Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Verejné osvetlenie areálu pivníc v Malom Horeši

Ciele projektu
Zatraktívnenie areálu vínnych pivníc v katastri obce Malý Horeš, ako súčasti Vínnej cesty projektu Terra Incognita.
Osadenie štylizovaných stožiarov verejného osvetlenia (kandelábrov) v areále vínnych pivníc.

Východisková situácia
Spoločnosť VSE a.s. sa rozhodla v záujme bezpečnosti dodávky elektriny demontovať  v areáli vínnych pivníc vzdušné vedenie verejného osvetlenia a prívodu elektriny k jednotlivým pivničkám a všetky elektrické vedenia umiestniť v zemi.
V areáli pivníc sa vybudujú centrálne káblové rozvody a umiestnia sa poistné skrine.
Verejné osvetlenie bude realizované z ich strany formou 15 koncových bodov, kde bude možné umiestniť stožiare verejného osvetlenia. Bez verejného osvetlenia je areál vzácnych, historických pivníc menej bezpečný, turisticky menej využiteľný.  Vzhľadom k atraktivite areálu malohorešských vínnych pivníc by bolo vhodné, aby bolo verejné osvetlenie v areále realizované formou štylizovaných kandelábrov, čo však presahuje rámec projektu elektrifikácie od VSE a.s.

Situácia po ukončení realizácie projektu
V areáli vínnych pivníc bude verejné osvetlenie zabezpečené štylizovanými osvetľovacími  stĺpmi, ktoré svojím charakterom zvýšia útulnosť, bezpečnosť a turistickú príťažlivosť celého areálu.
Integrovaním projektu VSE a.s. s týmto projektom sa dosiahne synergický efekt bezpečného rozvodu elektrickej energie a zachovania jedinečnosti tohto turisticky frekventovaného priestoru.

Spôsob realizácie projektu
Prieskum trhu s cieľom výberu stľpov verejného osvetlenia, ktoré svojím vyhotovením spľňajú kritériá pre ich umiestnenie v areáli vínnych pivníc.
Obstaranie vhodných stĺpov a osvetľovacích telies a ich svojpomocné osadenie.
Pripojenie elektrickej siete.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Areál vínnych pivníc v katastri obce Malý Horeš je vyhľadávanou turistickou destináciou pre návštevníkov z tuzemska aj zahraničia. Ako súčasť vínnej cesty je predpoklad ďalšieho nárastu ich počtu. Bezpečnosť návštevníkov a komfort poskytovaných služieb je základnou podmienkou
ich poskytovania. Preto je realizácia projektu v nadväznosti na projekt VSE a.s. cestou pre trvalé využívanie turistického priestoru v autentickom prostredí, s bezpečným prístupom.
Obec Malý Horeš má eminentný záujem na rozvoji turistického ruchu v oblasti a areál vínnych pivníc je svojím charakterom ideálnym miestom pre jeho realizáciu. Obec vie garantovať trvalú udržateľnosť projektu. Obec disponuje súhlasom majiteľa pozemku s umiestnením štýlových sľpov verejného osvetlenia. Majiteľ pozemku deklaruje verejnú prístupnosť areálu.

Termín realizácie projektu
06/2018 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí