Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Rožňava

16.05.2020
pri hrade Krásna Hôrka

Miesto realizácie: pri hrade Krásna Hôrka

Termín podujatia: 16. máj 2020 

 

THE RACE (žiadateľ) je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora športu ako životného štýlu, popularizácia prekážkového behu a zdravého životného štýlu, budovanie medzinárodných vzťahov a taktiež neustále napĺňanie dobročinných cieľov. Toto občianske združenie bolo založené v roku 2019 za účelom organizácie podujatia THE RACE, čo znamená, že v mene samotného občianskeho združenia sa ešte nekonali iné podujatia, ale štatutár občianskeho združenia je konateľom spoločnosti KRS group s.r.o., kde má bohaté skúsenosti s organizáciou rôznych podujatí.

 

O podujatí a jeho história

Prekážkové behy sa stávajú stále atraktívnejšou športovou disciplínou, čo znamená, že podujatie tohto druhu má potenciál osloviť aj zahraničných návštevníkov. Myšlienkou prekážkových behov je prekonať samého seba, to znamená, že tí, ktorí sa tomu venujú, sa snažia zúčastniť podujatí tohto typu, aby otestovali svoje zručnosti a schopnosti, zbierajú medaily z daných súťaží ako trofeje, snažia sa nevynechať tento typ súťaže, pretože podujatia tohto typu nie sú také časté ako bežné bežecké súťaže. Prvý ročník THE RACE sa bude konať navyše v nezvyčajnom prostredí, jedinečná je myšlienka organizovania súťaže v krásnej prírode v okolí hradu. 

 

Prekážkovú dráhu THE RACE budú skladať odborníci, čím sa zabezpečí jej profesionálna úroveň – Patrik Milata - jeden z Top 10 súťažiacich v prekážkových behoch v Európe a Vitkai Elemér - majster sveta v prekážkovom behu v kategórii 50+

 

Zámer a cieľ podujatia

Cieľ projektu - zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov v lokalite Krásna Hôrka a jej okolí. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom: 

1, Realizácie podujatia THE RACE Krásna Hôrka - Je to športové podujatie, kde sa súťaží v prekážkovom behu v kategóriách podľa skúseností, alebo veku. Pre profesie v uniformách bude osobitná kategória. Zabezpečený bude aj bohatý sprievodný program. Podujatie sa bude konať pri hrade Krásna Hôrka, ktorý má medzinárodný význam. 

2, Propagácia miesta konania - Lokalita bude propagovaná vždy zároveň s podujatím, prostredníctvom sponzorov, partnerov a známych osobností. 

3, Pomoc na dobrú vec - Miesto podujatia bude podporené jeho spopularizovaním vďaka podujatiu, ale aj venovaním 10% sumy z predaných lístkov na dobrú vec - pri 1. ročníku na rekonštrukciu hradu po vyhorení. 

4, Propagácia zdravého životného štýlu, športu a pohybu

 

Cieľová skupina

1. Športovci – účastníci – bežci všetkých vekových kategórií, aj deti; amatéri aj skúsenejší bežci prekážkových behov; profesionálni vojaci, policajti, hasiči a iné profesie v uniformách, ich podporovatelia… Predpokladaný počet: min. 2500 ľudí

 

Návštevnosť

Predpokladaný počet: 

1. Súťažiaci – min. 1500 

2. Návštevníci a súťažiaci spolu – min. 2500 

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Ide o lokálnu myšlienku a venovanie 10% sumy z predaných lístkov na dobročinné účely - pri prvom ročníku na lokálnu kultúrnu pamiatku, hradu Krásna Hôrka, na rekonštrukciu po jeho vyhorení v roku 2012. Pri ďalších ročníkoch bude určený stále iný cieľ, ktorý bude takto podporený. 

Ústredné a najväčšie podujatie THE RACE sa bude konať každoročne v Krásnej Hôrke. Okrem toho sa každý rok budú organizovať aj dve menšie podujatia na iných miestach. Každý rok tak bude podporená aj iná pamiatka alebo iný cieľ, finančne – výťažkom zo sumy lístkov, ale tiež zvýšením povedomia o danom mieste, čím sa zlepší aj cestovný ruch v danej oblasti. 

Prekážkový beh je aktuálne veľmi populárny a na základe skúseností z podobných súťaží tohto typu ide o športovú aktivitu masového charakteru, ktorá má potenciál prilákať veľké množstvo účastníkov a divákov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Podobné nedávne podujatie v Maďarsku dokázalo osloviť 7200 účastníkov. 

V KSK sa konajú súťaže tohto typu len zriedkavo a nepravidelne. Ich cieľom je realizovať toto podujatie dlhodobo a pravidelne. 

Ich podujatie sa odlišuje od ostatných tohto typu aj tým, že jeho náplňou nie je len samotná súťaž, ale organizujeme celodenný športový deň určený pre širokú verejnosť, rodiny s deťmi a športovcov, pre ktorých je pripravený pestrý program na celý deň v bezprostrednej blízkosti historickej pamiatky – hradu Krásna Hôrka. 

Sú prví v Európe, ktorí zaviedli do prekážkového behu aj kategóriu pre „uniformy“.

 

Žiadateľ: THE RAE občianske združenie

Celkové výdavky: 73 355 €

Schválená výška dotácie: 20 000 €

14.08.2020 - 15.08.2020
Areál Bebekovského hradu

V posledných rokoch obec Štítnik (žiadateľ) realizovala viaceré investičné (napr. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z fondov EÚ, Rekonštrukcia a oprava miestneho rozhlasu, Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska, Oprava povrchu miestnych komunikácií) a neinvestičné projekty (napr. Posedenie s dôchodcami, Deň detí, Výstup k chate Birinka, Mikuláš, no predovšetkým Štítnické hradné hry). 

Obec usporadúva kultúrne podujatia "Štítnické hradné hry" už od roku 2016.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2019 obec zorganizovala už IV. ročník tohto podujatia. Programovým obsahom podujatia je vystúpenie folklórnych a šermiarskych skupín, dobových historických zoskupení, vo večerných hodinách ohňová show a country zábava. Okrem toho na nádvorí hradu bol stále remeselnícky trh, remeselné dielne pre deti a dospelých (hrnčiarstvo, košikárstvo, drôtikárstvo). 

 

Zámery a ciele podujatia:

Hlavným cieľom je zviditeľnenie a prezentácia obce Štítnik ako bývalého stredovekého vidieckeho mestečka so zámerom oživenia areálu vodného hradu a zvýšenia návštevnosti obce. Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce, oživiť spoločenské dianie v obci, zviditeľniť obec na Gotickej ceste a vytvoriť produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do obce návštevníkov zo širšieho okolia regiónu, či Košického kraja.

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu, ktorý plánujú dosiahnuť prostredníctvom podpory tradičnej ľudovej kultúry, podporou dobových zoskupení (šermiari, lukostrelci, sokoliar, historická divadelná skupina), podporou tvorby a prezentácii kultúrnych aktivít amatérskej a rómskej kultúry, vytváraním spolupráce v komunite (verejná správa – MVO – podnikateľské subjekty, vytvorením podmienok na voľnočasové aktivity pre deti a mládež (remeselnícke dielne a atď.), prezentáciou historického dedičstva obce a jej okolia. 

 

Cieľová skupina: 

Projekt je určený všetkým, ktorí majú záujem o históriu, remeslá a kultúru v rôznej podobe. Jedná sa o obyvateľov z blízkych ako i vzdialenejších obcí ako aj širšieho zázemia okresu Rožňava a Košického kraja.

 

Návštevnosť: 

Očakávaný počet návštevníkov na tomto podujatí vzhľadom na predchádzajúce ročníky je 2000 ľudí a okolo 110 účinkujúcich.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Význam tohto podujatia podčiarkuje fakt, že sa koná v atraktívnom historickom prostredí a umožňuje spoznávať históriu obce, ako celého MR Dobšinský kraj. Turisticky najnavštevovanejší historický monument obce - ev. a.v. gotický kostol (NKP), situovaný v blízkosti "Vodného hradu" bude sprístupnený širokej verejnosti. Význam podujatia plánuje žiadateľ zvýrazniť usporiadaním "Rezbárskeho sympózia" a letného kina s historickou tématikou. Podujatie bude prezentované v TIC Rožňava a Revúca, MIC Košice.

 

Žiadateľ: Obec Štítnik

Celkové oprávnené výdavky:  14 365 €

Výška podpory: 5 000 €

Areál pod hradom Krásna Hôrka

Občianske združenie Tri Ruže (žiadateľ) od založenia každý rok organizuje rôzne kultúrne, gastronomické a remeselnícke podujatia. Hlavným cieľom združenia je cez kultúru spojiť národy žijúce na našom území a poukázať na nutnosť zachovania tradícií.

Ich najdôležitejšou aktivitou je každoročne realizácia Krásnohorských hradných hier pod hradom Krásna Hôrka. Na týchto hrách každým rokom narastá nielen počet účinkujúcich, ale aj návštevnosť tohto podujatia. Pravidelne sa zúčastňujú aj na medzinárodných festivaloch, medzi inými aj na hrade Diósgyőr v Maďarsku. Medzi ich aktivity patria aj rôzne dobročinné a iné kultúrne, či spoločenské akcie. 

 

O podujatí a jeho histórii: 

Krásnohorské hradné hry patria k najväčším historickým festivalom s dlhoročnou tradíciou. Aj pre organizátora je neuveriteľné, že od roku 2006 každý rok toto podujatie pritiahne stále viac a viac návštevníkov. Prvé roky si prišli na svoje väčšinou len milovníci historického šermu a historických bojových umení. Časom však záujem rozrástol a prišlo nás navštíviť tisíce ľudí z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Postupne sa stal prvý augustový víkend rodinným výletom v areáli pod hradom Krásna Hôrka. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Zámer podujatia je predovšetkým poskytnúť návštevníkom neopakovateľný zážitok, ktorý budú chcieť zažiť znova a znova. Aby patrične oslávili 15. výročie tohto festivalu, podujatie rozšírili na dva dni. Sobota už obvykle bude patriť rytierom, sokoliarom, dvorným dámam a šermiarskym skupinám. Návštevníci môžu využiť aktivity určené pre rodiny s deťmi.. V „stredovekej hostine“ návštevníci môžu ochutnať rôzne špeciality na ražni a ďalšie dobové dobroty. Samozrejme, nesmie chýbať prezentácia historických a netradičných remesiel v podaní združenia gemerských remeselníkov, nakoľko je pre organizátora veľmi dôležité zapojiť do podujatia aj miestne organizácie. ň

 

Cieľová skupina:

Krásnohorské hradné hry -  historický festival je zameraný ma celo rodinnú zábavu. Návštevníci môžu využiť aktivity určené pre rodiny s deťmi. Deti sa do sýtosti vyšantia pri rytierskej dráhe, kým rodičia môžu potešiť svoje chuťové poháriky ochutnávkou pečeného prasaťa a smäd uhasiť remeselnými pivami. 

 

Návštevnosť:

Minulý rok organizátori zaznamenali zatiaľ najvyššiu návštevnosť okolo 5500 návštevníkov, ktorí chceli zažiť na vlastnej koži stredovekú atmosféru. Keďže toto podujatie bude v tomto roku dvojdňová akcia, očakávajú návštevnosť okolo 6500 -7000 návštevníkov.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Organizátor s určitosťou potvrdzuje, že toto podujatie má nadregionálny charakter, návštevníci sú z rôznych kútov Slovenska, avšak návštevníkov ako aj účinkujúcich majú aj z Maďarskej republiky, z Českej republiky, z Poľska, z Ruska a z Rakúska. Milovníci histórie, ale aj samotný región je veľmi lákavý nielen pre Slovákov, ale aj pre zahraničných turistov. 

 

Žiadateľ: Tri Ruže

Celkové oprávnené výdavky:  25 000 €

Výška podpory: 8 000 €

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jedným z najväčších prírodných pokladov Košického kraja je Ochtinská aragonitová jaskyňa. Patrí medzi jaskyne Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Na svete je len zopár aragonitových jaskýň, ktoré sú prístupné verejnosti, čo zvyšuje “kredit” tejto jaskyne na Gemeri ešte viac.

K Ochtinskej aragonitovej jaskyni vedie jediný turistický chodník, ktorý však bol doteraz v nevyhovujúcom stave. Aj preto väčšina návštevníkov pozná najmä prístup od cesty medzi Jelšavou a Gočaltovom.

 

 

To sa ale má zmeniť už v roku 2019, keď obec Ochtiná uspela so žiadosťou o podporu projektu s názvom K jaskyni peši a na bicykli. Vďaka finančnej podpore 9.000 eur cez program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita by v poslednom kvartáli tohto roka mal chodník konečne spĺňať požiadavky na aktívny i pasívny relax.

Chodník vedúci lesom meria približne 2,3 km, cesta k jaskyni však začne už na autobusovej zastávke v obci Ochtiná. Ďalej bude smerovať ku kostolu, kde pribudnú oddychové lavičky pre prípad čakania na príchod sprievodcu. Nasledovať bude zastávka pri atraktívnej tradičnej dedinskej izbe. Na konci dediny pod lesom vybudujú oddychový bod s altánkom a sedením pri ohnisku, stojanom na bicykle a hracími prvkami pre deti.

 

 

Ďalšie oddychové stanovište vyrastie približne v polovici chodníka. Tam má vyrásť prístrešok so stolom a sedením, odpadkovými košmi a detskými atrakciami. Neďaleko tohto posedenia pribudne pravidelne udržiavaná prírodná studnička. Úľavu v najnáročnejších pasážach chodníka majú poskytnúť oddychové lavičky, pri ktorých budú umiestnené náučné tabule. Trasa chodníka končí pri jaskyni, kde budú môcť cykloturisti “odparkovať” svoj bicykel v novom stojane.

 

Projekt kladie veľký dôraz na orientáciu turistov a cyklodopravu. Preto sa pri jeho realizácii má dbať na navigačné tabule tak, aby sa v priestore ľahko zorientovali aj amatérski turisti. Pri revitalizácii chodníka má byť znížená jeho náročnosť tak pre peších, ako aj pre cykloturistov.

 

 

 

 

 

Foto: Košice Región Turizmus, Slovago.sk

 

 

Už viete kde a ako strávite prvú augustovú sobotu? Prežite krásny deň, plný nových zážitkov a jedinečných predstavení pod hradom Krásna Hôrka! Krásnohorské hradné hry je jedným z TOP podujatí Košického kraja, kde zažite pravú dobovú atmosféru.

 

Tento unikátny festival vás vtiahne do minulosti, kedy sa králi a kráľovné prechádzali po území dnešného Gemeru a rinčanie ocele sa ozývalo z každej strany. Na toto podujatie určené pre celé rodiny vás tento rok prepraví aj mimoriadny vlak, ktorý vás v ranných hodinách (8:00) dopraví z Košíc do Rožňavy a vo večerných (16:09) zase naspäť. Na železničnej stanici v Rožňave následne prestúpite na autobusy kyvadlovej dopravy, premávajúcej po celý deň na trase Rožňava – Krásnohorské Podhradie a späť. Cena spiatočného lístka na vlak je jednotná 5 € pre všetky osoby staršie ako 6 rokov. Deti do 6 rokov cestujú zadarmo, no bez nároku na vlastné miesto.

 

Využite možnosť prepravy naším vlakom a zabudnite na starosti spojené s parkovaním či tankovaním.

Rezervujte si miesto ešte dnes a už vám nič nezabráni stráviť sobotu 3. augusta medzi udatnými rytiermi či sokoliarmi.

Aktuálne info nájdete aj na FB evente.

 

 

3.8.2019
Krásnohorské podhradie

Krásnohorské hradné hry sú jedinečným festivalom dávnej histórie, ktorá patrila kráľom a ich odvážnym rytierom. Aj v tomto roku patria do ponuky najlepších, teda TOP podujatí Košického samosprávneho kraja. Pod hradom Krásna Hôrka vás po celý deň čaká skvelý program, ktorý určite zaujme aj vaše deti.

 

 

 

Brány areálu sa slávnostne otvárajú o 10:00. Na tých, ktorým sa nelení, bude čakať sprievod účinkujúcich i šerm pred bránou. V rámci tejto časti sa odohrá aj prestrelka medzi dvoma slamenými hradmi.

Počas celého podujatia čakajú na návštevníkov viaceré obľúbené atrakcie – rytierska dráha pre deti, historický tábor, sokoliarsky dvor, slamený hrad či drevený kolotoč. Združenie gemerských remeselníkov sa postará o remeselnícky trh a šikovní kuchári o dobré jedlá v dobovej kuchyni.

 

 

Celé popoludnie je popretkávané aj zaujímavými programovými ťahákmi. Spomeňme napríklad šermiarske súboje na rôzne spôsoby, dobové tance na pódiu, lukostrelecký turnaj O krásnohorský červený šíp alebo delostreleckú ukážky.

Ťahákom tohtoročných Krásnohorských hradných hier bude české divadelné a kaskadérske zoskupenie Štvanci. To predvádza ukážky historických bojov nielen na podobných podujatiach, ale aj vo filmoch. Štvanci sa predstavili napríklad aj v snímke Bathory. Pod Krásnou Hôrkou predvedú po 14:00 rytiersky turnaj na koňoch.

Hudobným lákadlom Krásnohorských hradných hier bude o 20:00 kapela Massriot s ex-superstaristom Robom Šimkom. Brány podujatia sa zatvoria o 22:00.

 

 

Organizátori pripravili pre návštevníkov, ktorí sa na podujatie chystajú verejnou dopravou, aj kyvadlovku. Tá bude premávať medzi dejiskom podujatia a areálom v hodinovom intervale, pričom v dvoch vyhradených časoch zájde aj k rožňavskej železničnej stanici. Odchody autobusu nájdete v priloženom programovom letáku pod článkom.

 

 

 

Vstupenky na podujatie si môžete kúpiť priamo na mieste za 7 eur, pričom deti do 12 rokov majú vstup zdarma. V predpredaji sa lístky oplatia viac, za 4 eurá na osobu si môžete lístky kúpiť buď online na tejto stránke, alebo osobne v Regionálnom informačnom bode v Košiciach a v TIK Rožňava.

Na toto zaujímavé podujatie určené pre celé rodiny vás tento rok prepraví aj mimoriadny vlak. Ten vás v ranných hodinách dopraví z Košíc do Rožňavy a vo večerných zase naspäť. Na železničnej stanici v Rožňave následne prestúpite na autobusy kyvadlovej dopravy, ktorú bude po celý deň premávať na trase Rožňava – Krásnohorské Podhradie a späť. Cena spiatočného lístka na vlak je jednotná 5€ pre všetky osoby staršie ako 6 rokov. Deti do 6 rokov cestujú zadarmo, no bez nároku na vlastné miesto.

 

Využite možnosť prepravy naším vlakom a zabudnite na starosti spojené s parkovaním či tankovaním.

Rezervujte si miesto v našom mimoriadnom vlaku ešte dnes a už vám nič nezabráni stráviť sobotu 3. augusta medzi udatnými rytiermi či sokoliarmi.

 

 

Obec ležiaca 8 km od Rožňavy Krásnohorské podhradie finišuje s prípravami na 14. ročník Krásnohorských hradných hier, ktoré sa uskutočnia pod Hradom Krásna Hôrka tradične v prvú augustovú sobotu.

 

 

 

Podujatie láka ročne tisíce návštevníkov, ktorým učarovali rytierske hry a slávnosti, dobové kostýmy i jedlá. Ak sa na podujatie chystáte, mali by ste vedieť o zaujímavostiach v okolí, ktoré sa určite oplatí vidieť. Ako sa vraví, môžete takto zabiť dve muchy jednou ranou.

Túlanie sa po stopách Andrássyovcov vás privedie na nádherné miesta. Priamo v obci nechal posledný mužský predstaviteľ jedného z najznámejších šľachtických rodov v Uhorsku Dionýz Andrássy postaviť krásnohorskú Obrazáreň. Dionýz bol totiž veľkým milovníkom výtvarného umenia. Dnes sa tu nachádza expozícia portrétnych diel minulých stáročí zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, Hradu Krásna Hôrka a kaštieľa v Betliari. Zo zbierky Dionýza Andrássyho tu možno vidieť len grófov portrét od G. Paperitza. Priestory slúžia aj dnes na rôzne výstavy, tou aktuálnou je až do 29. septembra 2019 tvorba Ľudovíta Felda. Vychutnať si ju môžete vždy od stredy do nedele medzi 13:00 a 17:00 hod. Významný výtvarník sa v 70. rokoch 20. storočia často zdržiaval v obci Krásnohorské Podhradie, vyhľadával zaujímavé témy k svojim dielam a samozrejme často maľoval aj majestátny hrad.

 

 

Kúsok pred obcou (v smere od Košíc), v pokojnej atmosfére stojí úchvatný kus architektúry, zdobená rodinná krypta stelesňujúca lásku manželov Františky a Dionýza – Mauzóleum Andrássyovcov. Dominantou priestoru sú dva sarkofágy z talianskeho mramoru s reliéfnou výzdobou podobizní manželov a symbolmi ich dobročinnosti.

Len 11 kilometrov odtiaľ sa nachádza ďalšia jedinečná pamiatka – kaštieľ Betliar, ktorý mapuje život významného šľachtického rodu Andrássyovcov. Ich šľachtický vkus môžu turisti spoznať z množstva nábytku a bytových doplnkov, hodnotných zbierok zo sveta, vzácnych klenotov či vyznamenaní, ktoré sú tu verejnosti vystavené na obdiv. V betliarskom kaštieli sa, ako v jednom z mála na Slovensku, zachoval skutočný mobiliár jeho pôvodných obyvateľov.

 

 

Tak ako je pre Gemer typická téma gotiky, charakterizuje ho aj neuveriteľné prírodné bohatstvo – to pod zemou nevynímajúc. Jednou z niekoľkých verejnosti prístupných jaskýň, zapísaných aj na zozname svetového dedičstva UNESCO, je Krásnohorská jaskyňa. 150-minútová prehliadka je tu, oproti ďalším známym jaskyniam, fyzicky náročnejšia. Prehliadkovú trasu zdoláte iba v sprievode jaskyniarov, s ktorými si termín prehliadky treba dohodnúť vopred. Odmenou za zdolávanie podzemných prekážok vám bude pohľad na majestátny, 34-metrov vysoký Kvapeľ rožňavských jaskyniarov.

Ak holdujete off-roadovým aktivitám, nasadnete na bugginy so Side by Side Expeditions a prevezte sa napríklad pod úpätím Silickej planiny. V Plešivci zas nájdete veľkú kartingovú halu s rozlohou 3.500 m2, v ktorej sa môžete dosýta vyblázniť na motokárach.

 

 

Prázdninové zážitky a nevšednú zábavu doprajte aj svojim deťom. Banícke múzeum v Rožňave sa od 8. do 12. júla 2019 tematicky odeje do retro-šatu. Múzejníci majú pripravené múzejno-pedagogické dni s názvom RETRO svet v múzeu. Detskí bádatelia v rámci neho navštívia banské lokality a uvidia pozostatky banských strojov, čaká ich hra so stavebnicou – návrh a stavba nových banských strojov a konštrukcií, prezentácia odievania v 60. až 80. rokoch, výroba dobových a terajších odznakov a ešte mnoho ďalších poučno-zábavných činností.

Ak milujete prírodu, odporúčame vám Konský dvor v obci Brzotín alebo malý rodinný Ranč Wattani so shettlandskými poníkmi, kamerunskými ovečkami i miniovečkami. Vaše deti to tu budú milovať!

 

 

 

03.08.2019
Krásnohorské podhradie

Vitajte v časoch rytierov! Keď prídete prvú augustovú sobotu do Krásnohorského Podhradia, ako by ste nasadli do stroja času. Už po 14. raz vás pod majestátnym hradom Krásna Hôrka prenesú do stredoveku Krásnohorské hradné hry a vystúpenia známych šermiarskych skupín.

 

 

 

Tento historický festival sa môže pochváliť najväčším počtom rytierov, dvorných dám, lukostrelcov, šermiarov i sokoliarov. Medzi 250 účinkujúcimi bude dokonca aj šašo. Krásnohorské hradné hry sú jediným podujatím, ktoré sa koná pod hradom Krásna Hôrka, obľúbenou národnou kultúrnou pamiatkou na Gemeri.

Medzi najvyhľadávanejšie (najmä detskými návštevníkmi) body programu každoročne patrí dobývanie slameného hradu Slamburg, ale aj vlastnoručná remeselnícka výroba pod dohľadom odborníkov.

 

 

Hlavným ťahákom tohoročných Krásnohorských hradných dní bude divadelno-kaskadérska skupina Štvanci z Česka. V poslednom období sa Štvanci sústreďujú najmä na jazdecké predstavenia. Predvádzajú dobové hry, šermiarsku a ohňovú show a kavalérie – vojenské jazdy. Ich umenie ste mohli vidieť už v niekoľkých historických filmoch.

Krásnohorské hradné hry sú zážitkovou exkurziou do minulosti plnej rytierskych súbojov, ale aj dobrého jedla, remesiel a dobového umenia. Nenechajte sa presviedčať a jednoducho príďte. Neoľutujete!

 

 

 

 

Program Krásnohorských Hradných Hier:

 

3.8.2019
Krásnohorské podhradie

Vitajte v časoch rytierov! Keď prídete prvú augustovú sobotu do Krásnohorského Podhradia, ako by ste nasadli do stroja času. Už po 14. raz vás pod majestátnym hradom Krásna Hôrka prenesú do stredoveku Krásnohorské hradné hry a vystúpenia známych šermiarskych skupín.

 

 

 

Tento historický festival sa môže pochváliť najväčším počtom rytierov, dvorných dám, lukostrelcov, šermiarov i sokoliarov. Medzi 250 účinkujúcimi bude dokonca aj šašo. Krásnohorské hradné hry sú jediným podujatím, ktoré sa koná pod hradom Krásna Hôrka, obľúbenou národnou kultúrnou pamiatkou na Gemeri.

Medzi najvyhľadávanejšie (najmä detskými návštevníkmi) body programu každoročne patrí dobývanie slameného hradu Slamburg, ale aj vlastnoručná remeselnícka výroba pod dohľadom odborníkov.

 

 

Hlavným ťahákom tohoročných Krásnohorských hradných dní bude divadelno-kaskadérska skupina Štvanci z Česka. V poslednom období sa Štvanci sústreďujú najmä na jazdecké predstavenia. Predvádzajú dobové hry, šermiarsku a ohňovú show a kavalérie – vojenské jazdy. Ich umenie ste mohli vidieť už v niekoľkých historických filmoch.

Krásnohorské hradné hry sú zážitkovou exkurziou do minulosti plnej rytierskych súbojov, ale aj dobrého jedla, remesiel a dobového umenia. Nenechajte sa presviedčať a jednoducho príďte. Neoľutujete!

 

 

Na toto zaujímavé podujatie určené pre celé rodiny vás tento rok prepraví aj mimoriadny vlak. Ten vás v ranných hodinách dopraví z Košíc do Rožňavy a vo večerných zase naspäť. Na železničnej stanici v Rožňave následne prestúpite na autobusy kyvadlovej dopravy, ktorú bude po celý deň premávať na trase Rožňava – Krásnohorské Podhradie a späť. Cena spiatočného lístka na vlak je jednotná 5€ pre všetky osoby staršie ako 6 rokov. Deti do 6 rokov cestujú zadarmo, no bez nároku na vlastné miesto.

 

Využite možnosť prepravy naším vlakom a zabudnite na starosti spojené s parkovaním či tankovaním.

Rezervujte si miesto v našom mimoriadnom vlaku ešte dnes a už vám nič nezabráni stráviť sobotu 3. augusta medzi udatnými rytiermi či sokoliarmi.

 

 

Gombasecké údolie sa rozprestiera uprostred Národného parkuSlovenský kras na západnom úpätí Silickej planiny, v doline rieky Slaná. Práve tu sa nachádzaznáma Gombasecká jaskyňa, ktorá bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO apatrí medzi najvýznamnejšie v Slovenskom krase.Veľmi významnýje všakaj areál zaniknutého gotického kláštora Paulínov zo 14. storočia.Ide o sakrálnu pamiatku, ktorá savďaka podpore programu Terra Incognita stala súčasťou náučného chodníka Gombasek už v roku 2017. Chodník, ani ruiny paulínskeho kláštora si nevyžadujú sprievodcu, a turisti si ich môžu prezrieť samostatne. Tento rok tu má pribudnúť nový vstupný objekt a informačné prvky v areáli kláštora, pričom financovanie bude zabezpečené formou dotácie z programu Terra Incognita. Dlhodobým zámerom je postupná celková rekonštrukcia chrámovej lode kláštora s použitím pôvodného stavebného materiálu, ktorý bol využitý na stavbu ostatných neskorších objektov, a teraz sa nachádza v areáli určenom na sanáciu. Tentojedinečný sakrálny priestor je vhodnou lokalitou na usporadúvanie sobášov, koncertov a rôznych kultúrnych podujatí. Na opačnom konci náučného chodníka, v samotnom areáli prírodnej pamiatky UNESCO, sa nachádza jeden z posledných dobových architektonických artefaktov, ktorý symbolizuje novodobú históriu Gombaseckej jaskyne ako prírodnej atraktivity. Je to objekt odpočinkovej terasy, ktorá bola súčasťou letnej reštaurácie situovanej pri vstupe do jaskyne. Tento rok ju čaká revitalizácia so zachovaním pôvodného konštrukčného riešenia.

Výška dotácie: 19 000 EUR

 

Žiadateľ: Kikelet o.z. Košice 

Kontaktná osoba: Örs Orosz, info@gombaszog.sk, 0917 746 851

 

Stránky

Odoberať RSS - Rožňava