Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Výhľad na bojisko

Nová rozhľadňa, vysoká 11,65 metra ponúka pohľad na Slánske vrchy, údolie Torysy, časť Volovských vrchov s Kojšovskou hoľou, Sopotnické vrchy, či kopce v okolí Košíc a Prešova. Stojí pri osamelej čerešni nad Chrastným a je dobre viditeľná napr. aj z diaľnice Košice - Prešov pod koncom lesa pri Zelenom dvore.
“Inšpiráciou bol pre nás historický význam lokality vo vzťahu k bitke na rozhanovskom poli v roku 1312 a krajinárska výnimočnosť tohto miesta na rozhraní medzi Slanskými a Volovskými vrchmi. Rozhľadňa je aj pripomenutím tejto pamätnej bitky s výhľadom na možné miesto bojiska v údolí Torysy, pretože mnoho ľudí o bitke pri Rozhanovciach veľa toho nevie.
Z rozpočtu KSK sme na rozhľadňu, ktorá je súčasťou Gotickej cesty, dostali dotáciu 15 000 €, zvyšok sme financovali zo zbierok a sponzorských darov,”
uviedol tvorca tejto myšlienky - Viktor Dulina z OZ Čerešenka.
Autom sa k rozhľadni dostanete z miestnej komunikácie spájajúcej Chrastné a Čižatice, z oboch obcí je tam necelých poldruha kilometra. Vo výhľade je aj cyklochodník spájajúci súčasnú trasu na Zelenom dvore s cyklomagistrálou v Slánskych vrchoch. Uvažuje sa aj o trase pre jazdu na koňoch a v zime o bežkárskom miniokruhu.

Architektonické riešenie podľa hlavného architekta stavby Ladislava Kočiša sa viaže na historický význam miesta - k bitke pri Rozhanovciach v roku 1312, evokuje formu stredovekej veže a pietnej symboliky a to svojím základným tvarom, materiálom priečelí a otvormi vo forme kríža. Tvar jednoduchého hranola je charakteristický pre stredoveké kostolné veže a zvonice vo východoslovenskom regióne - napríklad Urbanova veža v Košiciach, veža kostola vo Svinici alebo veža polozrúcaného kostola zaniknutej obce Miloj pri Spišskom Hrušove, neprehliadnuteľná vďaka svojej polohe na vyvýšenine v otvorenej krajine. “Otvory na každej strane sú navrhované ako voľné, vo výraze pôsobiace tmavo, v kontraste so svetlou farbou priečelí. Pozorovanie panorám je možné cez okná zo schodišťa, z 2. poschodia cez ramená kríža a z vrcholu veže, s umiestnením informačných panelov na atike. Objekt rozhľadne je umiestnený na stupňovitej podnoži vysokej cca 30 cm nad terénom s pôdorysným rozmerom 15,3 X 25 m a na sadovnícky upravenom, zatrávnenom pozemku. Úprava podnože a pozemku má umocniť pohľad na dominantnú vežu v otvorenej krajine,” tvrdí Ladislav Kočiš.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 18 ľudí