Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vyšná Myšľa - Koscelek

Zaniknutý kostol, ku ktorému je azda bližšie Nižná Myšľa, ale nachádza sa v katastri obce Vyšná Myšľa, bol dlho neznámy. Až archeologický výskum v katastrálnej polohe Koscelek odkryl základy pôvodne ranogotického chrámu z 13. storočia. Jeho rekonštruované základy môžete nájsť na zalesnenej vyvýšenine nad ľavým brehom rieky Olšava na náučnom chodníku Horný Abov.

Žiaľ, nezachovala sa žiadna historická listina, ktorá by dokumentovala, aké patronícium mal daný kostol. Iba na základe niektorých novších prameňov sa predpokladá, že bol zasvätený Márii Magdaléne. Dnes už môžeme opísať len jeho pôvodnú architektúru. Išlo o jednoloďový kostol, ktorého presbytérium malo štvorcový uzáver, pravdepodobne z druhej polovice 13. storočia. Zachovali sa aj zvyšky západného a južného vstupu lode. Sakristia bola pristavaná neskôr na severnej strane presbytéria.

Podľa základov vieme, že stavba bola spevnená diagonálne situovanými nárožnými opornými piliermi na západnej strane, ktoré boli neskôr doplnené o ďalšie dva piliere pristavané tiež k západnému múru, dva oporné piliere boli pristavané aj k severnému múru sakristie. Podľa pôdorysnej schémy je kostol typickým príkladom ranogotického dedinského kostolíka.

V okolí kostola sa nachádzala osada, ktorú pravdepodobne vyplienili vojská Jána Jiskru, takže zanikla. Táto osada nebola doslovne dedinou v dnešnom zmysle, tvorili ju roztrúsené usadlosti, kde žili poľnohospodári, ale tiež kováč. Zvyšky jeho dielne archeológovia objavili na protiľahlom brehu rieky Olšava. Presný názov tejto osady presne nepoznáme, pravdepodobne znel Musla. Sformovala sa niekedy v 12. až 13. storočí a zanikla v roku 1458.

Slavomír Szabó

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 4 ľudí