Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Výstavba tanečného humna vo Veľkých Trakanoch

Ciele projektu
Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie úrovne služieb cestovného ruchu v Kráľovsko-chlmeckom vinohradníckom rajóne, ako súčasti vinárskej tematickej cesty, zvýšením  infraštruktúlnej vybavenosti pre usporadúvanie kultúrnospoločenských podujatí návštevníkom obce Veľké Trakany.
1. Zvýšiť kvalitu kultúrnej infraštruktúry v obci výstavbou tradičného humna pre účely CR;        
2. Zvýšenie informovanosti o obci;
3. Zvýšenie informovanosti a stála propagácia tematickej cesty Via Vinaria a Via Gothica na kultúrnospúoločenských podujatiach v obci;

Východisková situácia
Obec Veľké Trakany sa nachádza v cípe SK-HU-UA trojhraničia. Miestnu ZŠ navštevuje 200 žiakov. Žiaci sa pravidelne zapájajú do kultúrneho diania v obci. V obci funguje lekárska ambulancia s lekárňou. Obec má 30 nájomných bytov a za posledných 10 rokov počet obyvateľstva vzrástol o 10%. Železničná stanica sa nachádza na 4 km v Čiernej nad Tisou. Obec je hraničnou obcou - cez obec vedie asfaltová cestná komunikácia do obcí Zemplénagard a Tiszabezdéd v Maďarsku. Obec žije čulým kultúrnym životom. Avšak v obci neexistuje sezónne kryté priestranstvo pre usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí (v prípade náhlej zmeny počasia sa ľudia rozutekajú; kapacita kultúrneho domu je len 200 osôb - v lete sú tam horúčavy; vystúpenia činoherných, hodobných, speváckych skupín, tvorivé dielne a ochutnávky doteraz prebiehali pod holým nebom alebo v stanoch). Vedenie obce každoročne usporadúva viacero kultúrnospoločenských podujatí a festivalov pre prilákanie turistov do obce. Najväčšou atrakciou obce je bývalý Soľný dom na brehu Tisy, v ktorej je zriadené múzeum soľnej cesty po Tise. Z prírodných atrakcií je najvýznamnejšou mŕtve rameno Tisy, ktorá je 13. chránenou Ramsarskou lokalitou, podľa medzinárodnej dohody o mokraďných  biotopoch – CHÚ svetového významu. Rímskokatolícky kostol je národnou pamiatkou. V obci sa nachádza jediný evanjelický kostol v trebišovskom okrese. Obec má turistickú ubytovňu s kapacitou 25 lôžok, aj so zimnou prevádzkou.  Jedinou možnosťou rozvoja marginalizovanej prihraničnej obce je rozvíjanie kultúry, oživovanie a udržiavanie ľudových tradícií a zvykov a zvyšovanie informovanosti o kultúrnom diani vo Veľkých Trakanoch.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Implementáciou projektu vznikne tradičné humno - prístrešok pre kultúrno-spoločenské podujatia. Obec má schválený projekt na revitalizáciu centra obce, do ktorého organicky zapadne aj plánovaný prístrešok – „humno”, ktoré bude v bezprostrednej blízkosti centra obce s prístupom z hlavnej cesty a bude tvoriť jej aktívnu súčasť. Na pozemku, kde sa plánuje postaviť „humno” , už aj počas doterajších podujatí bola umiestnená výstavka domácich zvierat, kde si ich deti mohli hladkať. V tejto tradícii bude pokračovať vedenie samosprávy pri každom budúcom podujatí. Vďaka novopostavenému humnu, obec bude môcť naštartovať ďalšie tradičné podujatie s názvom „Udupávanie humna”, v rámci ktorého sa oživí miestna ľudová tradícia.   
2. Zezpečíme zvýšenie informovanosti o obci, v spolupráci s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia a združením Bodrogtour o.z., ktorého členom je aj naša obec. V humne umiestnime informačnú tabuľu na prezentáciu programu Terra Incognita, respektíve Vínnej a Gotickej tematickej cesty. Naše podujatia budeme propagovať medzi organizátormi a aktérmi vínnej cesty, aby informovali svojioch návštevníkov o zážitkových programoch v našej obci.

Spôsob realizácie projektu
1. Výstavba tradičného humna - prístrešku v centre obce.
2. Zvýšenie informovanosti o novej službe
2.1. Výstupy projektu a informácie o novom prístrešku umiestnime na stránke obce, občianskeho združenia Bodrogtour o.z. a organizácií CR v KSK.
2.2. slávnostny "krst" humna bude v rámci Svätomartinských husacích hodov 11. novembra 2012 - publicitu zariadenia a programu TI zabezpečíme v rámci tohto podujatia cez tlač a televíziu.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Využitie nového humna zabezpečí obec v spolupráci s KCMaP, pričom bude využité na každom kultúrno-spoločenskom podujatí – okrem zimného obdobia. Do údržby a organizovania podujatí zapojíme aj žiakov miestnej školy a miestnu organizáciu CSEMADOKU, ako aj prevádzkovateľa Soľného domu a múzea soľnej cesty. Vďaka výstavbe prístrešku v centre obce, samospráva bude odbremenená od neustáleho prenajímania festivalového stanu na naše pravidelné podujatia, ktorého prenájom z dlhodobého hľadiska je nerentabilná. Navyše udomácnime vo Veľkých Trakanoch ďalšiu  dynamickú turistickúatrakciu, s názvom kultúrny festival tradičného udupávania humna.   

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 372,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí