitách cestovného ruchu v KSK.

Východisková situácia
OZ KHKV sa od svojho vzniku venuje záchrane kultúrneho a technického dedičstva z oblasti železničnej histórie a propagácii regiónov východného Slovenska, zvlášť Košického samosprávneho kraja. Po niekoľkoročnom snažení sa združeniu podarilo od štátnej Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach, odkúpiť nepotrebné a značne zdevastované dráhové vozidlo – osobný motorový vagón. Tento vagón chceme obnoviť, opraviť a spojazdniť, aby mohol už v roku 2013 samostatne, alebo v spojení s inými historickými dráhovými vozidlami, putovať po atraktívnych regiónoch KSK, propagovať pamätihodnosti kraja, zvlášť Gotickú, Železnú a Vínnu cestu. Propagácia týmto vagónom by nespočívala iba v tom, že by vozila turistov a návštevníkov, ale že by bol vagón živým pútačom a netradičnou mini-galériou, či pamätnou izbou. V motorovom vozni by sa totiž celý interiér zariadil v duchu návratu v čase. Propagoval by nielen súčasnosť, no najmä minulosť dotknutých a propagovaných regiónov. Zvlášť pôsobivé by bola propagácia tých čias, v ktorých sa regiónom preháňali aj osobné motorové vozne radu M 131, v ktorom by bola oná pojazdná vagón-galéria, resp. pamätná izba návratu v čase, zriadená.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Opravený a zrekonštruovaný osobný motorový vozeň bude plne funkčný, pripravený na vozenie cestujúcich a aktívnu propagáciu. Interiér vozňa bude zariadený a vybavený v duchu rôznych umeleckých inštalácii, prezentujúcich minulosť a súčasnosť vzácnych regiónov Košického kraja. Okrem toho tam bude interaktívny kútik, detský kútik, výstavné panely,osvetlenie, ozvučenie.  MOV bude prístupný verejnosti a návštevníkom nielen počas vyhliadkových jázd, ale prístupný, pod dozorom sprievodcu, bude aj ako statická expozícia priamo na železničných staniciach cieľových miest a bodov.  Mimoriadna atrakcia jediná svojho druhu bude zaiste spestrením ponuky atrakcií v Košickom kraji.

Spôsob realizácie projektu
Oprava Motorového osobného vozňa (MOV):Vzhľadom na odbornosť prác bude realizácia projektu – najmä opravy Motorového osobného vozňa (ďalej len MOV), zverená odborným firmám, ktoré ho dovedú do prevádzkového stavu. Potrebné však bude MOV previesť do našich priestorov. Samozrejme, bude nutné kúpiť množstvo materiálu, mnohé súčiastky bude treba vyrobiť, či už svojpomocne, alebo firmou. Súčiasktky na takýto MOV už nie sú, no zo skúseností vieme, že všetko sa dá, pri dobrej vôli. Samozrejme, že veľký kus práce odvedú dobrovoľníci z OZ KHKV. Vzhľadom na to, že projekt je finančne oveľa náročnejší, mnohé práce na jeho oprave budeme musieť vykonať dobrovoľnícky, formou brigád.   Úprava výstavného interiéru: Čo sa týka realizácie interiéru, ideovú stránku zaobstarajú tvorcovia tohto projektu z radov KHKV, technickú realizáciu, layout a vizuál s jeho technickým riešením zveríme firmám, zaoberajúcim sa designom, vizualizáciou a polygrafickou realizáciou.  Publicita: Takýto projekt si zaslúži poublicitu, preto budem vydávať propagačný materiál, pohľadnicu a kalendár s týmto MOV a jeho partnermi.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je jednoznačná. MOV, uvedený do prevádzkyschopného stavu, bude slúžiť na prepravu turistov a propagáciu regiónu desiatky rokov. Najväčšou perspektívou je naviazanosť na región, možnosť spolupracovať na projekte TERRA INCOGNITA, ale aj využiteľnosť v rámci faktu, že Košice budú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Udržateľnosť projektu je podporená aj silnou dobrovoľníckou základňou OZ KHKV a tiež veľkým a neustále stúpajúcim záujmom verejnosti o nostalgické jazdy historickým vlakom. Napokon, len v roku 2011 sme prepravili v rámci 10 jázd viac ako 2500 cestujúcich.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí